Historie:

(Om 2. verdenskrig se særskilt emne-kategori)

Abildgaard, Poul: "Fra bananstat til diktatur. Reformationen i Danmark", "Hvorfor skal kvinder tie i forsamlinger og hvorfor lider vi af stress? Fra oldkirken over reformationen til i dag"

Ahlmann, Henrik: "Ældre danske kriminalsager. Det kostede dem hovedet", "H. C. Andersen og teknikken"

Andersen, Inga Kofoed: "Når ler bliver til kunst & keramik", "Vikinger & vægmalerier - om steder og folk i Århus", "Kystsikring - hvem skal nu betale?"

Andersen, Kresten Thue: "Fra biblens djævlepagt til reformationens Faust", "Faustmyten – en europæisk grundfortælling"

Andresen, Jørn Tranekjær: "Da ungdomsoprøret kom til Hermannsstrasse"

Balslev-Clausen, Erik: "Dansk Vestindien før og nu. Glemt dansk kirkehistorie i Caribien", "Den vestindiske Kirkesag", "Grønland – fra hjemmestyre til selvstyre og selvstændighed. Grønlands kirkehistorie", "Kirken i storbyen. Københavns nyere kirkehistorie"

Bender, Henning: "Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1850-1920 (med lokale eksempler efter foredragsstedet)", "Den første store indvandringsbølge til Danmark 1850-1920" (med lokale eksempler efter foredragsstedet)", "Udvandringen fra Sønderjylland til USA i årene 1850-1920"

Bendtsen, Bjarne S.: "Første Verdenskrig i dansk litteratur og kultur", "Gullaschbaroner", "Rejsende i krig. Rejsen som motiv i skildringer fra Første Verdenskrig", "Well! Sømanden må tage sin daglige tørn. Søfolkenes Første Verdenskrig", "Krigen, freden og genforeningen"

Birkler, Jesper: "Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien"

Blume-Schmidt, Mogens: "John F. Kennedy – Manden og Myterne", "Angela Merkel – ”Mor, kan en mand ikke være kansler i Tyskland?”", "Nelson Mandelas lange vej til frihed", "Winston Churchill - et mangeartet geni"

Brink, Torben: "Emma Gad – Takt og Tone i 100 år", "At brænde en heks – reportage fra et retssamfund", "Fra Hastings til Bayeux – erobringen af England"

Brændgaard, Ivar: "Kan der nogensinde blive fred i Israel og Palæstina?", "Armenien og Georgien, to små kristne lande, med hver deres medrivende historie, som er omgivet af fjendtligtsindede lande på alle sider"

Buch, Jørn: "Luther og Nordens Wittenberg - reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark", "Churchills liv og virke - den største af alle briter", "Reconquista’en - konflikten mellem Islam og Kristendom", "1. verdenskrig og DSK - årsager og virkninger for de danskesindede sønderjydske krigsdeltagere"

Bøcher, Hans Wendelboe: "Mission Nigeria, dramaet, manden og konen"

Christensen, Finn  Mynster: "Rom – pavekirkens by", "Dagen og vejen. Caminoen i Spanien"

Christensen, Lars: "På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60", "Claus Bergs fynske altertavler", "I Solkongens skygge", "Den politiske Munk", "Fra partiavis til netavis. Pressens historie i Danmark"

Dalsgaard, Mogens: "Skillingsviser sunget, så man får lyst til at synge med", "Med farfar i mark og mose. Naturoplevelser fra barneår og voksenår", "Barneliv i 50.ernes København - Om at være barn i en 2½ værelses og i et kolonihavehus"

Damm, Ulrik R. og Birgitte Kaas Sørensen: "100 året for genforeningen - 75 året for befrielsen!"

Danielsen, Iben: "Eleanor Roosevelt – første dame", "Din historie – et erindringsværksted"

Degnbol, Kenneth: "Johann Sebastian Bach", "Danmark og slaverne"

Dinesen, Anna: "Et liv i det synnejyske"

Dissing, Jette: "Arven fra 50'erne. En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel"

Duetoft, Peter: "Omskiftelsernes veje"

Ellekilde, Nils Holger: "Dalarbøndernes udvandring til det hellige land", "Vejen til Utah", "Danskernes hævn"

Erindringsfabrikken: "Erindringssalon – Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?", "Jule-erindringssalon: Skal vi klippe vore julehjerter sammen?", "Erindringsfabrikken – Duften af farmors pudderdåse"

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie"

Fenger, Thomas Uhre: "Martyrer og skjulte kristne i Nagasaki"

