Ivar Brændgaard

Kontakt: Tjørnevej 27, 7500 Holstebro
Mobil: 2969 1299
E-mail: ivarbraendgaard@gmail.com

 1. Fortæl dit eget liv
 2. Et levet liv set i bakspejlet
 3. Fra præstekanal til den mest populære regionale tv-station
 4. Værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes for penge
 5. Mediernes magt og snarlige afmagt
 6. Israel eller Palæstina - en tikkende bombe
 7. Ukraines skæbneår - en stat sammentømret i blod eller en stat i langsom undergang
 8. Hvorfor velsigner den russisk-ortodokse kirke Putins overfald på Ukraine?
 9. Dåseåbner til det glade budskab
 10. Armenien uden venner på randen af udryddelse - igen
 11. Georgien, der forsøger at balancere mellem EU og Rusland
 12. Taler Gud virkelig nudansk? - Om arbejdet med den nye bibeloversættelse, der skal komme i 2036


Sprogofficer, cand. teol., forstander for Haslev Udvidede Højskole 1980-88, direktør for TV MIDTVEST 1988 - 2016. Vikarpræst i 12 forskellige sogne 2017 - 2023. Formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse 2013 - 2020. Formand for Dansk Talent Akademi siden 2023.

Ivar Brændgaard holder foredrag i hele landet.

1. Fortæl dit eget liv

Dit liv er fuld af vidunderlige fortællinger, og du er en guldgrube af nyttig viden til dine efterkommere. Kom i gang med at fortælle eller nedskrive dit liv. Lige nu har dine børn og børnebørn nok travlt med deres egne livsudfoldelser, så de sanser ikke at spørge ind til dine livserindringer. Men når du er død, fortryder de bittert, at de ikke fik viden om deres egen nærmestes fortid. Kom i gang med at aktivere hukommelsen og grav erindringer frem. De er både vigtige for dig selv og dine børn.
Ivar Brændgaard giver ideer til at komme i gang med at finde minderne frem og få dem fortalt eller skrevet ned. Han giver eksempler fra sit eget liv. Og han giver tips til, hvordan de kan fortælles. Det gør slet ikke noget at smøre lidt ekstra på. Hvad skal med, og hvad skal ikke med? Hvor skal der tages hensyn, og hvor skal der ikke lægges fingre imellem?
Kom med på en erindringstur og få mod på at folde dit eget liv ud til dem, der på et tidspunkt vil blive dig dybt taknemlig, fordi du gjorde det.
(Foredrag i en time med efterfølgende spørgsmål og debat. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

2. Et levet liv set i bakspejlet

Fra roehakker over sprogofficer til højskoleforstander og senere TV-direktør for at slutte som utilpasset pensionist og sognepræst.
Jo ældre jeg bliver, jo mere klart kan jeg se mit liv i bakspejlet.
Jeg spekulerer over, hvad der har formet mit liv. Hvor meget bestemte jeg selv, hvor meget bestemte andre? Har det været påvirkninger eller arvemasse, der har formet mit liv? Er det tilfældighed, skæbne eller Guds finger?
Jeg er den første generation, der bryder op fra landbruget, som ellers har præget min slægt uendeligt langt tilbage. Det blev muliggjort af store forandringer i landbruget og opbruddet i det ellers så fastlåste samfund. Jeg blev præget af et nøjsomt liv i Thy i den yderste plovfure i Danmark. Det var ikke uden omkostninger at bryde op. Med realeksamen og studentereksamen i lommen søgte jeg optagelse på forsvarets sprogskole. Det blev et afgørende vendepunkt i mit liv. Her fik jeg fjernet bjælken i min hjerne, der sagde, at jeg ikke skulle tro, at jeg kunne noget, at jeg ikke skulle tro, at jeg var noget særligt. På sprogskolen i russisk og senere polsk fik jeg tanket selvtillid og vovemod, som har fulgt mig siden.
Jeg havde fra min ungdom besluttet, at jeg ville være præst, og derfor læste jeg teologi i Aarhus. Og jeg engagerede mig i studietiden intenst i KFUM og KFUK i Gellerup, i Aarhus og på landsplan.
Jeg blev ikke præst. Jeg gik lige fra eksamensbordet til en højskoleforstanderstilling, skønt jeg aldrig tidligere havde sat mine ben på en højskole. Det blev for en 31-årig en brat opvågnen fra studietidens frihed til et krævende job på Haslev Udvidede Højskole, hvor der var store krav til forstanderens ledelse, virksomhedsdrift, evne til at tiltrække elever, synlighed og ståsted. Det blev fantastiske år, og jeg havde bestemt troet, at jeg skulle forblive forstander i rigtig mange år.
Men i 1988 tog mit liv en helt ny drejning. Mest som en provokation søgte jeg en stilling som direktør for den regionale TV 2-station, der skulle oprettes i Midt- og Vestjylland. Uendeligt mange tilfældigheder gjorde, at jeg pludselig mod alle odds og til medieverdenens store forbløffelse og vantro blev sat i spidsen for at starte TV MIDTVEST. Det blev op ad bakke og med en stejl indlæringskurve i de første år, men det lykkedes. TV MIDTVEST kom i øjenhøjde med seerne og blev den mest sete regionale TV-station.
(Foredrag 1 - 2 timer. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

