Historie:

(Om 2. verdenskrig se særskilt emne-kategori)

Abildgaard, Poul: "Fra bananstat til diktatur. Reformationen i Danmark", "Hvorfor skal kvinder tie i forsamlinger og hvorfor lider vi af stress? Fra oldkirken over reformationen til i dag"

Ahlmann, Henrik: "Ældre danske kriminalsager. Det kostede dem hovedet", "H. C. Andersen og teknikken"

Andersen, Inga Kofoed: "Når ler bliver til kunst & keramik", "Vikinger & vægmalerier - om steder og folk i Århus", "Kystsikring - hvem skal nu betale?"

Andersen, Kresten Thue: "Fra biblens djævlepagt til reformationens Faust", "Faustmyten – en europæisk grundfortælling"

Andresen, Jørn Tranekjær: "Da ungdomsoprøret kom til Hermannsstrasse"

Balslev-Clausen, Erik: "Dansk Vestindien før og nu. Glemt dansk kirkehistorie i Caribien", "Den vestindiske Kirkesag", "Grønland – fra hjemmestyre til selvstyre og selvstændighed. Grønlands kirkehistorie", "Kirken i storbyen. Københavns nyere kirkehistorie"

Bender, Henning: "Den store oversøiske udvandring fra Danmark 1850-1920 (med lokale eksempler efter foredragsstedet)", "Den første store indvandringsbølge til Danmark 1850-1920" (med lokale eksempler efter foredragsstedet)", "Udvandringen fra Sønderjylland til USA i årene 1850-1920"

Bendtsen, Bjarne S.: "Første Verdenskrig i dansk litteratur og kultur", "Gullaschbaroner", "Rejsende i krig. Rejsen som motiv i skildringer fra Første Verdenskrig", "Well! Sømanden må tage sin daglige tørn. Søfolkenes Første Verdenskrig", "Freden og Danmark"

Birkler, Jesper: "Trankebar - den gamle danske koloni i Sydindien"

Blume-Schmidt, Mogens: "John F. Kennedy – Manden og Myterne", "Winston Churchill - et mangeartet geni", "Nelson Mandela –  der blev et verdensomspændende ikon"

Brink, Torben: "Emma Gad – Takt og Tone i 100 år", "At brænde en heks – reportage fra et retssamfund", "Fra Hastings til Bayeux – erobringen af England"

Brændgaard, Ivar: "Kan der nogensinde blive fred i Israel og Palæstina?", "Armenien og Georgien, to små kristne lande, med hver deres medrivende historie, som er omgivet af fjendtligtsindede lande på alle sider"

Buch, Jørn: "Luther og Nordens Wittenberg - reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark", "Churchills liv og virke - den største af alle briter", "Reconquista’en - konflikten mellem Islam og Kristendom", "1. verdenskrig og DSK - årsager og virkninger for de danskesindede sønderjydske krigsdeltagere"

Buch-Hansen, Gurli: "Kong Chr. VII og hans slavepage"

Bøcher, Hans Wendelboe: "Mission Nigeria, dramaet, manden og konen"

Christensen, Finn  Mynster: "Rom – pavekirkens by", "Dagen og vejen. Caminoen i Spanien", "Israel – fra kibbutz til konflikt", "Kina – den nye verdensmagt", "Vietnam – nye tider"

Christensen, Henrik: "Himmerlandshistorier"

Christensen, Lars: "På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60", "Claus Bergs fynske altertavler", "I Solkongens skygge", "Den politiske Munk", "Fra partiavis til netavis. Pressens historie i Danmark"

Dalgaard, Kasper: "Kirkens Kaotiske Kilde", "Kærlighed og Sex i den Tidlige Kristendom", "Krig og Kristendom – fra pacifisme til korstog"

Dalsgaard, Mogens: "Skillingsviser sunget, så man får lyst til at synge med", "Med farfar i mark og mose. Naturoplevelser fra barneår og voksenår", "Barneliv i 50.ernes København - Om at være barn i en 2½ værelses og i et kolonihavehus"

Danielsen, Iben: "Eleanor Roosevelt – første dame", "Din historie – et erindringsværksted"

Degnbol, Kenneth: "Johann Sebastian Bach", "Danmark og slaverne"

Dissing, Jette: "Arven fra 50'erne. En fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel"

Duetoft, Peter: "Omskiftelsernes veje"

Ellekilde, Nils Holger: "Dalarbøndernes udvandring til det hellige land", "Vejen til Utah", "Danskernes hævn"

Erindringsfabrikken: "Erindringssalon – Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?"

