Historie:

(Om 2. verdenskrig se særskilt emne-kategori)

Abildgaard, Poul: "Fra bananstat til diktatur. Reformationen i Danmark", "Hvorfor skal kvinder tie i forsamlinger og hvorfor lider vi af stress? Fra oldkirken over reformationen til i dag"

Ahlmann, Henrik: "Ældre danske kriminalsager. Det kostede dem hovedet", "H. C. Andersen og teknikken"

Andersen, Kresten Thue: "Fra biblens djævlepagt til reformationens Faust", "Faustmyten – en europæisk grundfortælling"

Andresen, Jørn Tranekjær: "Da ungdomsoprøret kom til Hermannsstrasse"

Augustinus, Aage: "Da Danmark blev moderne. En fortælling fra et Danmark i opbrud", "På historisk krydstogt i Højskolesangbogen - danskernes drømmebog"

Balslev-Clausen, Erik: "Dansk Vestindien før og nu. Glemt dansk kirkehistorie i Caribien", "Den vestindiske Kirkesag", "Grønland – fra hjemmestyre til selvstyre og selvstændighed. Grønlands kirkehistorie", "Kirken i storbyen. Københavns nyere kirkehistorie"

Bender, Henning: "Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1850-1920 (med lokale eksempler efter foredragsstedet)", "Den første store indvandringsbølge til Danmark 1850-1920" (med lokale eksempler efter foredragsstedet)", "Udvandringen fra Sønderjylland til USA i årene 1850-1920"

Bendtsen, Bjarne S.: "Første Verdenskrig i dansk litteratur og kultur", "Gullaschbaroner", "Rejsende i krig. Rejsen som motiv i skildringer fra Første Verdenskrig", "Well! Sømanden må tage sin daglige tørn. Søfolkenes Første Verdenskrig", "Krigen, freden og genforeningen"

Birkler, Jesper: "Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien"

Blume-Schmidt, Mogens: "John F. Kennedy – Manden og Myterne", "Angela Merkel – ”Mor, kan en mand ikke være kansler i Tyskland?”", "Nelson Mandelas lange vej til frihed", "Winston Churchill - et mangeartet geni"

Bondo, Lillian: "Jordemoderen i Danmark og i Norden, gennem tiden", "Kirken og jordemødrene"

Bording, Aksel: "Da foreningsdanmark opstod"

Brink, Torben: "Emma Gad – Takt og Tone i 100 år", "At brænde en heks – reportage fra et retssamfund", "Fra Hastings til Bayeux – erobringen af England"

Brændgaard, Ivar: "Kan der nogensinde blive fred i Israel og Palæstina?", "Armenien og Georgien, to små kristne lande, med hver deres medrivende historie, som er omgivet af fjendtligtsindede lande på alle sider"

Buch, Jørn: "Luther og Nordens Wittenberg - reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark", "Churchills liv og virke - den største af alle briter", "Reconquista’en - konflikten mellem Islam og Kristendom", "1. verdenskrig og DSK - årsager og virkninger for de danskesindede sønderjydske krigsdeltagere"

Bøcher, Hans Wendelboe: "Mission Nigeria, dramaet, manden og konen"

Christensen, Finn  Mynster: "Rom – pavekirkens by", "Dagen og vejen. Caminoen i Spanien"

Christensen, Lars: "På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60", "Claus Bergs fynske altertavler", "Mellem kongegunst og landsforræderi. Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested", "Den politiske Munk", "Fra partiavis til netavis. Pressens historie i Danmark"

Dahl, Pia: "Grundtvig så det Rung’er … Om Grundtvig og salmesangen og melodierne, der ikke kunne følge med", "Hvor ordene ikke rækker, tager tonerne over Kirken og musikken", "Guldaldercauseri: Et møde med knægte, komponister, koner og andre kunstnere"

Dahm, Gabriella: "Den hellige Birgitta – historisk og i dag", "William Morris – en engelsk multikunstner", "Ellen Key – Skønhed til alle!", "Svenske sange i den danske højskolesangbog"

Damm, Ulrik R. og Birgitte Kaas Sørensen: "100 året for genforeningen - 75 året for befrielsen!"