3. Fra præstekanal til den mest populære regionale tv-station

Det var voldsomt op ad bakke, da TV MIDTVEST blev startet. Det var risikabelt for alle regioner, for stærke kræfter forsøgte at kvæle regionerne i fødslen. Men det blev særligt svært for TV MIDTVEST, hvor stationen i alle aviser hånligt blev kaldt for "præstekanalen", fordi bestyrelsesformanden var præst, og den nyudnævnte direktør var teolog. Formanden for journalistforbundets region 5 følte sig kaldet til at advare sine journalistkolleger mod at søge stilling på denne station, der ikke tog deres fag alvorligt. Der var voldsom modstand på mange fronter lige fra starten for Ivar Brændgaard. Der måtte kæmpes kampe internt med en del af medarbejderne for at få gennemtrumfet, at det på denne station ikke bare handlede om konfrontatorisk journalistik, men også om at fortælle de gode historier om menneskelivet i Midt- og Vestjylland. Efterhånden gennemsivede stationens motto "Vi afspejler midt- og vestjyderne i hverdag og fest, i lyst og nød" stationens ansatte, og da Ivar Brændgaard stoppede, var de gode, positive historier stationens adelsmærke. Denne tilgang faldt i seernes smag. TV MIDTVEST var gennem alle årene den mest eller den næstmest sete regionale TV-station.
Helt fra starten blev det TV MIDTVEST's særpræg at involvere borgerne i stationens udsendelser og ikke kun gøre dem til "ofre" og passive seere. Ivar Brændgaard vil give eksempler herpå og fortælle og stationens største seersuccesser. Han vil også fortælle om satsningen på filmen GUDS BØRN og om en hverdagsdokumentar, der blev kåret til verdens bedste.
Ivar Brændgaard var direktør for TV MIDTVEST fra stationens start i 1989 til 2016.
(Foredrag 1 - 2 timer. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

4. Værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes for penge

Regering efter regering sætter kampen for større materiel velstand øverst på dagsordenen. Det jager vort samfund efter. Men det koster. Større arbejdspres, mere stress. Det fører til en evig lykkejagt. Mange mennesker bliver ulykkelige, når de ikke når deres drømmes mål, men bliver slået ud af kurs af uheld, sygdom eller svigt. Kristendommens svar er, at der findes andre værdier at kæmpe for. Det er tilmed helt gratis værdier, der kan give mening og glæde i tilværelsen. Disse værdier sætter et andet fortegn for det liv, der skal stræbes efter, og for de forventninger, der kan stilles. Det er dem, der skal bære, når sygdom og død trænger sig på.
Ivar Brændgaard giver markante bud på de kristne værdier, der kan bære i både medgang og modgang. Der øses af et levet livs erfaringer, og der gives eksempelfortællinger, der har mulighed for at fæste sig i hukommelsen.
(Foredrag 1 - 2 timer. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

5. Mediernes magt og snarlige afmagt

Engang blev medierne kaldt den 4. statsmagt. De var nåleøjet. De bestemte, hvad der skulle kastes lys over, og hvad der skulle overses. Prioritering kaldte de det. Vilkårlighed var det ofte. Mediernes redaktører filtrerede og udvalgte, hvad der skulle være læsernes/lytternes/seernes billede af verden, af Danmark og af det lokale samfund.
Men mediernes magt er under hastig afvikling. Avisabonnementerne styrtdykker år for år. Kun folk over 60 år ser det TV, der bliver udbudt, når det bliver sendt (flow-TV). Annoncekronerne forsvinder ud af landet.
De nye, sociale medier gør det muligt for afsendere, f. eks. politikere og interesseorganisationer, at nå ud med deres egne uredigerede budskaber målrettet til de udvalgte modtagere. Den direkte kommunikation har vi kun set starten på. Spændende, men også uhyggelige perspektiver tårner sig op. Med de kendte mediers nedtur opstår der et magtvakuum, der kan blive særdeles farligt for vort folkestyre og vort demokrati. En præsidents løgnehistorier kan løbe verden rundt på et døgn. Russernes påvirkning af valg via SoMe-medier kan påvirke demokratiske valg. På et tidspunkt kommer vi til at længes tilbage til de traditionelle mediers tro-værdige filtrering af nyhedsstrømmene. Men da kan det være for sent.
Ivar Brændgaard har i 28 år været direktør og chefredaktør for TV MIDTVEST, og han var i 7 år formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse.
(Foredrag 1 - 2 timer med efterfølgende debat om, hvor vi er på vej hen. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

