Ivar Brændgaard

Kontakt: Tjørnevej 27, 7500 Holstebro
Mobil: 2969 1299
E-mail: ivarbraendgaard@gmail.com

  1. Ukraines skæbneår – en stat sammentømret i blod eller en stat i langsom undergang
  2. Taler Gud virkelig nudansk? – Om tilblivelsen af BIBELEN 2020
  3. Et levet liv set i bakspejlet
  4. Fra præstekanal til den mest populære regionale tv-station
  5. Værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes for penge
  6. Mediernes magt og snarlige afmagt
  7. Kan der nogensinde blive fred i Israel og Palæstina?
  8. Armenien og Georgien, to små kristne lande, med hver deres medrivende historie, som er omgivet af fjendtligtsindede lande på alle sider
  9. Dåseåbner til det glade budskab


Sprogofficer, uddannet cand. teol., forstander for Haslev udvidede Højskole 1980-88, direktør for TV MIDTVEST 1988 – 2016. Vikarpræst i 10 forskellige sogne 2017 – 2021. Formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse 2013 – 2020.

Ivar Brændgaard holder foredrag i hele landet.

1. Ukraines skæbneår – en stat sammentømret i blod eller en stat i langsom undergang

Hvorfor er Rusland og Ukraine - to broderfolk – i krig? Ukraine var der før Rusland og er den slaviske ortodoksis vugge, men gik under i 1241. Derefter en omtumlet tilværelse i århundreder, hvor en svensk konge kom til at forårsage, at Ukraine kom ind under Rusland i 300 år. Selvstændig siden 1991, men med store demokratiproblemer. Landet har været oligarkstyret de allerfleste år, indtil befolkningen fik nok og valgte komikeren Volodymir Zelenskyj til præsident.
Få 1200 års historisk rids til forståelse af den forfærdelige og fastlåste situation. Hør om Hitlers og Stalins forfærdelige overgreb på ukrainerne, som nu får dem til at kæmpe desperat for ikke at blive underkuet og nedværdiget igen. Hør om den kirkelige situation, hvor halvdelen af landets befolkning går i de russisk-ortodokse kirker, styret fra Moskva, og den anden halvdel af befolkningen går i de ukrainsk-ortodokse kirker hvilket skaber intens splid.
Få en vurdering af den aktuelle situation og fremtidsudsigterne.
Ivar Brændgaard er uddannet sprogofficer i russisk og polsk og har fulgt med i udviklingen i det gamle Sovjetunionen i 50 år.
(Foredrag 1 – 2 timer med efterfølgende spørgsmål og debat. Honorar: 4000 kr. i Midt og Vestjylland, 4.500 kr. i resten af Jylland og på Fyn, 5.000 kr. på Sjælland samt kørsel til den høje takst til alle destinationer)

2. Taler Gud virkelig nudansk? – Om tilblivelsen af BIBELEN 2020

En helt ny oversættelse af Bibelen udkom midt i corona-tiden og fik derfor ikke den bevågenhed, som den fortjente. BIBELEN 2020 er et dristigt oversættelsesarbejde, der skal gøre det muligt for ikke kirkevante danskere at kunne læse Bibelen. Denne nye bibeludgave er desuden mundret og derfor rigtig god at læse op af.
Men det har været en svær opgave. For hvordan kan der oversættes til nudansk uden at forråde eller tabe det bibelske budskab. Rigtigt mange overvejelser har været gjort undervejs. Kom med ind i maskinrummet og hør om tilvalg og fravalg, både de muntre, de alvorlige og de virkeligt svære.
Nogle har med rette kaldt kristendommen for en oversættelsesbevægelse. Luther er den store foregangsmand, når der gælder bibeloversættelser. Luther var optaget af, at Bibelen blev oversat til det sprog, som almindelige mennesker taler. ”Man skal spørge forældrene i hjemmet, barnet på gaden, de almindelige mennesker på torvet, og se på munden, hvordan de snakker og oversætte efter det”.
Foredraget vil gennemgå oversættelsesudviklingen fra Jesu tid til vor tid med særlig vægt på tilblivelsen af BIBELEN 2020 og reaktionerne på den.
Ivar Brændgaard har siddet i Bibelselskabets bestyrelse de seneste 15 år og har derfor fulgt oversættelsesarbejdet på nærmeste hold
(Foredrag 1 – 2 timer med efterfølgende spørgsmål og drøftelse. Honorar: 4.000 kr. i Midt og Vestjylland, 4.500 kr. i resten af Jylland og på Fyn, 5.000 kr. på Sjælland samt kørsel til den høje takst til alle destinationer)

