Martin Boje Christensen

Kontakt: Måbjerg kirkevej 6, 7500 Holstebro
Telefon: 9741 1862 mobil: 2462 1861
E-mail: mbc@km.dk

  1. Historien om Fregatten Jylland
  2. Ikonerne – teologi i farver
  3. Islam – hvad er det?
  4. Kaj Munk og Dietrich Bonhoeffer – med livet som indsats mod overmagten
  5. Jesu ligklæde fra Torino - ægte eller falsk?


Sognepræst. Som teolog og præst har jeg gennem mange år arbejdet med nyreligiøsitet, kirkehistorie, ortodoks teologi, ikoner, bibelsk arkæologi, missionsteologi og N.T.Wrights teologiske univers. I forlængelse af mit præstearbejde i Viborg stift har jeg haft kontakt med den rumænsk-ortodokse kirke og ortodokse teologer. Studierejser til Sverige, Rumænien, Hong Kong, Italien, Tyrkiet, England, Holland har kvalificeret og udbygget min viden. Min kone, Lise Debel Christensen, har hovedfag i religionsvidenskab og underviser på Holstebro Gymnasium og HF. Lise ser mine foredrag igennem med sine religionsfaglige briller på.

Martin Boje Christensen holder foredrag i Jylland/Fyn

1. Historien om Fregatten Jylland

Med udgangspunkt i billeder af stabelafløbningen i 1860 fortæller jeg om fregatten Jylland, dens konstruktion og om søfolkenes vilkår ombord. Jeg fokuserer særligt på slaget på Helgoland 9. maj 1864, hvor flere øjenvidneberetninger giver et levende indblik i de dramatiske timer, da fregatten Jylland var i kamp mod en østrigsk flåde-eskadre med 102 kanoner og 1023 mand på dansk side og 91 kanoner og 1112 mand på preussisk-østrigsk side
Jeg følger også ”Jyllands” historie i dens tid som kongeskib og telegraf-station op til nutiden, hvor den efter omfattende og bekostelige renoveringer er en af de store turist-attraktioner i Danmark. Historikerne har bl.a. undersøgt, hvad der sker, når en kanonkugle med lydens hastighed rammer et panser af 50 cm tykt egetræ.
(45-90 min.; 3.000 kr. plus transport)

2. Ikonerne – teologi i farver

De fleste kender ikonerne, de meget smukke billeder, som bruges i kirkerne i f.eks. Grækenland, Rumænien, Rusland. I mit oplæg giver jeg et kort rids af historien og fortæller også om den ”billedstorm”, som hærgede i det byzantinske rige i årene 726-841. Dernæst viser jeg en række af de mest kendte ikoner og forklarer deres betydning. Jeg præsenterer nutidige billeder fra ortodokse kirker, og jeg fortæller om den store billedvæg, ikonostasen, som findes i kirkerummet. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til fælles samtale. Foredraget holdes med projektor, PC og lærred.
(45-90 min.; 3.000 kr. plus transport)

3. Islam – hvad er det?

Med udgangspunkt i nogle historiske og geografiske holdepunkter giver jeg et kort rids af Islams historie. Dernæst fortæller jeg om koranen og dens indhold, om traditionen, Hadith og de fem søjler, og om forskellen på sunni- og shia-islam, og jeg trækker linjerne op til nutiden. Foredraget vil også sagligt tydeliggøre de afgørende forskelle mellem kristendom og islam. Jeg vil give et bud på, hvilken plads Al-Queda og militant (fundamentalistisk) islam har i forhold til helheden. Hvordan skal vi forholde os? Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til fælles samtale. Jeg bruger projektor, PowerPoint og billeder.
(45-90 min.; 3.000 kr. plus transport)

4. Kaj Munk og Dietrich Bonhoeffer – med livet som indsats mod overmagten

Med udgangspunkt i nogle vigtige historiske og geografiske udgangspunkter vil jeg fortælle historien om de to teologer og præster og deres skæbne under 2. Verdenskrig i hhv. Vedersø og Berlin. Hvad drev dem? Hvad var særligt vigtigt i deres tankegang? Hvordan forholdt de sig til nazismen? Og hvilken rolle spillede deres kristne tro? Foredraget ledsages af historiske fotos og andre billeder samt udvalgte tekster og digte af Kaj Munk og Dietrich Bonhoeffer.
(45-90 min.; 3.000 kr. plus transport)

5. Jesu ligklæde fra Torino - ægte eller falsk?

Det 4,42 meter lange og 1,42 meter brede ligklæde fra Torino har i en årrække påkaldt sig stor opmærksomhed. Både katolske og protestantiske kristne har med interesse fulgt de internationale forsker-hold, som i en lang årrække har studeret og analyseret ligklædet og de gådefulde aftegninger af en mand, som ses både forfra og bagfra. Manden på billedet er tilsyneladende blevet mishandlet, pisket og korsfæstet. De videnskabelige undersøgelser har afsløret en række forbløffende detaljer, som placerer klædet i Palæstina på Jesu tid, og som stemmer med de oplysninger, evangelierne giver om Jesu korsfæstelse, død og gravlæggelse.
Men er det et falskneri fra Middelalderen? Eller er det faktisk ægte? I deres konklusion deler forskerne sig i to grupper, for og imod. Foredraget vil belyse historien bag ligklædet og præsentere de væsentligste analyser, opdagelser og argumenter. Foredraget ledsages af billeder og illustrationer med detaljer af ligklædet.
(45-90 min.; 3.000 kr. plus transport)