Poul-Henrik Jensen

Kontakt: Mellemdammen 13A, 02. th, 6760 Ribe.
Telefon: 2148 7914
E-mail: pohejensen@gmail.com

  1. Der må være en grænse
  2. Fra Grundtvig til Støjberg fra Lincoln til Trump
  3. En på lampen -om Poul Henningsen
  4. Så syng da Danmark og lad hjertet tale
  5. Har Besættelsen besat os?


Jeg har været medgrundlægger og forstander for Jyderup Højskole igennem de sidste 10 år. Før denne tid var jeg forstander på Engelsholm Højskole, og inden da var jeg sekretariatsleder for musikorganisationen, DJBFA og folketingssekretær for Enhedslistens to første folketingsgrupper. Jeg er oprindelig uddannet smed og har været ansat som faglig medarbejder i fagbevægelsen. Jeg er medforfatter til bøger om besættelsen og den kolde krig. Sideløbende med mit arbejde har jeg studeret historie på SDU, og taget en diplomuddannelse fra Journalisthøjskolen i Århus

Jeg holder foredrag i hele landet

1. Der må være en grænse

EU er i opbrud. I 1920 efter 1. Verdenskrig blev grænserne i Europa trukket af sejrherrerne. Afslutningen på Den kolde Krig fik nationalstaten og grænsemindretal til at genopstå. I efteråret 2019 besøgte jeg en række mindretalsområder i EU: Transsylvanien, Makedonien, Catalonien, Irland- Nordirland og Skotland. Jeg vil berette om de konflikter der er i dag. Kan det dansk-tyske samarbejde i grænselandet lære andre dele af Europa at håndtere nationalstat og mindretal?
(3000 kr. samt transport, 2x 45 min varighed)

2. Fra Grundtvig til Støjberg fra Lincoln til Trump

Er Europas demokratier truet? Har populismen taget over? Hvem har foreløbig vundet konflikten mellem globalisering og nationalstaten? Et både historisk og meget aktuelt foredrag om: Hvor er vi på vej hen? Debatoplæg.
(3000 kr. samt transport, 2x 45 min varighed)

3. En på lampen -om Poul Henningsen

Et foredrag om Poul Henningsens (PH) liv og betydning. Jeg kommer gennem PHs betydning i Kulturkampen i 1930-ernes Danmark og PHs holdning til besættelsen, retsopgøret og ikke mindst hans tekstfornyelse i dansk revy. PHs indsats og betydning vurderes, og sættes til debat.
(60 min.; 3000 kr. samt transport. Hvis vi skal synge nogle af PHs sange og viser, skal arrangøren påregne en merudgift til en pianist på kr. 3000 kr.)

4. Så syng da Danmark og lad hjertet tale

Et foredrag om Højskolesangbogens historie frem til den nu 19. udgave. Der synges med pianist, og sangene knyttes til tid og forfatter. Vi kommer bl.a. omkring Grundtvig, Blicher, Jeppe Aakjær, Harald Bergsted , Kaj Munk og nogle af de nye sange.
En musikalsk foredrag med sang og musik.
(60 min. pianist og foredrag 5000 kr. plus transport. Har man selv pianist, koster foredraget alene 2500 kr.)

5. Har Besættelsen besat os?

Hvad er årsagen til at vi stadig vil beskæftige os med og diskutere den mest beskrevne periode i Danmarkshistorien: ”Den tyske Besættelse 1940 – 45.”
Har besættelsen af Danmark 1940-45 noget at sige til os i dag ? Er der almengyldige emner som nu generationer efter hjemsøger os?
Med humor og alvor fortælles om den store kulturelle trykkedel af fællesang, revy og guldalder-jazz der opstod, og om sabotører, medløbere og folk der kom eller var på den rigtige eller forkerte side kridtstregen.
(3000 kr. + transport)