Allan Spangsberg Nielsen

Kontakt: Stubshovedvej 13, 5884 Gudme.
Telefon: 2253 9232
E-mail: asn@dbmedia.dk

  1. Slavenation Danmark!
  2. USA efter Trump- Hvad Nu?
  3. Brasiliens Historie – fra vandreservoir til ny stormagt under en ”Tropisk Trump”?
  4. Tre års krigen 1848-50- Danmarks glemte borgerkrig?
  5. Karl Gustav Krigene 1657-60 – Dengang svenskerne gik på vandet, og Danmark skulle deles med England!


Cand.scient.soc. i historie og internationale udviklingsstudier, lektor på Næstved Gymnasium (historie og samfundsfag), historisk formidler på Rytterskolen under Københavns Kommune, og work-shopleder/skribent for DIIS, afd. For Holocaust og folkedrabsstudier.

Allan Spangsberg Nielsen holder foredrag i hele landet, - folkeuniversitet, folkeoplysningsforbund, skoler, museer, foreninger, sogneaftener.

(Foredrag af en varighed af ca 90 min.; Honorar kr. 2500)

1. Slavenation Danmark!

I generationer var Danmark koloni og slavemagt, og under den såkaldte florissante handelsperiode tjente Danmark store penge på kolonihandlen, og på handel med mennesker fanget i Afrika. Men hvorfor kom Danmark til Vestindien, og Guldkysten, og hvorfor blev de der? Hvordan var livet for de danske kolonister, og hvordan foregik det daglige liv i kolonierne? Hvordan kunne man leve med at være slavehandler og slaveejere, og med tvang fører over 100,000 mennesker til en ny verdensdel, blot for under pisken og et terrorregime udnytte dem som arbejdskraft? Måske var man ikke så bekymret for folkekirken støttede faktisk slavehandlen, og så foregik det endda også i Indien!
På de vestindiske øer er der en fortælling om at Danmark var en af de mest grusomme slavenationer, imens at vi i herhjemme vel enten tror at vi ikke var så slemme, vi var jo de første til at forbyde slavehandlen, eller ansvaret negligeres! I dag sælges Dansk Vestindien som en paradisdestination for danske turister, men hvad er egentlig den danske arv, og hvad betyder det for befolkningen at vi solgte dem til USA uden at spørge dem i 1917?

2. USA efter Trump- Hvad Nu?

Efter en valgperiode med Præsident Trump er USA stadigvæk rundtosset, de mange løgne og nærmest absurde historier der stadigvæk slipper ud, chokerer stadigvæk, og var Trump virkelig i gang med et kup da han ledte en demonstration den 6.januar? Er USA’s demokrati reelt i fare for Trumps tilhængere? Noget kunne tyde på det med de mange benægtere af valgresultatet og omfattende konspirationsteorier, både iblandt almindelige vælgere og etablerede politikere, samtidigt med at både den frie presse, domstolene og selv FBI er under pres.
Men hvordan kunne Trump overhovedet vinde valget i verdens stærkeste demokratiske land, og eneste supermagt? Svaret på det spørgsmål er stadigvæk ikke helt besvaret, men det er interessant at gå i dybden med det amerikanske samfund og det politiske system, som synes at være mere polariseret end nogensinde. Nogle sammenligner nu situationen med før den amerikanske borgerkrig, og USA er i dag delt imellem demokratisk indstillede stater og republikanske, en skillelinje der ligner frontlinjerne fra borgerkrigen. Men USA er i høj grad også splittet imellem storby og landet, fattig og rig, religiøse og ikke-troende, samt på race. Hvad vil fremtiden byde på, mulighederne er mange!

3. Brasiliens Historie – fra vandreservoir til ny stormagt under en ”Tropisk Trump”?

Brasilien er nok mest kendt for samba, sol, strand og fodbold, men landet rummer så utroligt meget mere. Brasilien som i de første år blot var et vandreservoir for de portugisiske opdagelsesrejsende for 500 år siden, er i dag hastigt på vej til at blive en ny vigtig politisk og økonomisk stormagt. Industrialisering samt store naturressourcer øger konstant landets økonomiske formåen men politikerne synes altid at spænde ben for deres eget land. Samtidigt er Brasilien fuldt med paradokser, en fantastisk natur og utrolige mængde naturressourcer, i et land der også har en af de mest skæve indkomstfordelinger og et af verdens højeste mordtal.
Liv og glade dage går sammen med en skræmmende voldskultur. Brasilien er samtidigt kendt for sine racemæssigt blandede befolkning, men det udelukker på ingen måde racisme! Brasilien som det former sig i dag, er i høj grad præget af en unik historie, der inkluderer portugisisk kolonisering, monarki, enorme regionale forskelle, samt specielle udgaver er både militærdiktatur og demokrati! Nu med en ”Tropisk Trump” som præsident, som er kendt for sine anti-demokratiske og kvinde fjendtlige, racistiske og voldelige udtalelser, og for at kalde corona for en lille forkølelse. Han frygtes nu at ville beholde magten uanset resultatet ved det kommende valg!

4. Tre års krigen 1848-50- Danmarks glemte borgerkrig?

Tre års krigen er måske på nær historien om ”Den Tapre Landsoldat” hovedsageligt ukendt. Dette skyldes sandsynligvis de samtidige store omvæltninger under enevældens fald i Danmark, og det europæiske revolutionssår 1848. Krigen står samtidigt i skyggen af det traumatiske nederlag Danmark led i 1864, selvom de to konkliter er direkte forbundet. ”Borgerkrigen” 1848-50 var et velorganiseret oprør af ”tysksindede” i Slesvig-Holsten. Det førte til en blodig overlevelses krig for den nye danske demokratiske stat, og dets konge. Kampene foregik i Koldings gader, på Fredericias vold, og på Isted Hede, i nordens største slag. Krigen er en dramatisk beretning om en ny dansk folkehær, som ikke bare skulle kæmpe mod tidligere soldaterkammerater, men også elitetropper fra Preussen og Det Tyske Forbund, som også blev inddraget. Konflikten står dermed som en del af kampen imellem tysk og dansk, men indeholdt mange andre aspekter der ikke bare splittede hæren og helstaten, men også mange familier, herunder ikke mindst, kongefamilien.

5. Karl Gustav Krigene 1657-60 – Dengang svenskerne gik på vandet, og Danmark skulle deles med England!

Den blodige krig imellem broderlandene Danmark og Sverige midt i 1600-tallet, har skrevet sig ind i historien som en del af den lange række af kampe om herredømmet i Skandinavien. Alligevel skiller den sig ud. Stort set hele Danmark blev således besat, og var uhyggeligt tæt på at ophøre med at eksisterer som stat, efter en katastrofal dansk start. Dette på trods af at Danmark var den angribende part. Krigen indeholdt et succesfuldt forsvar af København, og en nærmest spektakulær sejr over svenskerne i slaget ved Nyborg. Sejren i København, og specielt måden det skete på, fik desuden afgørende betydning for indførelsen af enevælden i Danmark. Konflikten var dog ikke kun en ”broderkamp”, men en del af en stor europæisk krig, med kampe fra det sydlige Norge til Transsylvanien, og fra de ukrainske sletter til Bremen. Der var endda tråde til både Guldkysten i Afrika og ”Nya Sverige” i Nordamerika! Samtidigt var stort set alle stormagter i Europa indblandet, direkte eller indirekte. Hvilket i høj grad formede både krigen, og ikke mindst freden!