Hans Henrik Hjermitslev

Kontakt: Kirkevej 1, 6330 Padborg
Telefon: 3029 7416
E-mail: Hjermitslev@gmail.com
Hjemmeside: https://www.ucsyd.dk/medarbejdere/hans-henrik-hjermitslev-hhhj

  1. Jakob Knudsen og det moderne: Grundtvigianisme, realisme og darwinisme omkring år 1900
  2. Darwin og danskerne
  3. Gud og Darwin: Om darwinisme, kreationisme og intelligent design
  4. Nietzsche, Brandes og Grundtvig: Moral og kulturkamp omkring år 1900
  5. Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag
 

Hans Henrik Hjermitslev er idé- og videnskabshistoriker ved University College Syddanmark og ekspert i darwinismens historie og forholdet mellem naturvidenskab og religion. Han har skrevet artikler om darwinisme, kreationisme, grundtvigianisme, folkehøjskolen og dansk naturvidenskabs historie, og har holdt foredrag i det meste af landet. Bl.a. hos Grundtvigsk Forum i Vartov, ved Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, gennem Folkeuniversitetet og ved sogneaftener og højskoledage.

Hans Henrik Hjermitslev holder foredrag i hele landet.

1. Jakob Knudsen og det moderne: Grundtvigianisme, realisme og darwinisme omkring år 1900

Under kulturkampen omkring år 1900 stod præsten og digteren Jakob Knudsen og mange andre frisindede grundtviginere i spændingsfeltet mellem kristendom og modernitet. Jakob Knudsen og vennerne Valdemar Brücker og Holger Begtrup tog udfordningen op og diskuterede ivrigt den moderne realistiske litteratur og kontroversielle fritænkere som Georg Brandes og Charles Darwin. Dette resulterede i en nytænkning af den grundtvigske arv, der fik afgørende indflydelse på kristendommen i Danmark.
(1-3 timer, 5.000 kr. samt transport)

2. Darwin og danskerne

Dette foredrag vil fortælle historien om, hvordan Charles Darwins udviklingslære blev modtaget i Danmark fra begyndelsen af 1860, da den første kopi af On the Origin of Species (1859) blev bladret igennem i København, til 1914, hvor teorien var blevet allemandseje og en uomgængelig del af både den naturvidenskabelige verden og populærkulturen. Foredraget vil særligt fokusere på, hvordan førende fraktioner inden for folkekirken reagerede på, hvad der i folkemunde blev benævnt ’abeteorien’. Det vil således blive vist, hvordan grundtvigianere fra 1880’erne legitimerede udviklingslæren gennem en særlig tolkning af N.F.S. Grundtvigs arv og en principiel skelnen mellem tro og viden, mens evangeliske studentergrupper i København tog stærkt afstand til darwinismen, og Indre Mission på landet praktisk talt ignorerede den.
(1-3 timer, 5.000 kr. samt transport)

3. Gud og Darwin: Om darwinisme, kreationisme og intelligent design

I foredraget vil vi se nærmere på udviklingslærens historie og den religiøse kritik, den har været udsat for fra Charles Darwin udgav sit værk Om arternes oprindelse i 1859 frem til i dag. I 1920’erne etableredes i USA en organiseret kristen antidarwinistisk bevægelse, den såkaldte kreationisme, der siden da har spillet en stor rolle i det amerikanske undervisningssystem. I 1990’erne dukkede en ny antidarwinistisk teori op, intelligent design, der nok accepterer en vis biologisk udvikling, men ikke mener, at den kan forklares gennem naturlige forklaringer som den naturlige udvælgelse. Mens intelligent design teorien synes at være et forbigående fænomen, så vinder kreationismen frem mange steder. Undervisning i udviklingslære er i dag truet i store dele af verden – særligt i USA og Mellemøsten – hvor Darwin beskyldes for alt fra nazisme til terrorisme. Status er nu, at mens over 80 % af danskerne accepterer udviklingslæren, så bliver den afvist som ugudelig af størstedelen af jordens befolkning.
(1-3 timer, 5.000 kr. samt transport)

4. Nietzsche, Brandes og Grundtvig: Moral og kulturkamp omkring år 1900

Perioden 1870-1920 var på mange måder afgørende for skabelsen af det moderne Danmark. Forfatningskampen, andelsbevægelsen, højskolerne, folkeuniversitetet og det moderne gennembrud var med til at tegne tidens kulturelle landskab og skabe det Danmark, vi kender idag. I dette foredrag vil vi se nærmere på tiders debatter om forholdet mellem modernitet og kristendom og videnskab og religion. Fokus vil være på datidens kulturelle fyrtårne N.F.S. Grundtvig og Georg Brandes samt Friedrich Nietzsches antikristelige budskab, der blev introduceret af Brandes i 1890'erne.
(1-3 timer, 5.000 kr. samt transport)

5. Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag

Siden oprettelsen af den første grundtvigske højskole i Rødding i 1844, har de danske højskoler stået i spændingsfeltet mellem dannelse og uddannelse, mellem livsoplysning og nyttige kundskaber. I dette foredrag vil vi se på højskolernes dobbelte rolle som både dannelses- og uddannelsesinstitutioner og diskutere hvilken betydning de har i dag, hvor snævre nyttehensyn og erhvervsmæssig kompetenceudvikling rider uddannelsessystemet som en mare.
(1-3 timer, 5.000 kr. samt transport)