Lisbeth Lunde Lauridsen

Kontakt: Bredgade 76, 6940 Lem
Telefon: 2236 9377
E-mail: eposforedrag@gmail.com
Hjemmeside: www.eposforedrag.dk  

  1. Med sol og megen glæde
  2. Kvinderne fra Sprogø og mændene fra Livø
  3. Rakkere og natmandsfolk – fortællingen om udstødte mennesker
  4. Vestjyske fortællinger
  5. Når jeg bli’r gammel
 

Lisbeth Lunde Lauridsen er uddannet lærer og har fungeret som lærer i fri- og efterskoleverdenen. I 2010 forlod hun lærergerningen for at blive ansat som daglig leder af Kaj Munks Præstegård i Vedersø. I dag lever Lisbeth af at være kulturformidler og foredragsholder. Hun leverer engagerede og inspirerende foredrag med stof til eftertanke.

Lisbeth afholder foredrag i hele landet.

1. Med sol og megen glæde

Kaj Munk rummede mange facetter og var en personlighed, der satte spor i danmarkshistorien. Hans liv og virke giver anledning til eftertanke, og hans livsglæde og humor får smilebånd og lattermuskler rørt hos de fleste. ”Med sol og megen glæde” er et potpourri af anekdoter og fortællinger af og om Kaj Munk – fra hans opvækst på Lolland til hans virke ud fra Vedersø Præstegård
(90 min. Grundhonorar 3800 + kørsel. Ved længere afstand kan der pålægges ekstra betaling for bl.a. kørselstid og evt. overnatning. Ring og vi ser hvad vi kan finde ud af)

2. Kvinderne fra Sprogø og mændene fra Livø

Indtil 1961 husede Limfjordsøen Livø en anstalt for antisociale og kriminelle åndssvage mænd. Seksuelt løsagtige åndssvage piger og kvinder risikerede at havne på Sprogø.
Fra 1930'erne var Danmark foregangsland i racehygiejnen som et led i etableringen af velfærdsstaten. Samtidig var den danske lovgivning et forbillede for nazisterne.
I mit foredrag trækker jeg tråde til de ikke særligt gode gamle dage, hvor man ikke sondrede mellem gale, åndssvage, asociale, småkriminelle og fattige.
Udover personfortællinger vil jeg også fortælle om baggrunden for anbringelserne og om de forhold, som de anbragte levede under. Det er ikke en glorværdig epoke i Danmarkshistorien, - men er en tid som ikke må glemmes.
(90 min. Grundhonorar 3800 + kørsel. Ved længere afstand kan der pålægges ekstra betaling for bl.a. kørselstid og evt. overnatning. Ring og vi ser hvad vi kan finde ud af)

3. Rakkere og natmandsfolk – fortællingen om udstødte mennesker

Tatere, kjæltringer eller skøjere – et ukært barn har mange navne. I perioden fra 1500-tallet og til starten af 1900-tallet blev en særlig gruppe mennesker i Danmark behandlet som kasteløse og urene. Mennesker, som udførte uærlige opgaver såsom fjernelse af selvdøde dyr eller som bødlens hjælpere, blev marginaliseret og udstødt af samfundet. Jeg vil fortælle om denne fascinerende og afskyvækkende del af danmarkshistorien.
(90 min. Grundhonorar 3800 + kørsel. Ved længere afstand kan der pålægges ekstra betaling for bl.a. kørselstid og evt. overnatning. Ring og vi ser hvad vi kan finde ud af)

4. Vestjyske fortællinger

Vestjylland rummer mange gode historier og spændende fortællinger. Hvordan er det særegne vestjyske sind og livsanskuelserne blevet til gennem tiderne? Jeg har udvalgt en række hændelser, som perler på en snor, der beretter om landskabets og indbyggernes karakter og forhold. Vestjyske fortællinger er et foredrag om fire århundreders udvikling i min egen hjemegn, Vestjylland.
(90 min. Grundhonorar 3800 + kørsel. Ved længere afstand kan der pålægges ekstra betaling for bl.a. kørselstid og evt. overnatning. Ring og vi ser hvad vi kan finde ud af)

5. Når jeg bli’r gammel

"Når jeg bli’r gammel, så vil jeg gerne på Stauning Friplejehjem". Det er ordlyden af kommentarerne fra flere på Facebook, når de læser om de små dryp fra hverdagslivet, der lægges op på siden. Dét er kommentarer, der står i stor kontrast til den skræmmende fremstilling, vi ellers møder i medierne om vores plejehjem herhjemme.
Hvordan vil vi gerne have det, når vi bliver gamle?
Hvilke forventninger har vi til den sidste fase af livet?
Ved siden af min foredragsvirksomhed EposForedrag.dk har jeg været ansat som aktivitetsmedarbejder på Stauning Friplejehjem med fokus på reminiscens, social omsorg og hygge. Ja, kort sagt trivsel på plejehjemmet.
Jeg vil fortælle om mit arbejde, mine fejltrin og udfordringer. Men mest om, hvordan hverdagslivet bliver værdifuldt og meningsfuldt på plejehjemmet. Det handler ikke blot om aktiviteter, men også om måden vi ser hinanden. Jeg kalder det lidt højstemt for "Blikkets Teologi" for der er næsten noget guddommeligt over at se et andet menneske og at blive set.
(90 min. Grundhonorar 3800 + kørsel. Ved længere afstand kan der pålægges ekstra betaling for bl.a. kørselstid og evt. overnatning. Ring og vi ser hvad vi kan finde ud af)