Frandsen, Henning: "Den kristne, danske familiejul- Foredrag om den danske jul og dens mange traditioner", "Bliv klogere på de danske højtider", "Min farmor og de andre faldne kvinder - Historien om kvinder, der fødte uægte børn, og omverdens reaktioner", "Fynske kriminalsager - Mordere, kæltringer og den tyvagtige bydreng", "Danske kriminalsager fra 1800-tallet - Rovmordere, gravrøvere og forbryderbander", "Danske kriminalsager 1900-1980 - Rovmordere, tyveknægte og forbryderbander", "Syremordet og skibssabotagen - Illegal kommunistisk virksomhed i Danmark i mellemkrigstiden", "Deporteret til Sprogø og Livø - Da racehygiejnen vandt indpas efter 1. verdenskrig", "Olsen Bandens overmænd? - Kreative, innovative, ihærdige og udspekulerede forbrydere fra 18- og 1900-tallets Danmark", "Banditter i habitter - Store og små svindlere og platugler i 18- og 1900-tallet"

Frederiksen, Niels Ole: "Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn", "Er der vilje, er der vej", "Med Fuglen på Viljens Vej", "Genforeningskongen Christian den X", "Da lysekronen, faldt ned i lagkagen"

Friis, Chr.: "Kunstnerne i Tibirke Bakker", "Tisvildeleje - før og nu"

Getting, Birgitte: "Operettens historie"

Glahn, Stephen Egede: "Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år"

Gleerup, Jørgen: "Kære Johanne", "I skred mod moderne tider", "Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark"

Glistrup, Anne-Marie: "Mogens Glistrup – Politikeren, Provokatøren og Privatpersonen", "Mogens Glistrup – Politikeren og Privatpersonen i fortælling og sang"

Granum, Henny Vestergaard: "Om "Tyskerbørns" historie og vilkår", "Det skal de ikke slippe godt fra - Tyskerpigerne", "Min far var tysk soldat i Danmark"

Hammeken, Morten Berle: "Den Skjulte Trussel", "Et Spil Uden Tabere? Virksomhedsetik i Danmark", "Slavehandlens ophør - en god forretning?"
"Elvira Madigan: Historien bag myten"

Hangaard, Torben: "Borgia. Et drama i renæssancens Rom", "Datter til salg", "Tempelherrerne"

Hartmann-Petersen, Preben: "Marie Curie og hendes nærmeste familie", "Alexander Fleming og penicillinet", "Banting, Best og insulinet", "Lise Meitner og spaltningen af uran", "Niels Finsen og hans lysterapi", "Mendeleev og Grundstoffernes Periodiske System", "Nogle medicinske fremskridt siden 1600-tallet", "Opdagelser og opfindelser gjort ved en tilfældighed"

Heiede, Bodil: "Vikingekonger og tidlig middelalder – Knud den Store og Svend Estridsen", "Vikingernes religion og kirkens etablering – Religionens rolle i samfundet", "Magtgrundlag, lov og ret – Idealer og virkelighed", "Livet som bonde, borger og ridder - Ritualer og arbejde", "Kvinder og dronninger – Idealer og virkelighed", "Krise, krig og konger i senmiddelalderen – Valdemar Atterdag og Christian den 2."

Hindø, Jesper, Martin Schack og Claus Jacobsen: "Fødslen af den danske sangkultur – en fortælling i ord, musik og billeder"

Hjermitslev, Hans Henrik: "Darwin og danskerne", "Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag"

Hvaste, Freya: "Renæssancen - myternes opblomstring"

Jakobsen, Erik H. A.: "Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08"

Jensen, Claus: "Martin Luther og Reformationen i kunstens spejl", "Astronomi i Dantes og i Mediciernes Firenze", "Centralperspektivet i renæssancen", "Cosimo 1. dé Medici: Fyrsten, Familien og Firenze"

Jensen, Niels-Henrik: "I frisernes land", "Dansk Vestindien -det solgte Paradis", "Med Grækenland i hjertet", "Rejsejournalist på farten"

Jensen, Torkil: "Kampen og magten og friheden i Kirken"

Jessen, Gerda Neergaard: "Den første og den sidste præstekone", "Pave, konge, munk og bonde. Foredrag om reformationen i Nordeuropa", "Præstefamilie i 6 generationer"

Johannessen, Kåre: "Løgn & Latin – den løgnagtige historie", "Danmarkshistorien i Gulvhøjde", "Dannebrog – en 800-årig klassiker", "Danskerne og Den Store Krig 1914-18", "Seksualiteten i Middelalderen"