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie"

Frandsen, Henning: "Den nye, kristne familiejul og den gamle, hedenske jul - Foredrag om den danske jul og dens mange traditioner", "Årets gang - Foredrag om de danske fester, højtider og traditioner", "Min farmor, de andre faldne kvinder og englemagerne - Foredrag om kvindeskæbner i Danmark: 1900-1970", "Fynske mordere og kæltringer - Kriminalsager fra især 1800-tallets Fyn", "Rovmordere, tyveknægte og forbryderbander i 1800-tallet - Foredrag om gamle kriminalsager fra et Danmark på vrangen", "Storsvindlere, mordere og forbryderbander i Danmark 1900-1960 - Foredrag om kriminalsager fra en tid, som synes langt væk"

Frederiksen, Niels Ole: "Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn", "Er der vilje, er der vej", "Med Fuglen på Viljens Vej", "Rytterkongen Christian X - skurk eller helt?", "Da lysekronen, faldt ned i lagkagen"

Friis, Chr.: "Kunstnerne i Tibirke Bakker", "Tisvildeleje - før og nu"

Getting, Birgitte: "Operettens historie"

Glahn, Stephen Egede: "Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år"

Gleerup, Jørgen: "Kære Johanne", "I skred mod moderne tider", "Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark"

Granum, Henny Vestergaard: "Om "Tyskerbørns" historie og vilkår", "Det skal de ikke slippe godt fra - Tyskerpigerne", "Min far var tysk soldat i Danmark"

Hammeken, Morten Berle: "Den Skjulte Trussel", "Et Spil Uden Tabere? Virksomhedsetik i Danmark", "Slavehandlens ophør - en god forretning?"
"Elvira Madigan: Historien bag myten"

Hangaard, Torben: "De første kristne i Rom", "Tempelherrerne", "Borgia. Et drama i renæssancens Rom", "Fra landsby til pavestol"

Hansen, Anders Lundt: "Legendernes Danmark", "Korset og Sværdet. Legendernes Danmark II", "Hinsides Havet. Legendernes Danmark III", "Tempelriddernes Hemmelighed"

Hansen, Lars: "Første, anden, tredje -SOLGT-", "Bristede drømme"

Hansen, Ole Hyldegaard: "Portræt af en 70-årig – de kvindelige præsters historie", "Sthyr på Fyn – et utraditionelt bispeskifte i 1899/1900"

Hartmann-Petersen, Preben: "Marie Curie og hendes nærmeste familie", "Alexander Fleming og penicillinet", "Banting, Best og insulinet", "Lise Meitner og spaltningen af uran", "Niels Finsen og hans lysterapi", "Mendeleev og Grundstoffernes Periodiske System", "Nogle medicinske fremskridt siden 1600-tallet", "Opdagelser og opfindelser gjort ved en tilfældighed"

Hauge, Anne Kathrine Rafn: "Da så vi Himmelen på Jorden! - Fortællingen om Konstantinopel"

Henriksen, Anders: "Titanic-foredrag"

Herbst, Annette: "Troens Bord", "Kaffebordet / kirkekaffe"

Hjermitslev, Hans Henrik: "Darwin og danskerne", "Mellem dannelse og uddannelse: Højskolernes historie og relevans i dag"

Hvaste, Freya: "Renæssancen - myternes opblomstring"

Jakobsen, Erik H. A.: "Danmarksekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08"

Jensen, Torkil: "Kampen og magten og friheden i Kirken"

Jessen, Gerda Neergaard: "Den første og den sidste præstekone", "Pave, konge, munk og bonde. Foredrag om reformationen i Nordeuropa", "Præstefamilie i 6 generationer"

Juhl, Helle: "Mathildes krig – en anderledes krigsskæbne", "På lige fod – om kvindekamp og satire", "Der var så dejligt ude på landet", "Barndommens land", "Da Frøken Jensen blev moderne", "Husmødre - historier fra landets største arbejdsplads", "Husbestyrerinde søges…", "Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Kjær, Gitte: "Kongelige, kloge og kendte hunde", "Sankt Hans - glædens Fest", "Prinsesse Augusta 1823-1889, dronning Louises søster, og baron Blixen-Finecke. Prinsessen der ville have sin baron"

Kjærulff, Kirsten: "Hildegard af Bingen: Profet for en ny tid", "Musikkens himmelstige: Musik og mystik hos Hildegard af Bingen", "Jorden hungrer og tørster efter retfærdighed", "Engle og dæmoner i Bibelen og hos Hildegard af Bingen", "Hildegard-salon - Jytte Abildstrøm, Poul Høxbro og Kirsten Kjærulff"