3. Et levet liv set i bakspejlet

Fra roehakker over sprogofficer til højskoleforstander og senere TV-direktør, pensionist og endelig sognepræst
Jo ældre man bliver, desto mere klart kan man se sit liv i bakspejlet.
Jeg finder ud af, at jeg ikke har nået meget i kraft af mig selv.
Er livsplanlægning i virkeligheden et rent lotterispil? Under alle forhold er det påvirket af mange andre menneskers beslutninger. Men det gælder om at være klar og at turde.
Mit liv blev måske påvirket allermest i juni 1864, allerede små 100 år, før jeg blev født. En af mine oldeforældre overlevede mirakuløst krigen i 1864, men blev en anden person.
En lærer i Hurup blev som KFUM-leder en rollemodel for mig og mange andre unge, som gav vore liv retning. Han fostrede en drengedrøm i mig, som gik i opfyldelse.
En sidste øjebliks indsigt fik mig igennem nåleøjet til forsvarets sproguddannelse. Det gav mig den selvtillid, som jeg bestem ikke havde med fra Thy.
Jeg var fast besluttet på at blive præst, men en anden bestyrelse kom først, og jeg gik lige fra eksamensbordet til en højskoleforstanderstilling, selvom jeg aldrig tidligere havde sat mine ben på en højskole.
Uendeligt mange tilfældigheder gjorde, at jeg derefter mod alle odds og til medieverdenens store forbløffelse og vantro blev sat i spidsen for en regional TV-station. Satsningen lykkedes, og TV MIDTVEST blev den mest sete regionale station. Hør hvorfor.
Et med vanskeligheder påbegyndt otium ender med et sognepræsteembede, så jeg endelig kan bruge den uddannelse, som jeg brugte 9 år til at erhverve mig.
Dette foredrag vil bliver krydret med oplevelser og pudsigheder.
(Foredrag 1 – 2 timer. Honorar: 4.000 kr. i Midt- og Vestjylland, 4.500 kr. i resten af Jylland og på Fyn, 5.000 kr. på Sjælland samt kørsel til den høje takst til alle destinationer)

4. Fra præstekanal til den mest populære regionale tv-station

Det var virkelig op ad bakke, da TV MIDTVEST blev startet. Det var risikabelt for alle regioner, for stærke kræfter forsøgte at kvæle regionerne i fødslen.
Men det blev særligt svært på TV MIDTVEST, hvor stationen i alle aviser hånligt blev kaldt for ”præstekanalen”, fordi bestyrelsesformanden var præst, og den nyudnævnte direktør var teolog. Formanden for journalistforbundets Region 5 følte sig kaldet til at advare sine journalistkolleger mod at søge stilling på denne station, der ikke tog deres fag alvorligt.
Det blev derfor op ad bakke lige fra starten for Ivar Brændgaard. Der måtte kæmpes mange kampe internt med en del af medarbejderne for at få gennemtrumfet, at det på denne station ikke bare handlede om konfrontatorisk journalistik, men også om at fortælle de gode historier om menneskelivet i Midt- og Vestjylland. Efterhånden gennemsivede stationens parole ”Vi afspejler midt- og vestjyderne i hverdag og fest, i lyst og nød” stationens ansatte, og da Ivar Brændgaard stoppede, var de gode og positive historier stationens adelsmærke, som alle var stolte af at være med til at fortælle. TV MIDTVEST arbejdede med positiv og konstruktiv journalistik 20 år, før Ulrik Haagerup ”opfandt” det til TV-Avisen.
Og denne tilgang til TV-mediet faldt i seernes smag. TV MIDTVEST var igennem alle årene den mest eller næstmest sete regionale TV-station.
Derudover blev det helt fra starten TV MIDTVEST’s særpræg at involvere borgerne i stationens udsendelser og ikke kun gøre dem til ”ofre” og passive seere. Ivar Brændgaard vil give eksempler herpå fra ”Nat med Nipper” til ”Seernes egne billeder”. Endelig vil han fortælle om TV MIDTVEST’s største seersuccesser.
Ivar Brændgaard var direktør for TV MIDTVEST fra stationens start i 1989 til 2016.
(Foredrag: 1 – 2 timer. Honorar: 4.000 kr. i Midt- og Vestjylland, 4.500 kr. i resten af Jylland og på Fyn, 5.000 kr. på Sjælland samt kørsel til den høje takst til alle destinationer)

5. Værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes for penge

Regering efter regering sætter kampen for større materiel velstand øverst på dagsordenen. Det jager vort samfund efter. Men det koster. Større arbejdspres, mere stress. Og det fører til en evig lykkejagt. Mange mennesker bliver ulykkelige, når de ikke når deres drømmes mål, men bliver slået ud af kurs af uheld, sygdom og ulykker. Kristendommens svar er, at der findes andre værdier at kæmpe for. Det er tilmed helt gratis værdier, der kan give mening og glæde i tilværelsen.
Disse værdier sætter et andet fortegn for det liv, der skal stræbes efter, og for de forventninger, der kan stilles. Det er dem, der skal bære, når sygdom og død trænger sig på.
Ivar Brændgaard giver markante bud på de kristne værdier, der kan bære i både medgang og modgang. Der øses af et levet livs erfaringer, og der gives eksempelfortællinger, der har mulighed for at fæste sig i hukommelsen.
(Honorar: 4.000 kr. i Midt- og Vestjylland, 4.500 kr. i resten af Jylland og på Fyn, 5.000 kr. på Sjælland samt kørsel til den høje takst til alle destinationer)

6. Mediernes magt og snarlige afmagt

Engang blev medierne kaldt den 4. statsmagt. De var nåleøjet. De bestemte, hvad der skulle kastes lys over, og hvad der skulle overses. Prioritering kaldte de det. Vilkårlighed var det ofte. Medierne filtrerede og udvalgte, hvad der skulle være læsernes/lytternes/seernes billede af verden, af Danmark og af det lokale område. De yndede at kalde sig samfundets vagthund, jagthund eller hyrdehund.
Men mediernes magt er under hastig afvikling. Avisabonnementerne styrtdykker år efter år, kun folk over 50 år ser det TV, der bliver udbudt, når det bliver sendt (flow-TV). Annoncekronerne forsvinder ud af landet og gør få meget magtfulde udlændinge til milliardærer. Deres firmaer kommer til at præge udviklingen i den digitale og robotstyrede fremtid, som vi er på vej ind i.
De nye sociale medier gør det muligt for afsendere, f. eks. politikere eller interesseorganisationer, at nå ud med deres egne uredigerede budskaber målrettet til de udvalgte modtagere. Den direkte kommunikation har vi kun set starten på. Spændende, men også uhyggelige perspektiver tårner sig op.
Med de kendte mediers nedtur opstår der et magtvakuum, der kan blive særdeles farligt for vort folkestyre og vort demokrati. En præsidents twitter, bevidste løgnehistorier, der kan løbe verden rundt på et døgn, russernes påvirkning af demokratiske valg via facebook kan få os til at længes tilbage til de traditionelle mediers tro-værdige filtrering af nyhedsstrømmene.
Ivar Brændgaard har i 28 år været direktør og chefredaktør for TV MIDTVEST, og han var i 7 år formand for for Kristeligt Dagblads bestyrelse.
(1 – 2 timers foredrag med efterfølgende debat om og pejling af, hvor vi er på vej hen. Honorar: 4.000 kr. i Midt- og Vestjylland, 4.500 kr. i resten af Jylland og på Fyn, 5.000 kr. på Sjælland samt kørsel til den høje takst til alle destinationer)