Juhl, Helle: "Mathildes krig – en anderledes krigsskæbne", "På lige fod – om kvindekamp og satire", "Der var så dejligt ude på landet", "Barndommens land", "Da Frøken Jensen blev moderne", "Husmødre - historier fra landets største arbejdsplads", "Husbestyrerinde søges…", "Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Kjærulff, Kirsten: "Hildegard af Bingen: Profet for en ny tid", "Musikkens himmelstige: Musik og mystik hos Hildegard af Bingen", "Jorden hungrer og tørster efter retfærdighed", "Engle og dæmoner i Bibelen og hos Hildegard af Bingen", "Hildegard-salon - Jytte Abildstrøm, Poul Høxbro og Kirsten Kjærulff"

Klyvø, Morten: "Mytteriet på Bounty"

Koch, Caspar: "Gandhi - og hans eksperimenter med sandheden", "Sidste tog fra Tashkent"

Kolding, Helle: "Danske dronninger – skyggen bag kongen", "Beske Blommer", "Herrens udvalgte", "Hjertets dronninger og de andre"

Kristensen, Kaare: "Hvad lavede I egentlig om bord?", "Danmarks Titanic – om udvandrerskibet Norge og dets forlis i 1904", "Om snurrevodsfiskeri fra Thyborøn", "Danmarks største søhelt Peter Tordenskiold", "Napoleon Bonaparte – fra storhed til fald"

Larsen, Ebbe: "Rejsen til Zion - Foredrag med diasshow", "Oplevelser - foredrag med film", "Tilbage i Dansk Vestindien - Foredrag med diasshow", "Dengang – verden af i går - Foredrag med film"

Larsen, Kurt E.: "Dansk kirkeliv i opbrud – hvor er vi på vej hen?", "Myter og fakta om Indre Mission", "1517-2017: Luthers reformation– hvad handlede den om? Er vi stadig lutherske?"

Larsen, Mogens: "Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel" , "Romantik, dramaer og historier på danske herregårde", "Dannebrog – 800 år", "Sct. Knudsgildet i Ringsted – Danmarks eneste", "Den jyske hede", "2020 – Hundredeåret for Genforeningen og to nationale mindretal opstod", "Grundlovens historie samt frihedsrettigheder", "Kirkens historie i Danmark", "Det moderne Babylon","Den gamle hyggelige jul"

Lassen, Linda: "Den nationale kamp i årene efter nederlaget i 1864 og frem til afstemningerne i 1920", "Tysklandsarbejderen - Frederiks valg", "Men sko må jeg ha` – roman om vandrelærerinden Henriette Gubi", "Forsvar for Martha", "Om Håbets År – historisk roman om Gertrud Rask og Hans Egede"

Lauridsen, Ole: "Er modersmålet i fare?"

Lausten, Martin Schwarz: "Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator", "Kirkens problemer ved Genforeningen i 1920", "Reformationen i Danmark", "Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid", "Christian d. 2. mellem paven og Luther"

Linderoth, Henning: "Limfjordens historie", "Aakjær og revolutionerne"

Lindhardt, Vibeke: "Pibekraver & fløjlsmaver - reformationens betydning", "Bispekåber - pragt, dragt og magt", "Mormors garderobeskab - eller den tidkrævende unyttigheds betydning", "Fra gamle aviser til guldtråde", "Tegn & gerninger - om symboler og farver i kirketekstiler"

Lonning, Claudia Westh: "Albanien og romanen ”Skakmesteren fra Tirana”"

Lumholt, Karen: "Fortæl om jeres by og sogn - Karen Lumholt interviewer og sætter rammen"

Madsen, Agnete Birger: "Uægte børn i 7 slægtled", "…et meget ilde berygtet Fruentimmer. Om fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet", "Den hvide slavehandel", "Kvinderne i Matador", "Et barnelig i en kuffert"

Madsen, Jens Peter: "Den gang bedstefar var dreng", "Lige ud af hovedet og uden bog", "Danmarkshistorie - fortalt som i gamle dage"

Marschner, Line: "Moderne kirkearkitektur – mellem tradition og fornyelse", "Levende sten", "Valgfrit emne"

McGuire, Brian Patrick: "Kristne værdier og vores dilemma i dag", "Danmarks kristning 700-1300: Harald Blåtand gjorde ikke danerne kristne", "Da Dannebrog faldt ned: Dansk identitet i middelalderen og i dag", "Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?", "Nixons og Trumps Amerika og min: Hvorfor jeg forlod den"

Nedergaard, Poul J.: "Min tid som chef for Rulle Marie", "Udsendt for Danmark", "Da terroren kom til Danmark"

Nielsen, Allan Spangsberg: "Dansk Vestindien - Danmarks tid som koloni og slavemagt", "Danskere i den Amerikanske Borgerkrig – for og imod slaveriet!", "Første Verdenskrig – Krigen der skulle ende alle krige!", "Folkedrab - Menneskehedens største forbrydelse!"