Knudsen, Bjarne Fredberg: "Østrupgård og inddæmningen af Egense Fjord", "Professor Knudsen der ansatte Niels Bohr", "Med Krudt og Kugler i Stationsbyen"

Koch, Caspar: "Sidste tog fra Tashkent"

Kolding, Helle: "Danske dronninger – skyggen bag kongen", "Beske Blommer", "Herrens udvalgte", "Hjertets dronninger og de andre"

Krarup, Hans: "Huslærer på Aalholm", "To driftige iværksættere"

Kristensen, Kaare: "Hvad lavede I egentlig om bord?", "Danmarks Titanic – om udvandrerskibet Norge og dets forlis i 1904", "Om snurrevodsfiskeri fra Thyborøn", "Danmarks største søhelt Peter Tordenskiold", "Napoleon Bonaparte – fra storhed til fald"

Laneth, Pia Fris: "50-året for 1968: Privatbil, P-piller, Papillotter", "Emma Gad – Takt og tone i 100 år", "Reformationen – Luthers Käthe og andre kvindfolk", "1915 – Da kvinder og tyende fik stemmeret", "Lillys Danmarkshistorie"

Larsen, Ebbe: "Rejsen til Zion - Foredrag med diasshow", "Oplevelser - foredrag med film", "Tilbage i Dansk Vestindien - Foredrag med diasshow", "Dengang – verden af i går - Foredrag med film"

Larsen, Kurt E.: "Dansk kirkeliv i opbrud – hvor er vi på vej hen?", "Myter og fakta om Indre Mission", "1517-2017: Luthers reformation– hvad handlede den om? Er vi stadig lutherske?"

Larsen, Mogens: "Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel", "Romantik, dramaer og historier på danske herregårde", "Dannebrog  - 800 år", "Dansk Landbrugs historie 1750-1850", "Gamle helligdage, varsler, traditioner og hellige kilder", "Guldaldertiden", "Grundlovens historie samt frihedsrettigheder"

Lauridsen, Ole: "Er modersmålet i fare?"

Lausten, Martin Schwarz: "Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator", "Islam hos Luther og samtidens danske reformatorer og konger", "Reformationen i Danmark", "Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid", "Antisemitisme og folkekirken"

Linderoth, Henning: "Limfjordens historie", "Aakjær og revolutionerne"

Lindhardt, Vibeke: "Pibekraver & fløjlsmaver - reformationens betydning", "Bispekåber - pragt, dragt og magt", "Mormors garderobeskab - eller den tidkrævende unyttigheds betydning", "Fra gamle aviser til guldtråde", "Tegn & gerninger - om symboler og farver i kirketekstiler"

Lumholt, Karen: "Fortæl om jeres by og sogn - Karen Lumholt interviewer og sætter rammen"

Madsen, Agnete Birger: "Uægte børn i 7 slægtled", "…et meget ilde berygtet Fruentimmer. Om fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet", "Den hvide slavehandel", "Kvinderne i Matador", "Et barnelig i en kuffert"

Madsen, Jens Peter: "Den gang bedstefar var dreng", "Lige ud af hovedet og uden bog", "Danmarkshistorie - fortalt som i gamle dage"

Marschner, Line: "Moderne kirkearkitektur – mellem tradition og fornyelse", "Levende sten", "Valgfrit emne"

McGuire, Brian Patrick: "Kristne værdier og vores dilemma i dag", "Danmarks kristning 700-1300: Harald Blåtand gjorde ikke danerne kristne", "Hvorfor er middelalderen ikke ”middelalderlig”?: Vor tids selvbedrag", "Den nye spiritualitet: På vej tilbage til middelalderen?", "Nixons og Trumps Amerika og min: Hvorfor jeg forlod den"

Nedergaard, Poul J.: "Min tid som chef for Rulle Marie", "Udsendt for Danmark", "Da terroren kom til Danmark"

Nielsen, Allan Spangsberg: "Dansk Vestindien - Danmarks tid som koloni og slavemagt", "Danskere i den Amerikanske Borgerkrig – for og imod slaveriet!", "Første Verdenskrig – Krigen der skulle ende alle krige!", "Folkedrab - Menneskehedens største forbrydelse!"