6. Israel eller Palæstina - en tikkende bombe

Konflikten mellem Israel og Palæstina optrappes hele tiden og truer med at sætte Mellemøsten i brand. Uforsonlige kræfter i begge lejre har held til at sætte dagsordenen og optrappe konflikten. De moderate kræfter i området svækkes, og det internationale samfund har ikke relevante løsningsforslag. To-statsløsningen er blevet fremført i årtier, men den har ingen gang på jorden i et område, hvor hadet og hævnen og ekstremismen dominerer mere og mere.
Ivar Brændgaard giver et rids af 5.000 års konflikter mellem jøder og arabere i et område, der er på størrelse med Jylland. Romerne jog alle jøder ud af Israel kort efter Jesu død. De blev hjemløse i 1800 år. De blev marginaliseret og forfulgt. Europæerne er årsag til, at konflikten genopstår efter 2. verdenskrig. Egne problemer eksporteres til Palæstina, hvor et knebent flertal i FN bakkede op om en jødisk stat i et land, der er fyldt op af arabere. Palæstinenserne fik dengang tilbuddet om at få egen stat, men de sagde nej. Det blev skæbnesvangert for dem. Det betød, at palæstinenserne endnu aldrig nogensinde har haft deres egen stat.
Lovende fredsinitiativer blev i 1994 saboteret, da Israels ministerpræsident Rabin blev myrdet af yderligtgående jøder. Siden er situationen gået fra ond til værre.
Ivar Brændgaard vil gennemgå den nyeste historie og fortælle om den aktuelle situation.
(Foredrag 1 - 2 timer med efterfølgende debat om den følelsesladede og højspændte situation. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

7. Ukraines skæbneår - en stat sammentømret i blod eller en stat i langsom undergang

Hvorfor er Rusland og Ukraine - to broderfolk - i krig? Ukraine var der før Rusland og er den slaviske kristendoms vugge, men Ukraine gik under i 1241. Derefter var området splittet og udsat for forskellige besættelser i århundreder, indtil Rusland erobrede hele Ukraine for ca. 250 år siden og nedladende kaldte området for Lillerusland. Ukraine kom til sig selv i 1918, men blev efter 3 år løbet over ende af Sovjetunionen. Da Sovjetunionen brød sammen, greb Ukraine chancen og blev selvstændig i 1991, men med store demokratiproblemer. Landet har været styret af korrupte oligarkstyrede præsidenter i de fleste år, indtil befolkningen fik nok og til alles overraskelse valgte komikeren Volodymir Zelenskyj til præsident.
Få 1200 års historisk rids til forståelse af den forfærdelige og fastlåste situation. Hør om Stalins og Hitlers forfærdelige overgreb på ukrainerne, som nu får dem til at kæmpe desperat for ikke at blive underkuet og nedværdiget igen. Få en vurdering af den aktuelle situation og fremtidsudsigterne.
Ivar Brændgaard er uddannet sprogofficer i russisk og polsk og har fulgt med i situationen i 50 år.
(Foredrag 1 - 2 timer. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

