Peder Pontoppidan Thyssen

Kontakt: Allégade 55, 5000 Odense C.
Tlf: 6612 4423 / 2045 5630
E-mail: ppthyssen@outlook.dk

  1. Præst på gaden. Kirken udenfor kirke
  2. Kirken Bag tremmer
  3. Har folkekirken en fremtid? Eller: Hvordan bygger vi en vej fra kirken til folket?
  4. Gør den kristne forkyndelse en forskel i et socialt arbejde?
  5. Livets ulidelige krav og ensomhed!

Teolog fra Århus i 81; udenlandsophold; præst i Bolbro, Odense 82-92; i Allerup og Davinde 92-02; i Domkirken i Odense fra 2002; korshærs-, gade- og arresthuspræst i Odense fra 92; kåret til Året Fynbo år 2000 efter indstilling fra gadefolket i Odense; kåret til Æreshåndværker i Odense 2007
- Initiativtager til den rullende (trehjulede) varmestue i Odense, hjemløseorkestret Baggårdsbandet, samt gadegudstjenester..

Peder Pontoppidan Thyssen kommer i hele landet (Bornholm undtaget) med sine foredrag.

 1. Præst på gaden. Kirken udenfor kirke

Foredraget handler om mit opsøgende gadearbejde blandt Odenses hjemløse og marginaliserede. Jeg vil fortælle om nogle skæbner, men frem for alt hvilken betydning det har, at kirken forlader sine beskyttende mure og opsøger de mennesker, som andre ser ned på, i bedste fald har medlidenhed med, og giver dem værdighed og håb.
(60-90 min.; honorar efter aftale, samt kørsel efter statens takster)
Foredraget er tidligere holdt: Adskillige gange til sogneaftener, loger og klubber på Fyn og i Jylland.

2. Kirken Bag tremmer

Foredraget handler om mit besøgsarbejde i Odense Arrest.
Livet i en varetægtsarrest adskilder sig markant fra det frie liv uden for murene. Fangerne bestemmer ikke over deres eget liv. De sidder i uvished om, hvad dom de får, og hvordan livet i det hele taget skal fortsætte.
Her er det præsten kommer, som den eneste, man kan fortælle alt til, uden at det har konsekvenser. Præsten har her en helt unik rolle, som er med til at give kirke og kristendom skikkelse.
(60-90 min.; honorar efter aftale, samt kørsel efter statens takster)
Foredraget er tidligere holdt: Enkelte gange til sogneaftener og i loger på Fyn.

3. Har folkekirken en fremtid? Eller: Hvordan bygger vi en vej fra kirken til folket?

Folkekirken er en fast størrelse og Det danske Folk er også en rimelig fast størrelse. De elsker hinanden, vil ikke undvære hinanden, men har svært ved at kommunikere med hinanden. Spørgsmålet er, hvordan kirken og folket lærer at snakke sammen. Foredraget vil belyse nogle sider, som hindrer denne samtale, og samt give nogle bud på, hvordan man kunne fremme den.
(60-90 min. ; honorar efter aftale, samt kørsel efter statens takster)
Foredraget er tidligere holdt: Holdt flere steder i landet.

4. Gør den kristne forkyndelse en forskel i et socialt arbejde?

Kirkens Korshærs varmestuer er i første omgang et socialt tilbud til dem, der har brug for det. Det er lige fra ensomme mennesker til svært afhængige narkomaner. Gør det en forskel, når vi i en sådan sammenhæng klart bekender os til evangeliet, og er det noget, som disse mennesker, der lever på et eksistentielt lavpunkt, overhovedet har overskud til at tage imod? - Foredraget vil handle om, hvordan evangeliet netop er den forskel, som skaber håb og lys forude i elendigheden.
(60-90 min.; honorar efter aftale, samt kørsel efter statens takster)
Foredraget er tidligere holdt: Adskillige gange til sogneaftener, loger og klubber på Fyn og i Jylland.

5. Livets ulidelige krav og ensomhed!

Hvorfor bliver man narkoman eller alkoholiker. Er det folks egen skyld, eller er det noget man vælger?
Gennem nogle skæbner vil jeg fortælle om de store dybder , den store umenneskelighed og utilstrækkelighed, som kan være misbrugets forudsætning og som misbruget er med til at dulme.
(60-90 min.; honorar efter aftale, samt kørsel efter statens takster)
Foredraget er tidligere holdt: Adskillige gange til sogneaftener, loger og klubber på Fyn og i Jylland.