Nørgaard, Irene: "Badehoteller i Danmark"

Nørgård-Sørensen, Søren: "Dengang var der rigtige politikere", "Danmark som slavenation. Dansk-vestindiske øer"

Nørup, Mette og Poul: "Den gang vi drog af sted - En vandretur gennem grænselandet - Billeder, sang og fortælling", "En kulturrejse - Esbjerg-Rügen retur - Billedforedrag"

Oldenburg, Claus: "Kina i 1960’erne"

Ottosen, Randi: "Bolettes rejse - en kvindehistorie fra Thy…!"

Pedersen, Jens Olaf Pepke: "Hvorfor ændrer klimaet sig?"

Pedersen, Lisbeth: "Kvindekamp og kummerkår", "Katolske og kongelige konvertitter i Kalundborg"

Petersen, Hans Jørgen: "Genforeningen 1920. 2020 er hundredåret for Sønderjyllands ”genforening” med kongeriget Danmark", "Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel", "Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”", "Murens Fald"

Rasmussen, Bruno: "Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter", "Danmark og reformationen - i 1500-tallet og nu"

Rasmussen, Jørgen Dieckmann: "Et ganske særligt par – Bodil og Hal Koch", "Isbjørnenes og Jens Munks Churchill"

Refshauge, Jens Jørgen: "I krig og kærlighed – blade af en sønderjydes dagbog"

Rishøj, Flemming: "Manden der ændrede Europas kultur", "De farlige kvinders ø"

Risvig, Ronald: "Matador og kristendom - fortællinger om vort liv", "Humor er en alvorlig sag – det er derfor vi griner ellers var livet ikke til at holde ud"

Rützou, Esther: "Trone og Trods - Om den danske prinsesse Ingeborg", "At forvalte sine talenter - Om Karen Brahe", "Da kvinderne tog kjolen på"

Skibsted Klæsøe, Iben: "Vi følger i Vikingernes spor - vikingerne i det kontinentale Europa og i de østlige egne", "Kristne indflydelser i Vikingernes verden - og om livet på vikingernes handelspladser og i nordens første by Hedeby"

Sohn, Ole: "Frihedens port", "Jeg kommer snart hjem", "Gustaf Munch-Petersen – og den spanske borgerkrig", "Arne Munch-Petersen og hans hustrus dramatiske liv og skæbne"

Steenberg, Gunner: "Chr. 4. – mennesket bag myten", "Louise Rasmussen – bedre kendt som Grevinde Danner", "Det hellige land: de lange linier i Israels / Palæstinas historie", "Dansk Vestindien: både historien og nutiden – ”Det tabte Paradis”", "Guldalderen i Danmark – eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen – fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848-1850", "Kina – fra fattigt uland år 1900 til stormagt år 2000", "Danmark i 60’erne – årtiet med opgang og oprør", "Dengang i 50’erne – noget om erindringer", "Leonora Christina "Dronningen af Blåtårn""

Steffensen, Roar Kloster: "I inkaernes fodspor"

Søby Brunkulsmuseum: "Udflugten går til Søby Brunkulsmuseum"

Treschow-Kühl, Theresia: "Engelske juletraditioner"

Ulstrup, Preben: "Kejserinde Dagmars liv og skæbne (1847-1928)", "Rasputin – helgen eller dæmon?", "Kejserinde Dagmars sidste dage i Rusland", "Hofjuveleren Carl Fabergé og den russiske kejserfamilie", "Hvad skete der med den russiske kejserfamilies værdier efter revolutionen?"

Værum, Peter: "Galilæis kikkert – da verdensbilledet skiftede"

Weitemeyer, Lisbeth: "Genforeningens kvindeskikkelser – de satte præg på 1920", "Julefortællinger fra Norden", "Ulvejagt - Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, tyveknægt og landsforræder", "Så er det jul igen...", "Leonora Christina – fra kongedatter til jammer", "Marie Grubbe – fra storhed til fald", "Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd", "Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…"

Wiedemann, Carsten: "Danmark rundt med Danmarks kort"

Zalewski, Barbara: "Med Luther til bords", "Gå i kloster…", "Vibeke Kruse – Christian IVs frille", "Kongelige tafler – i 1668 og i dag", "Alterbord og festbord – Borddækningens historie"

Østergaard, Anna-Grethe: "Min barndom i Herning i 50’erne"