Kristian Hein

Kontakt: Kirkebakken 4, 3390 Hundested
Telefon: 5116 6948
E-mail: krhe@km.dk  

  1. Putin og kirken
  2. Hvornår går vi i krig? Om krigens legitimitet
  3. De store kættere
  4. Dansk præst i New York
  5. Det store Frelsesdrama – om Thomas Kingo og hans salmedigtning
 

Sognepræst, feltpræst og sømandspræst
Jeg er sognepræst i Torup sogn og feltpræst tilknyttet hjemmeværnsdistrikt Midt-Vestsjælland. Jeg synes, at kristendom, kirke og teologi med alle de spørgsmål, svar og samtaler, som det kaster fra sig, er det mest spændende, der findes. I 2023 afsluttede jeg en fleksibel master indenfor emnet kristendom og krig. I efteråret 2016 var jeg på studieorlov og Berlin, Sydtyskland og Schweiz, og beskæftigede mig med den såkaldt radikale reformation, og fra 2005-2010 var jeg sømandspræst på Den danske Sømandskirke i New York.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Putin og kirken

Jeg voksede op med Jerntæppet. Der var noget, der hed USA, Ronald Reagan og Michael Jackson. Og så var der noget, der hed Sovjetunionen. Deres ledere husker jeg mest som gamle mænd, der var svære at skelne fra hinanden, og deres musik og kultur kendte jeg kun meget lidt til. Lige indtil muren faldt den 9. november 1989. Så skete der noget. Rusland åbnede sig. Deres ledere fik ansigt og personlighed, og russisk kultur og religion begyndte at blomstre. Ikke mindst Den Russisk Ortodokse kirke. Vi har set under den nuværende krig, hvordan Putin og kirken indgår i et meget særpræget samspil. Politisk magt, krig og kirke synes nærmest at smelte sammen og blive til ét. Hvad er det egentlig, der foregår? Forstår vi overhovedet Rusland?
(Varighed ca. 60 min. Pris: 3.000 kr. inkl. transport. Hjælpemidler: projektor og lærred)

2. Hvornår går vi i krig? Om krigens legitimitet

Som feltpræst arbejder jeg med en række forskellige spørgsmål, der handler om kristendom og krig. Èt af dem har en særlig aktualitet i dag – set i lyset af krigen i Ukraine: Hvornår er det legitimt at gå i krig som kristen? Hvad mener Jesus egentlig om krig? Hvad mener Martin Luther om krig? Og hvad mener nogle af de tænkere og filosoffer, der har præget vores måde at forholde os til krig på både i Danmark og i vores vestlige kultur?
(Varighed ca. 60 min. Pris: 3.000 kr. inkl. transport. Hjælpemidler: projektor og lærred)

3. De store kættere

Ordet kætter har normalt en negativ klang. En kætter bliver opfattet som en farlig person, der afviger fra den officielle opfattelse af Gud og verden. Kætteren vildleder folk, og må derfor bekæmpes og stoppes. Og kætterforfølgelser har fundet sted op igennem hele vores historie. Men i virkeligheden har kætterne ofte haft stor betydning for vort samfund og kultur. De har været banebrydende, ændret historien og udviklet os. Hvis ikke vi havde haft kætterne, ville vores vestlige kultur være stagneret på en lang række områder. I virkeligheden skylder vi de store kættere rigtig meget. Vi vil i løbet af foredraget varme os – ikke ved kætterbålene – men ved de store og spændende tanker, som nogle af de store kættere udviklede. Tanker, som kostede dem selv dyrt, men som ændrede vores måde at tænke og tro på, og viste sig at blive til stor glæde og nytte for os alle sammen. Vi vil også se på nogle af nutidens kættere, og vurdere om deres tanker og holdninger vil få betydning for vores fremtid.
(Varighed ca. 90 min. Pris: 3000 kr. inkl. transport. Hjælpemidler: projektor og lærred)

4. Dansk præst i New York

En levende fortælling om mit virke som præst blandt danskere i ”The Greatest City of The World.”
(Varighed ca. 90 min. Pris: 3000 kr. inkl. transport. Hjælpemidler: projektor og lærred)

5. Det store Frelsesdrama – om Thomas Kingo og hans salmedigtning

Thomas Kingo er den første rigtig store danske salmedigter. Han var umådelig produktiv, og fik stor indflydelse på mange senere salmedigtere. Grundtvig satte Kingo meget højt og sammenlignede ham med selveste William Shakespeare: ”Jeg har spurgt, om det ikke var gamle William selv, der havde ladet sig døbe og sang”, skriver han et sted, og henviser til Kingos umådeligt farverige sprogbrug og ofte meget dramatiske digtning. Jeg vil i foredraget fortælle om denne dramatiske digter, der levede i en dramatisk tid.
(Varighed ca. 60 min. Pris 3000 kr. inkl. transport. Hjælpemidler: projektor og lærred)