Danielsen, Iben: "Eleanor Roosevelt – første dame", "Din historie – et erindringsværksted"

Degnbol, Kenneth: "Johann Sebastian Bach"

Dinesen, Anna: "Et liv i det synnejyske"

Dissing, Elsebeth: "Nærhed og sladder", "Drømme og virkelighed"

Dissing, Jette: "Arven fra 50'erne. En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel"

Duetoft, Peter: "Omskiftelsernes veje"

Ellekilde, Nils Holger: "Dalarbøndernes udvandring til det hellige land", "Vejen til Utah", "Danskernes hævn"

Erindringsfabrikken: "Erindringssalon – Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?", "Jule-erindringssalon: Skal vi klippe vore julehjerter sammen?", "Erindringsfabrikken – Duften af farmors pudderdåse"

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie"

Frandsen, Henning: "Den kristne, danske familiejul- Foredrag om den danske jul og dens mange traditioner", "Bliv klogere på de danske højtider", "Min farmor og de andre faldne kvinder - Historien om kvinder, der fødte uægte børn, og omverdens reaktioner", "Fynske kriminalsager - Mordere, kæltringer og den tyvagtige bydreng", "Danske kriminalsager fra 1800-tallet - Rovmordere, gravrøvere og forbryderbander", "Danske kriminalsager 1900-1980 - Rovmordere, tyveknægte og forbryderbander", "Syremordet og skibssabotagen - Illegal kommunistisk virksomhed i Danmark i mellemkrigstiden", "Deporteret til Sprogø og Livø - Da racehygiejnen vandt indpas efter 1. verdenskrig", "Olsen Bandens overmænd? - Kreative, innovative, ihærdige og udspekulerede forbrydere fra 18- og 1900-tallets Danmark", "Banditter i habitter - Store og små svindlere og platugler i 18- og 1900-tallet"

Frederiksen, Niels Ole: "Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn", "Er der vilje, er der vej", "Med Fuglen på Viljens Vej", "Genforeningskongen Christian den X", "Da lysekronen, faldt ned i lagkagen"

Getting, Birgitte: "Operettens historie"

Glahn, Stephen Egede: "Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år"

Gleerup, Jørgen: "Kære Johanne", "I skred mod moderne tider", "Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark"

Glistrup, Anne-Marie: "Mogens Glistrup – Politikeren, Provokatøren og Privatpersonen", "Mogens Glistrup – Politikeren og Privatpersonen i fortælling og sang"

Granum, Henny Vestergaard: "Om "Tyskerbørns" historie og vilkår", "Det skal de ikke slippe godt fra - Tyskerpigerne", "Min far var tysk soldat i Danmark"

Hammeken, Morten Berle: "Konspirationsteorier: Forstå Trump, 9/11 og JFK21", "USA 2020: Et land i krise", "Et Spil Uden Tabere? Danske virksomheders sociale ansvar", "Slavehandlens ophør – var Danmark først i verden?", "Elvira Madigan: Historien bag myten"

Hangaard, Torben: "Anita Garibaldi", "Tempelherrerne", "Cesare Borgias dramatiske liv og død", "Datter til salg", "De første kristne i Rom"

Hansen, Birgitte: "125 år med Højskolesangbogen,- en musikalsk tidsrejse igennem Danmarkshistorien", "Tradition og fornyelse i højskolesangbogen"

Hartmann-Petersen, Preben: "Marie Curie og hendes nærmeste familie", "Alexander Fleming og penicillinet", "Banting, Best og insulinet", "Lise Meitner og spaltningen af uran", "Niels Finsen og hans lysterapi", "Mendeleev og Grundstoffernes Periodiske System", "Nogle medicinske fremskridt siden 1600-tallet", "Opdagelser og opfindelser gjort ved en tilfældighed"

Herbst, Annette: "Det sønderjyske kaffebord", "Danmarkshistoriens sorte kapitel, Kaffe", "Kaffebordet. Danmarkshistoriens sorte kapitel", "Troens bord", "Troens bord. Koncert og foredrag", "Til højbord med kongerækken", "Højtids foredrag. Santa Lucia, (Også egnet for børn)", "Højtids foredrag. Fastelavn eller påske", "Gys og Gru i Middelalderen"

Hindø, Jesper, Martin Schack og Claus Jacobsen: "Fødslen af den danske sangkultur – en fortælling i ord, musik og billeder"