8. Hvorfor velsigner den russisk-ortodokse kirke Putins overfald på Ukraine?

Patriark Kirill af Moskva har stillet sig og den russisk-ortodokse kirke bag Putin og støtter op om krigen mod Ukraine. Det er helt uforståeligt for vestlige kirker og stater. Hvordan kan han gøre det? Er han i lommen på Putin, eller deler de grundlæggende livsanskuelser?
Ivar Brændgaard vil give et historisk rids af den ortodokse kirkes historie og teologi, som vi i vesten kender meget lidt til. Den ortodokse kirke med 260 mio. kristne er den tredjestørste af kristenhedens 3 historiske hovedforgreninger efter katolicismen og protestantismen. Den ortodokse kirke anser sig selv som den første, som den oprindelige og mest autentiske kirke.
Siden 1453 har Moskva-patriarkatet betragtet sig selv som den ortodokse kirkes overhoved. Og med den ret, at den russisk-ortodokse kirke er den største med mere end 100 mio. døbte. Og den russisk-ortodokse kirke har siden frisættelsen i 1991 oplevet en vækkelse uden sidestykke. Der er lige siden blevet indviet 1.000 nye kirker om året eller knap 3 nye kirker om dagen i mere end 30 år. Og folk strømmer i kirke. Der er ikke præstemangel. Der er oprettet 50 nye præsteseminarier, der er blevet genetableret 1.000 nye klostre. Så den russisk-ortodokse kirke strutter af selvtillid og foretagsomhed.
Men den russisk-ortodokse kirke er meget konservativ og ser med gru på vestens moralske udskejelser, som tilmed accepteres af kirkerne. Det forstår Putin at italesætte. Patriark Kirill og præsident Putin deler derved værdigrundlag. Men ved at vælge side har patriark Kirill splittet enheden i den ortodokse kirke. Det kommer lige nu til udtryk i Ukraine, hvor halvdelen af befolkningen, især de ældre, går i de russisk-ortodokse kirker, styret fra Moskva, mens den anden halvdel af befolkningen går i den ukrainsk-ortodokse kirke. Det skaber stor splid i landet, og den vil blive intensiveret, hvis regeringen forbyder den russisk-ortodokse kirke.
Få baggrundsviden af Ivar Brændgaard om spændingerne i den ortodokse verden. Den åndelige verden bliver totalt overset af medierne, men spiller en væsentlig rolle i den store konflikt mellem Rusland og Vesten og inde i Ukraine.
(Foredrag 1 - 2 timer. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

9. Dåseåbner til det glade budskab

Drys fra 25 års kamp med juleevangeliet, hvor prædikanten er i den situation, at der skal skaffes adgang til mennesker, der sidder tilbagelænet med krydsede arme og med en overbevisning om, at de kun skal være tilskuere til gudstjenesten. Ivar Brændgaards erfaring er, at den bedste vej til at få brudt barrieren ned går gennem fortællinger, der får dem til at briste i latter. Ivar Brændgaard vil fortælle om erfaringerne og levere op til 10 af den slags historier, der overrumpler og fremkalder latteren, som så lukker sindene op. Det kan få deltagerne til at tænde for fantasien, så juleevangeliet folder sig ud og bliver virkelighedsnær.
(20 - 40 minutters causeri efter ønske. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

10. Armenien uden venner på randen af udryddelse - igen

Armenierne har en lige så forfærdelig og omtumlet historie som jøderne. Omkring år 1000 måtte de forlade deres land og spredes ud over hele verden. Da havde de haft et stort kongerige i mere end 800 år. Nu har de et lille land på størrelse med Jylland, som er en tredjedel af det oprindelige Armenien. Landet har eget sprog og eget alfabet. Armenien blev det første land i verden, der antog kristendommen i år 301. Landet har sin helt særegne ortodokse kirke.
Mange armeniere sivede i løbet af nogle århundreder tilbage til deres gamle egne og kom til at bo i det østlige Tyrkiet. I 1915 begik Tyrkiet folkemord ved at udrydde 1,5 millioner armeniere. Efter første verdenskrig blev den tredjedel af landet, som ikke var besat af tyrkerne selvstændigt, men kun i 3 år, hvorefter landet blev opslugt af sovjetkommunismen og blev en sovjetrepublik. Det blev den rigeste og mest selvstændige sovjetrepublik, der blomstrede i 1970'erne og1980'erne, hvor Ivar Brændgaard besøgte landet flere gange. Men i 1988 begyndte ulykkerne er regne ned over landet, så det blev stærkt forarmet. i december 1988 lagde et stort jordskælv 40 % af landet i ruiner. Da den internationale hjælp begyndte at komme ind i landet, brød Sovjetunionen sammen, og al hjælp, der kom over Moskva, blev tyvstjålet. Så kom krigen om Nagorno Karabagh, der er armensk kerneland.
I første omgang vandt Armenien. Men i 2023 måtte alle 120.000 armeniere flygte over hals og hoved til Armenien, fordi det muslimske Azerbejdzan med stor militærhjælp fra Tyrkiet erobrede den armenske enklave.
Armenien er aldrig rigtigt kommet på fode igen. Men landet så sig nødsaget til at kaste sig i armene på Putin, for at han skulle beskytte dem mod Azerbejdzan, men da Putin skulle bruge alle tropperne i Ukraine, lod han hånt om sine løfter til Armenien, og Tyrkiet var ikke sen til at støtte de muslimske fætre i Azerbejdzan. Nu trygler Armenien om hjælp fra Vesten, men er truet med udryddelse af både Tyrkiet og Azerbejdzan.
Få armeniernes dramatiske historie og hør om det klemte kristne land, der kæmper for at bevare sin selvstændighed og finde allierede, der vil beskytte landet mod muslimernes trusler.
Besynderligt nok er Tyrkiet medlem af NATO, mens Armenien er afhængig af Ruslands nåde. Det er helt bagvendt.
(Foredrag 1 - 2 timer. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