7. Kan der nogensinde blive fred i Israel og Palæstina?

Et rids af 5.000 års konflikter mellem jøder og arabere, der startede som et jalousidrama.
Den nuværende konflikt, der er gået i hårdknude, kommer fra Europa, der elegant eksporterede egne problemer til Palæstina.
Gennemgang af historien siden 2. verdenskrig, hvor 4 krige har raset, og hvor to har været tæt på at udrydde Israel, mens andre to blev til store nederlag for palæstinenserne og de omliggende arabiske lande.
Fredsforhandlinger var lige ved at lykkes i 1994, men blev desværre forpurret.
To-statsløsning er eneste mulige løsning, og den blev der arbejdet på i 10 år.
1 million russiske jøders indrejse i Israel efter Sovjetunionens opløsning i begyndelsen af 1990’erne ændrer for altid det politiske landskab i Israel, der bliver rykket stærkt til højre.
Det betyder opgivelse af to-statsløsningen, en voldsom kolonisering af Vestbredden og bygning af en 600 km mur rundt om Vestbredden og total isolering af Hamas i Gaza.
Er der veje ud af denne konflikt? Kan den eskalere til en ny krig i Mellemøsten?
Kan denne konflikt indeholde eksplosionsfare til en ny verdenskrig?
Ivar Brændgaard er teolog og har rejst regelmæssigt i Israel siden 1970’erne.
(Foredrag: 1 – 2 timer. Honorar: 4.000 kr. i Midt- og Vestjylland, 4.500 kr. i resten af Jylland og på Fyn, 5.000 kr. på Sjælland samt kørsel til den høje takst til alle destinationer)

8. Armenien og Georgien, to små kristne lande, med hver deres medrivende historie, som er omgivet af fjendtligtsindede lande på alle sider

Armenien og Georgien var selvstændige kongeriger tusind år før Danmark og Rusland blev til selvstændige stater. De ligger på sydsiden af Kaukasus i bjergrige områder. De er på størrelse med Danmark. De har hver deres sprog, og de har hver deres eget alfabet, som ikke deles med andre. Armenien er det første land i verden, der antog kristendommen i 301, og Georgien fulgte hurtigt efter i 327.
Armenien har været helt udryddet, og armenierne er blevet spredt ud over hele verden lige som jøderne. I 1915 begik tyrkerne folkemord på 1.5 millioner armeniere. Efter første verdenskrig blev begge lande selvstændige, men det varede kun få år, hvorefter de blev opslugt af Sovjetunionen og gjort til sovjetiske republikker. I 1991 blev begge lande igen selvstændige.
Men de må kæmpe hårdt for deres eksistens, og begge lande er faktisk i krig. Georgien fik frataget en femtedel af landet i 2008, da Putin slog til i en lynkrig. Det gik godt. Vesten kom ikke til hjælp. Derfor turde Putin fortsætte med Krim og østukraina. Armenien har siden 1991 ligget i krig med Azerbejdzan om området Nagorno Karabagh.
Georgien har vendt sig mod vesten og trygler om at komme med i NATO og EU. Armenien har kastet sig i armene på Rusland for at få hjælp til at forsvare sig mod det muslimske land Azerbejdzan, der støttes af Tyrkiet.
Hør historierne om to spændende, kristne lande, der er i alvorlig klemme mellem stormagter.
Hør historierne om to lande, der i høj grad definerer sig ud fra deres kristne arv og kristne kultur.
Ivar Brændgaard er kommet i begge lande siden 1978 og laver studierejser til begge lande.
(Foredrag på 1 – 2 timer. Honorar: 4.000 kr. i Midt- og Vestjylland, 4.500 kr. i resten af Jylland og på Fyn, 5.000 kr. på Sjælland samt kørsel til den høje takst til alle destinationer)

9. Dåseåbner til det glade budskab

Drys fra 25 års kamp med juleevangeliet, hvor prædikanten er i den situation, at der skal skaffes adgang til mennesker, der sidder tilbagelænet med krydsede arme og med en overbevisning om, at de kun skal være tilskuere til julegudstjenesten. Ivar Brændgaards erfaring er, at den bedste vej til at bryde barrieren og få dem til at blive delagtiggjort i gudstjenesten sker ved at få dem til at briste i latter. Og det sker ved at fortælle historier, som der er identifikation og stærke følelser i.
Ivar Brændgaard vil fortælle om erfaringerne og øse af vittighedsskuffen og lover at få forsamlingen til at briste i latter – flere gange.
(20 – 40 minutters causeri efter ønske. Honorar: 4.000 kr. i Midt- og Vestjylland, 4.500 kr. i resten af Jylland og på Fyn, 5.000 kr. på Sjælland samt kørsel til den høje takst til alle destinationer)