John Møller Larsen

Kontakt: Fastrupvej 49, 8355 Solbjerg
Telefon: 3030 7993
E-mail: johnmlarsen@gmail.com

  1. Islam: hvorfra og hvorhen? – en introduktion til en af verdens hovedreligioner
  2. Hvad siger Koranen?
  3. Politisk islam – rødder, historie og nutid
  4. ABC – alfabetets historie og egenart


Mit navn er John Møller Larsen, og jeg har i årtier forsket og undervist i islam og den arabiske verden og gennem talrige folkelige foredrag formidlet min viden til en bredere offentlighed. Jeg er uddannet semitisk filolog med vægt på arabisk sprog og islamisk kultur og har desuden en ph.d.-grad i Religionsvidenskab fra Aarhus Universitet, hvor jeg særlig arbejdede med koranfortolkning og radikal islamisme.

John Møller Larsen holder foredrag i hele landet.

1. Islam: hvorfra og hvorhen? – en introduktion til en af verdens hovedreligioner

Islam har længe fyldt rigtig meget i nyhedsbilledet og den offentlige debat. Det er ikke så mærkeligt, for islam er den næststørste religion i verden, og den muslimske indvandring til Vesten har gjort islam nærværende på en måde, vi ikke havde drømt om få årtier tilbage. Men hvad dækker betegnelsen islam egentlig over? I en let tilgængelig form giver foredraget en introduktion til Muhammeds liv, til Koranen, til islams historie og ritualer samt til religionens rolle i den moderne verden.
(60-90 min. + pause og spørgsmål. 5000 kr. (eller efter aftale) + transport. Hjælpemidler: skærm og projektor)

2. Hvad siger Koranen?

Alle har hørt om Koranen, men hvor mange kender egentlig Koranen? Hvis man har læst Det Gamle og Det Nye Testamente, vil mange temaer og personer være bekendte, men der er rigtignok også meget, der er helt anderledes. Koranen kan være ganske forvirrende at gå til og rejser en lang række spørgsmål: Hvordan er den opbygget? Hvad er dens vigtigste temaer? Hvordan ser den på de tidligere profeter, heriblandt Jesus? Og hvilken betydning har Koranen for muslimer i dag? Foredraget giver i en let tilgængelig form svar på disse og andre spørgsmål og fører herigennem tilhørerne ind i en af de mest betydningsfulde bøger i moderne tid.
(60-90 min. + pause og spørgsmål. 5000 kr. (eller efter aftale) + transport. Hjælpemidler: skærm og projektor)

3. Politisk islam – rødder, historie og nutid

Den radikale islamisme stjal for alvor overskrifter i den vestlige verden efter angrebene i USA 11. september 2001. Siden da har verden ikke været den samme. Men ideologien bag islamismen har i virkeligheden en meget længere forhistorie. Dette foredrag vil belyse nogle af islamismens forudsætninger, bl.a. i Egypten i begyndelsen af 1900-tallet, dens historie gennem de seneste hundrede år og dens nyeste udvikling i forbindelse med Islamisk Stat.
(60-90 min. + pause og spørgsmål. 5000 kr. (eller efter aftale) + transport. Hjælpemidler: skærm og projektor)

4. ABC – alfabetets historie og egenart

Alfabetet er uden tvivl en af de vigtigste opfindelser i verdenshistorien, og vi kan slet ikke forestille os at skulle undvære det. Men hvordan alfabetet egentlig opstod og udviklede sig, er en fascinerende historie. Hvorfor var det så revolutionerende? Hvordan adskiller det sig fra verdens andre skriftsystemer? Og hvordan nåede det til Europa og fik den form, vi kender i dag?
John Møller Larsen, der gennem årtier har arbejdet indgående med semitisk sprog og kultur, søger i dette rigt illustrerede foredrag svar på disse og andre spørgsmål i relation til et af de mest forunderlige fænomener i menneskehedens historie.
(60-90 min. + pause og spørgsmål. 5000 kr. (eller efter aftale) + transport. Hjælpemidler: skærm og projektor)