Helge Kjær Nielsen

Kontakt: Alrøvej 118, 8300 Odder
Tlf. 86371326 / 30483773
E-mail: helgeknielsen@yahoo.dk

  1. Har vi gjort Judas uret?
  2. Det grænseløse håb
  3. Kirken som hjælpepræst
 

Universitetslektor emeritus
Ansat ved Det Teologiske Fakultet i Århus fra 1969-2006
Undervist ved kurset Teologi for Lægfolk i 40 år

Helge Kjær Nielsen holder foredrag i hele landet.

1. Har vi gjort Judas uret?

Judas er op gennem kirkens historie af de fleste blevet anset for at være den største synder overhovedet. Han udleverede Jesus til jøderne og dermed til døden. Af mange er han allerede dømt til fortabelse.
Foredraget vil handle om det spørgsmål, hvorvidt det voldsomt negative syn på Judas er holdbart. Det skal bl.a. drøftes, om det er rammende at betegne Judas som forræder, og om han handlede af fri vilje. Desuden skal der søges svar på det spørgsmål, om han med sin handling kom i vejen for det, som var Guds vilje, og det, som Jesus anså for at være målet for sin livsvandring.
Billedkunsten rummer forskellige tolkninger af Judas. Det vil der blive vist en række tankevækkende eksempler på (adskillige af dem findes i min bog ”Lad stenene ligge. En bog om Judas”). Tilsvarende skal det påvises, at der er forskellige opfattelser af Judas i vore salmer.
(60-90 minutter; 2500 kr. + transport)

2. Det grænseløse håb

Det er en almenmenneskelig erfaring, at håbet har en fundamental betydning for vort liv. Uden noget håb falder livet sammen. Derfor er der god grund til at reflektere nærmere over dette begreb, hvis betydning også afspejles i det forhold, at det er et led i treklangen tro, håb, kærlighed.
Foredraget handler i første række om det kristne håb, der netop kan betegnes som et grænseløst håb. Det skal udfoldes, hvad der er dette håbs fundament og indhold, og at det bl.a. skænker livskraft, er grænseløst, holder fremtiden åben og trækker den ind i nutiden. Desuden skal det forhold påpeges, at bønnen er håbets sprog.
I foredraget omtales nogle salmer, der på forskellige måder rummer centrale udsagn om det kristne håb. De er citeret i min bog ”Det grænseløse håb”. Salmerne er indsunget, og det er i bogen angivet, hvordan de kan aflyttes.
(60-90 minutter; 2500 kr. + transport)

3. Kirken som hjælpepræst

Selv når der er fuldstændig stilhed i kirken, dvs. ingen musik, ingen sang, ingen tale, forkyndes der. Det er især kirkerummet, kirkekunsten, indskrifter, inventar mm., der i tavshed forkynder. På den måde tjener kirken som ”hjælpepræst”, der på sin måde forkynder for alle, der kommer til og ind i huset.
Foredraget vil bl.a. med anvendelse af powerpoint fremvise og omtale en lang række forskelligartede eksempler på kirkens tavse og tankevækkende forkyndelse. Der er en, som har sagt: ”Den lyd, der bryder stilheden, skal være af større værdi end den afbrudte stilhed.” Den erkendelse er uden tvivl en væsentlig grund til, at mange mennesker lister ind og går stille rundt i kirken. De træder ind i stilheden for at ”lytte” til den tavse ”hjælpepræsts” forkyndelse? Foredraget vil have os til at liste med.
(60-90 minutter; 2500 kr. + transport)