Nørup, Mette og Poul: "Den gang vi drog af sted - En vandretur gennem grænselandet - Billeder, sang og fortælling", "En kulturrejse - Esbjerg-Rügen retur - Billedforedrag"

Ottosen, Randi: "Bolettes rejse - en kvindeskæbne fra Thy…!", "Fortællinger fra Danmark"

Pedersen, Jens Olaf Pepke: "Hvorfor ændrer klimaet sig?"

Pedersen, Lisbeth: "Kvindekamp og kummerkår", "Katolske og kongelige konvertitter i Kalundborg"

Petersen, Hans Jørgen: "Sønderjylland – en personlig og humoristisk fortælling om grænselandet, en dansk, men anderledes landsdel", "Dansk identitet: ”Vort Modersmål er dejligt”", "Murens Fald", "Sønderjyder i 1. Verdenskrig"

Rasmussen, Bruno: "Historien om Martin Luther fortalt på 60 minutter", "Danmark og reformationen - i 1500-tallet og nu"

Rasmussen, Jørgen Dieckmann: "Et ganske særligt par – Bodil og Hal Koch", "Isbjørnenes og Jens Munks Churchill"

Refshauge, Jens Jørgen: "I krig og kærlighed – blade af en sønderjydes dagbog"

Rishøj, Flemming: "Manden der ændrede Europas kultur", "De farlige kvinders ø"

Risvig, Ronald: "Matador og kristendom - fortællinger om vort liv", "Humor er en alvorlig sag – det er derfor vi griner ellers var livet ikke til at holde ud"

Rützou, Esther: "Trone og Trods - Om den danske prinsesse Ingeborg", "At forvalte sine talenter - Om Karen Brahe", "Da kvinderne tog kjolen på"

Saltorp, Birgitte: "Præludier til Guldalderen", "Hvorfor er vi danske?", "Dansk erhvervsliv gennem 150 år", "Danske udvandrere i Nordamerika"

Skibsted Klæsøe, Iben: "I Vikingernes spor mod syd og øst", "Kontakterne mellem Europa og de østlige egne i det første årtusinde"

Sohn, Ole: "Frihedens port", "Jeg kommer snart hjem", "Gustaf Munch-Petersen – og den spanske borgerkrig", "Arne Munch-Petersen og hans hustrus dramatiske liv og skæbne"

Steenberg, Gunner: "Louise Rasmussen – bedre kendt som Grevinde Danner", "Det hellige land: de lange linier i Israels / Palæstinas historie", "Dansk Vestindien: både historien og nutiden – ”Det tabte Paradis”", "Dengang Danmark var slavenation: slavehandel på Guldkysten og slaveri i Dansk Vestindien", "Guldalderen i Danmark – eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen – fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848-1850", "Reformationen i Danmark – Religion og politik 1500 – 1560", "Danmark i 60’erne – årtiet med opgang og oprør", "Dengang i 50’erne – noget om erindringer"

Steffensen, Roar Kloster: "I inkaernes fodspor"

Svestar: "Kærligt hilset fra Ingenmandsland"

Søby Brunkulsmuseum: "Udflugten går til Søby Brunkulsmuseum"

Sørensen, Henning: "Kirken og arbejderklassen", "Krudt uden kugler"

Treschow-Kühl, Theresia: "Engelske juletraditioner"

Ulstrup, Preben: "Kejserinde Dagmars liv og skæbne (1847-1928)", "Rasputin – helgen eller dæmon?", "Kejserinde Dagmars sidste dage i Rusland", "Hofjuveleren Carl Fabergé og den russiske kejserfamilie", "Hvad skete der med den russiske kejserfamilies værdier efter revolutionen?"

Værum, Peter: "Galilæis kikkert – da verdensbilledet skiftede"

Weitemeyer, Lisbeth: "Christian III og Dronning Dorothea - Guds vilje – og dronningens", "Presstige og magtsymboler – selviscenesættelse hos fyrste og adel", "Så er det jul igen...", "Leonora Christina – fra kongedatter til jammer", "Marie Grubbe – fra storhed til fald", "Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd", "Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…"

Wiedemann, Carsten: "Danmark rundt med Danmarks kort"

Wien, Allan: "Hvordan mødte vikingerne kristendommen?", "Ravne og Ragnarok", "Hedenske juleskikke", "Islandske sagaer"

Zalewski, Barbara: "Med Luther til bords", "Gå i kloster…", "Vibeke Kruse – Christian IVs frille", "Kongelige tafler – i 1668 og i dag", "Alterbord og festbord – Borddækningens historie"

Østergaard, Anna-Grethe: "Min barndom i Herning i 50’erne"