Sarah Auken

Kontakt: Bygaden 40B, 3250 Gilleleje
Telefon: 2056 0010 - læg gerne en besked, hvis den ryger på tlfsvarer
Mail.: stau@km.dk

  1. Dolly Parton og Gud
  2. Længslen efter at komme hjem (til sig selv)
  3. Grundtvig vs. Kierkegaard


Sarah Auken er sognepræst, skribent, konsulent og erfaren foredragsholder.
Hun er passioneret musikelsker, Kierkegaardfan, ivrig Grundtviglæser og både en analog og digital pilgrim.
Desuden er hun fast paneldeltager P1´s program “Hvad ville Jesus have sagt”

Sarah Auken holder foredrag i hele landet.

1. Dolly Parton og Gud

Alle kender Dolly Parton og alle har en mening om hende, men og måske kan det komme bag på mange, at hun selv siger sådan her: ”Det første jeg gør hver morgen, når jeg vågner, det er at takke Gud for den nye dag”. Men det ligger faktisk fint i tråd med, hvad man finder i de numre, som har gjort hende til folkeeje i hele den vestlige verden. Countrymusikken, som hun er rundet af, har altid været gennemtrukket af religiøse motiver, men Parton giver den sin egen drejning til en insisterende, men rummelig trosform, hvor en opmærksomhed på det dennesidige og et håb til det hinsidige mødes med en vedholdende overbevisning om menneskets værdighed og værdi.
Sarah Auken er præst og Parton-fan. Hun vil gøre os klogere på Dolly Partons sange. Hun medbringer playliste, så vi får lidt smagsprøver på nogle af sangene.
(45-90 min.; eftermiddag Sjælland: 3500 kr. + kørsel høj takst; eftermiddag Fyn + Jylland: 4500 kr. + transport; aften Sjælland: 4500 kr. + kørsel høj takst; aften Fyn + Jylland: 5500 kr. + transport)

2. Længslen efter at komme hjem (til sig selv)

Vi har altid vandret. I den kristne og åndshistoriske tradition har bevægelse til fods været centrale elementer. Moses gik 40 år i ørkenen, Jesu disciple kaldtes ”Vejen”, og de vandrede med ham. Aristoteles gik, imens han underviste, ja, hans undervisning kaldtes “peripatetisk”, altså “omkringvandrende”. Goethe gik i Harzens bjerge, og Kierkegaard gik Københavns gader tynde. Den middelalderlige pilgrim vandrede til Rom eller til Santiagio.
Pilgrim betyder fremmed, og den moderne pilgrim er vel ikke ofte fremmed i bogstavlig forstand, men måske nogen gange åndeligt hjemløs. Hvorfor går vi? Og hvor går vi hen? Fhv. svensk biskop Martin Lind har prøvet at indkredse vandringens essens med de syv nøgleord: langsomhed, stilhed, frihed, bekymringsløshed, enkelhed, spiritualitet og fællesskab. Men bliver de altid indfriet? Sarah Thorngreen Auken vil føre os igennem vandringens kulturhistorie og vise de ressourcer, vi kan hente i vores egen historie. Hun vil også give et bud på, hvordan man kan bede med fødderne; måske behøver vi slet ikke at gå så langt for at komme hjem til os selv.
Sarah Thorngreen Auken er sognepræst i Søborg v. Gilleleje og har gået både til Santiago og Gilleleje. Hun anvender vandring i sjælesorgssamtaler og i konfirmandforberedelsen.
(45-90 min.; eftermiddag Sjælland: 3500 kr. + kørsel høj takst; eftermiddag Fyn + Jylland: 4500 kr. + transport; aften Sjælland: 4500 kr. + kørsel høj takst; aften Fyn + Jylland: 5500 kr. + transport)

3. Grundtvig vs. Kierkegaard

Dialog foredrag med ægteparret Sarah og Sune Auken.
De stiller op til en god samtale om 2 forskellige tilgange til tilværelsen hos 2 utidige genier, som levede på samme tid: Grundtvig og Kierkegaard.
Lektor, dr.phil. Sune Auken og sognepræst Sarah Auken uddyber om dialogforedraget: ”Da Kierkegaard blev født, var Grundtvig omkring tredive, og da Kierkegaard døde, havde Grundtvig stadig næsten tyve år tilbage at leve i. De var kun sjældent sammen og betragtede hinanden med dyb skepsis. Deres temperamenter var vidt forskellige, og de var heller ikke gode til at tale pænt om hinanden. De fulgte hver deres egen vej, og den ledte dem ikke det samme sted hen.
Foredraget forsøger ikke at udglatte forskellene imellem de to giganter. I stedet slippes de løs på nogle få kvadratmeter for ”Det skal blive løgn, skal det. Snakke sammen det skal de. OG det går helt sikkert ikke stille af”, lover Sarah og Sune. Foredraget får Kierkegaard og Grundtvig til at tale i munden på hinanden. Men viser også, at det er det samme åndelige og sociale rum, de bevæger sig i. Selvom både deres personligheder og deres tilgange til spørgsmålet om menneskelighed og kristendom er forskellige, er deres ærinder så vigtige, at Grundtvig efter Kierkegaards død trods al modstand insisterede på hans betydning. Kigger vi efter, kan vi godt se hvorfor. Her får vi lov til at kigge efter.
(45-70 min.; 8000 kr + transport) kontakt stau@km.dk