11. Georgien, der forsøger at balancere mellem EU og Rusland

I 2008 kom Georgien i krig med Rusland. I løbet af 4 dage erobrede Putin en femtedel af Georgien, før der ved Frankrigs hjælp blev våbenstilstand. Men Rusland besætter fortsat disse områder af Georgien. Putin så, at det gik godt, og at Vesten ikke reagerede. Derfor turde han fortsætte med Krim og Ukraine 6 år senere.
Georgien er kristnet af en kvindelig apostel. Hør Ninas forunderlige historie. Georgien gik over til kristendommen i 327. I 1200-tallets begyndelse nåede landet sit blomstrende og geografiske højdepunkt under den viljestærke dronning Tamara på samme tid, som Danmark blomstrede under Valdemar Sejr. Hun svarer til vores dronning Margrethe den 1., bare 100 år tidligere. Men så kom mongolerne og ødelagde landet, siden perserne, der i 1615 slog 65.000 georgiere ihjel og bortførte 100.000 som slaver. Det gentog sig i 1795, hvor perserne brændte hovedstaden Tbilisi ned, dræbte 50.000 georgiere og tog 20.000 med som slaver. Så opgav den sidste georgiske konge selvstændigheden og lagde Georgien ind under det russiske zarrige i 1801. Siden blev Georgien en sovjetrepublik, der fostrede Stalin, Beria og Shevardnadze.
Georgien tog endelig sin selvstændighed i 1991, da Sovjetunionen faldt sammen. Men drømmen om selvstændighed, der endelig gik i opfyldelse, blev et mareridt. De første 10 år blev kaotiske med stor fattigdom. Men i 2003 lysnede det med "rosenrevolutionen". Og siden er det kun gået fremad for Georgien, der gerne vil være medlem af både NATO og EU, men samtidig forsøger regeringen at holde sig gode venner med Rusland, som landet grænser op til. Det er en farlig balancegang, der går godt, så længe Putin har nok at se til i Ukraine.
Hør hele historien om det smukke og bjergrige Georgien, der har haft og fortsat har en meget dramatisk historie. Landet har eget alfabet og sprog.
(Foredrag 1 - 2 timer. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)

12. Taler Gud virkelig nudansk? - Om arbejdet med den nye bibeloversættelse, der skal komme i 2036

Er det virkelig nødvendigt med en ny bibeloversættelse? Vi har da lige fået en autoriseret oversættelse i 1992.
Ja, det er det. Nogle har med rette kaldt kristendommen for en oversættelsesbevægelse. Luther er den store foregangsmand, når det gælder bibeloversættelser. Luther var lidenskabeligt optaget af, at Bibelen blev oversat til det sprog, som almindelige mennesker taler. "Man skal spørge forældrene i hjemmet, barnet på gaden, mennesker på torvet, og se på munden, hvordan de snakker, og oversætte efter det".
Ivar Brændgaard vil gennemgå oversættelsesudviklingen fra Jesu tid til vor tid. Tilblivelsen af BIBELEN 2020 vil blive gennemgået. Kom med ind i maskinrummet og hør om tilvalg og fravalg, både de muntre, de alvorlige og de virkeligt svære.
Hør om køreplanen for den nye autoriserede bibeloversættelse, der skal udkomme i 2036. Her er der rigtigt mange principper, der skal være på plads fra starten af.
Ivar Brændgaard har siddet i Bibelselskabets bestyrelse de seneste 20 år og har derfor fulgt oversættelsesarbejdet på nærmeste hold.
(Foredrag 1 - 2 timer med efterfølgende spørgsmål og drøftelse. Honorar 4.500 kr. i Midt- og Vestjylland, 5.000 kr. i resten af landet samt kørsel i bil til den høje takst)