Eva Wildt Nielsen

Kontakt: Jelshøjvej 143, 8320 Mårslet
Tlf. 2013 4070
E-mail: ewnepost@gmail.com

  1. Gregoriansk Aftensang
 

Info om Eva Wildt Nielsen: Siden 2012 ulønnet korleder for Gregoriansk Aftensang, først 2 år i Mårslet Kirke og fra 2014 i Klosterkirken, Aarhus. 1½ års studier i klassisk klaver på Vestjysk Musikkonservatorium forud for kandidatgrad i filosofi (cand.phil. fra Aarhus Universitet). Gennemført kurset ’Korleder I’ under Amatørmusik Danmark. Facilitator for støttegruppe for centrerende bøn samt hjertegruppe. Medlem af Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet og Vor Frue sogn. Praktiserer tidebøn på daglig basis privat.

Eva Wildt Nielsen holder foredrag i hele landet.

Gregoriansk Aftensang

Tiderne kalder på forankring i dybet, og det kan tidebønnen leve op til. Måske begik Martin Luther en fodfejl da han tilbage i 1500-tallet beordrede, at tidebøn skulle synges på latin, for beslutningen medførte at tidebønnen ebbede ud også her til lands; men lad os være med til at vække den til live igen!

Aftensangen har 4 hovedelementer: 1) Vi synger en gammeltestamentlig salme; 2) vi hører en evangelietekst eller anden åndelig tekst med efterfølgende lectio divina, som er bibelmeditation/fordybelse; 3) vi synger Marias lovsang og 4) vi synger Fadervor. Vi samles halvanden time før aftensangen begynder, for at få introduktion og indøve sangene. Selve aftensangen varer ½ time.

Aftensangen vil kunne tilpasses jeres ønsker. Nodematerialet hentes fra Det danske Antifonale (udgivet af bl.a. Finn Viderø tilbage i 70erne), og vi har hele tre bibeloversættelser og 150 gammeltestamentlige salmer til rådighed, f.eks. den kendte salme 139 ”Herre, du ransager mig og kender mig”. Man kan også vælge en version hentet fra den årscyklus som hører til i Klosterkirken i Aarhus, hvor ’Gregoriansk Aftensang i Aarhus’ har base.

(2 timer incl. pause. 3000 kr. plus transport)