Hjermitslev, Hans Henrik: "Darwin og danskerne", "Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag"

Hvaste, Freya: "Renæssancen - myternes opblomstring"

Jakobsen, Erik H. A.: "Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08"

Jensen, Niels-Henrik: "I frisernes land", "Dansk Vestindien -det solgte Paradis", "Med Grækenland i hjertet", "Rejsejournalist på farten"

Jensen, Torkil: "Kampen og magten og friheden i Kirken"

Johannessen, Kåre: "Løgn & Latin – den løgnagtige historie", "Danmarkshistorien i Gulvhøjde", "Dannebrog – en 800-årig klassiker", "Danskerne og Den Store Krig 1914-18", "Seksualiteten i Middelalderen"

Juhl, Helle: "Barndom på landet", "Kvindernes verden – hjemmene på Hjerl Hede", "Mathildes krig – en anderledes krigsskæbne", "På lige fod – om kvindekamp og satire", "Der var så dejligt ude på landet", "Barndommens land", "Da Frøken Jensen blev moderne", "Husmødre - historier fra landets største arbejdsplads", "Husbestyrerinde søges…", "Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Koch, Caspar: "Gandhi - og hans eksperimenter med sandheden", "Sidste tog fra Tashkent"

Krag, Anne Hedeager: "Silkefund langs Silkevejen", "Bayeux-tapetet", "Vikingernes veje mod øst", "Dragt og magt", "Kristne symboler i tekstiler fra vikingetid"

Kristensen, Kaare: "Hvad lavede I egentlig om bord?", "Danmarks Titanic – om udvandrerskibet Norge og dets forlis i 1904", "Om snurrevodsfiskeri fra Thyborøn", "Danmarks største søhelt Peter Tordenskiold", "Napoleon Bonaparte – fra storhed til fald"

Larsen, Kurt E.: "Dansk kirkeliv i opbrud – hvor er vi på vej hen?", "Mere end eventyr. Om H C Andersen som salmedigter og kristen forfatter", "Myter og fakta om Indre Mission"

Larsen, Mogens: "Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel" , "Romantik, dramaer og historier på danske herregårde", "Gilder og laug i gammel tid – samt de vandrende håndværkere ”Naverne”", "Sct. Knudsgildet i Ringsted – Danmarks eneste", "Den jyske hede", "2020 – Hundredeåret for Genforeningen og to nationale mindretal opstod", "Grundlovens historie samt frihedsrettigheder", "Kirkens historie i Danmark", "”Ånden fra 48” samt de ”rigtige” folkemøder på Ejer Baunehøj, Himmelbjerget og Skamlingsbanken i 1800-tallet", "Den gamle hyggelige jul"

Lausten, Martin Schwarz: "Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator", "Kirkens problemer ved Genforeningen i 1920", "Reformationen i Danmark", "Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid", "Christian d. 2. mellem paven og Luther"

Lindhardt, Vibeke: "Pibekraver & fløjlsmaver - reformationens betydning", "Bispekåber - pragt, dragt og magt", "Mormors garderobeskab - eller den tidkrævende unyttigheds betydning", "Fra gamle aviser til guldtråde", "Tegn & gerninger - om symboler og farver i kirketekstiler"

Lilliegaard, Bodil: "Mit hus i det tidligere Østtyskland. Det danske Refugium"

Lumholt, Karen: "Fortæl om jeres by og sogn - Karen Lumholt interviewer og sætter rammen"

Madsen, Jens Peter: "Den gang bedstefar var dreng", "Lige ud af hovedet og uden bog", "Danmarkshistorie - fortalt som i gamle dage"

Marcus, Poul: "Jacob A. Riis - den mest indflydelsesrige dansker i den amerikanske historie", "Blicher - Præsten & Digterens liv og levned", "Kongeåen og den gamle grænse", "Slesvig - ”Det tabte land”", "Jylland rundt i 15 dele"

McGuire, Brian Patrick: "Kristne værdier og vores dilemma i dag", "Danmarks kristning 700-1300: Det er løgn at Harald blev kristen for at undgå en invasion", "Da Dannebrog faldt ned", "Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?", "Danmark og Amerika i et valgår: Hvorfor der er gode chancer for Trump at blive genvalgt"

Nielsen, Allan Spangsberg: "Dansk Vestindien - Danmarks tid som koloni og slavemagt", "Danskere i den Amerikanske Borgerkrig – for og imod slaveriet!", "Første Verdenskrig – Krigen der skulle ende alle krige!", "Folkedrab - Menneskehedens største forbrydelse!"

