Møde med kunsten og kunstnere:

Andersen, Inga Kofoed: "Når ler bliver til kunst & keramik"

Bech, Birgitte: "Mellem lidelse og glæde", "Det grundtvigske i dansk kirkekunst - Et billedforedrag", "Danmarks nyeste kirkekunst i perspektiv, helt opdateret", "Ikonernes symbolske univers - og genklange i dansk kirkekunst - Et billedforedrag", "Optakt til advent og jul - Et billedforedrag om fascinerende skildringer af Maria Bebudelse, Kristi fødsel og Helligtrekonger"

Christensen, Lars: "Claus Bergs fynske altertavler"

Dissing, Jette: "Michael Kviums univers", "Den sidste nadver – fra 500-tals mosaik til Michael Kvium", "Jomfru Maria - Guds Moder - Vor Frue - Himmeldronning"

Eriksen, Anne Marie: "Kunst på baggrund af Traume"

Friis, Chr.: "Kunstnerne i Tibirke Bakker", "Kunstnerne i Tibirke Lunde, Tisvilde"

Hansen, Jørgen Bork: "Vincent van Gogh skildret gennem hans breve og kunst"

Kirkegaard, Lene: "Skagensmalerne og deres kvindfolk", "Maleren Emil Nolde og Marsklandet"

Kjær, Anette: "Carl Nielsen - komponisten, musikeren og mennesker", "Tillykke, Aakjær", "Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…", "Et mageløst makkerpar – Aakjær / Nielsen", "Smilet er den korteste vej"

Krabbe, Morten Seindal: "Jeg er her for at mildne. En præsentation af den ukendte Robert Storm Petersen. Hans kampe og tanker", "Storm P.’å Herren - Storm P’s forhold til kristendommen"

Langagergaard, Poul: "Antoni Gaudí - Guds arkitekt - genial kunstner og stærk, vedkommende prædikant gennem sine værker"

Larsen Mogens: "Guldaldertiden"

Lindhardt, Vibeke: "Pibekraver & fløjlsmaver - reformationens betydning", "Bispekåber - pragt, dragt og magt", "Mormors garderobeskab - eller den tidkrævende unyttigheds betydning", "Fra gamle aviser til guldtråde", "Tegn & gerninger - om symboler og farver i kirketekstiler"

Marschner, Line: "Kirkearkitektur og atmosfære", "Moderne kirkearkitektur – mellem tradition og fornyelse", "Levende sten", "Valgfrit emne", "Guidede sogneudflugter med fokus på kirkearkitektur"

Nielsen, Ejvind: "Kirkekunst i det 20. århundrede"

Ottosen, Randi: "H.M. Dronning Margrethes billedkunst!"

Rabjerg, Bjørn: ""Trivialitetens tusmørke"

Rasmussen, Bruno: "Chagall og Bibelen", "Jesu liv i Rembrandts kunst", "Dommedagsbilleder i tidens løb", "Reformationen og Cranachs billeder"

Saltorp, Birgitte: "Folkelivet i kalkmalerierne", "Kirken under besættelsen", "Danske udvandrere i Nordamerika"

Skibsted Klæsøe, Iben: "Kristne indflydelser i Vikingernes verden - og om livet på vikingernes handelspladser og i nordens første by Hedeby", "Europas gyldne byer – fantastiske mosaikker og spændende kunstgenstande fra det første årtusinde", "Juleaften, julekrybbens historie og de Hellige Tre Konger – et historisk tilbageblik på fejringen af julen og hele denne fantastiske begivenhed", "Paradiset – De tidlige jordiske og himmelske haver"

Steenberg, Gunner: "Guldalderen i Danmark – eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen – fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848-1850"

Sørensen, Niels Steen: "Grønland, et fantastisk land også for en dansk tegner og maler"

Theilgaard, Jesper: "Klimakoncert"

Ulstrup, Preben: "Hofjuveleren Carl Fabergé og den russiske kejserfamilie"

Vindelev, Benny Overvad: "Troens billeder", "Manden fra Nazareth – en sanselig oplevelse i ord, sang og billede"

Vorre, Ida-Marie: "Rundt om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen"

Østergaard, Anna-Grethe: "Van Gogh, gal eller genial?", "Anna og Michael Ancher, kærlighed og kunst", "Storm P. kunst, humor og samfundssind"