Nørgaard, Irene: "Badehoteller i Danmark"

Nørgård-Sørensen, Søren: "Dengang var der rigtige politikere", "Danmark som slavenation. Dansk-vestindiske øer"

Nørhøj, Henning: "I Peters spor: Om den tidlige kristendom i Rom"

Nørup, Mette og Poul: "Den gang vi drog af sted - En vandretur gennem grænselandet - Billeder, sang og fortælling", "En kulturrejse - Esbjerg-Rügen retur - Billedforedrag"

Oldenburg, Claus: "Kina i 1960’erne"

Ottosen, Randi: "Dagmar, Emilie, Marie og andre kvindeskæbner"

Pedersen, Jens Olaf Pepke: "Hvorfor ændrer klimaet sig?"

Petersen, Hans Jørgen: "”Vi elsker vort land” - et foredrag om fædrelandskærlighed", "Genforeningen 1920. 2020 er hundredåret for Sønderjyllands ”genforening” med kongeriget Danmark", "Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel", "Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”"

Petersen, Martin: "Amerikas lyksalighed"

Rasmussen, Bruno: "Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter"

Rasmussen, Jørgen Dieckmann: "Et ganske særligt par – Bodil og Hal Koch", "Isbjørnenes og Jens Munks Churchill"

Ravn, Karen Marie: "Omkring Det sønderjyske Kaffebord"

Refshauge, Jens Jørgen: "I krig og kærlighed – blade af en sønderjydes dagbog"

Rishøj, Flemming: "Manden der ændrede Europas kultur", "De farlige kvinders ø", "Djævle- eller paradisøen"

Risvig, Ronald: "Matador og kristendom - 24 fortællinger om vort liv"

Rützou, Esther: "Trone og Trods - Om den danske prinsesse Ingeborg", "At forvalte sine talenter - Om Karen Brahe", "Da kvinderne tog kjolen på"

Skibsted Klæsøe, Iben: "Vi følger i Vikingernes spor - vikingerne i det kontinentale Europa og i de østlige egne", "Kristne indflydelser i Vikingernes verden - og om livet på vikingernes handelspladser og i nordens første by Hedeby"

Sohn, Ole: "Frihedens port", "Jeg kommer snart hjem", "Gustaf Munch-Petersen – og den spanske borgerkrig", "Arne Munch-Petersen og hans hustrus dramatiske liv og skæbne"

Steenberg, Gunner: "Louise Rasmussen – bedre kendt som Grevinde Danner", "Guldalderen i Danmark – eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen – fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848-1850", "Danmark i 60’erne – årtiet med opgang og oprør", "Dengang i 50’erne – noget om erindringer", "Leonora Christina ”Dronningen af Blåtårn”", "Kina - fra fattigt uland år 1900 til stormagt i dag", "Israel/Palæstina – historien og konflikten"

Steffensen, Roar Kloster: "I inkaernes fodspor"

Søby Brunkulsmuseum: "Udflugten går til Søby Brunkulsmuseum"

Treschow-Kühl, Theresia: "Engelske juletraditioner"

Tvernø, Jan: "Eks-CCCP – Identitetskriser på Østfronten"

Værum, Peter: "Galilæis kikkert – da verdensbilledet skiftede"

Weitemeyer, Lisbeth: "Genforeningens kvindeskikkelser – de satte præg på 1920", "Julefortællinger fra Norden", "Ulvejagt - Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, tyveknægt og landsforræder", "Så er det jul igen...", "Leonora Christina – fra kongedatter til jammer", "Marie Grubbe – fra storhed til fald", "Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd", "Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…"

Wiedemann, Carsten: "Danmark rundt med Danmarks kort"

Zalewski, Barbara: "Med Luther til bords", "Gå i kloster…", "Vibeke Kruse – Christian IVs frille", "Kongelige tafler – i 1668 og i dag", "Alterbord og festbord – Borddækningens historie"

Østergaard, Anna-Grethe: "Min barndom i Herning i 50’erne"