Iben Skibsted Klæsøe

Kontakt: Fasanvænget 267, 2980 Kokkedal
Telefon: 4914 6498
E-mail: ibenskibsted@hotmail.com

  1. I Vikingernes spor mod syd og øst

  2. Kristne indflydelser i vikingernes verden

  3. Europas gyldne byer – om romerske og byzantinske mosaikker, kunstgenstande og arkæologiske vidnesbyrd – strejftog til Ravenna, Rom, Konstantinopel, Palermo m.fl.

  4. Den verdslige og symbolske Have i den tidlige kristne tid

  5. Kontakterne mellem Europa og de østlige egne i det første årtusinde

Mag.art., ph.d. arkæolog.
Jeg er arkæolog, og har siden 1992 undervist og holdt foredrag på universitetet i København og Folkeuniversitetet i hele landet om emner inden for oldtid og middelalder, kunst og kultur og om vikingerne. Talrige arkæologiske rejser inddrages i foredragene, og der vises billeder fra Europa og Tyrkiet.
Jeg er medlem af Karlebo Sogns Menighedsråd og næstformand i Nivå Kirke- og kirkegårdsudvalg.

Iben Skibsted Klæsøe kommer i hele landet med sine foredrag. Ud over honorar kan der i Jylland og på Bornholm blive tale om overnatning betalt af arrangør.

1. I Vikingernes spor mod syd og øst

Vi følger i vikingernes spor ned langs Europas kyster og samler de arkæologiske, historiske og kunst- og kulturhistoriske vidnesbyrd efter vikingerne op og hører om deres mere end 300-årige lange kontakt til de vesteuropæiske og også østlige egne som f.eks. Konstantinopel og det byzantinske rige. Hvad har de efterladt sig? Vikingerne møder store bygningsværker som kirker, klostre og kejserlige paladser. De oplever et rigt religiøst liv med unikke genstande af sølv og guld. Ved det kejserlige hof må de undres over fremmede sæder og skikke. Vi skal høre om nogle af de personer, som vikingerne møder, og som bærer smukke dragter og fornemme våben og smykker prydet med ædle stene. Måske smager vikingerne også på fremmede afgrøder? Vin er i hvert fald kendt af vikingerne. De vender tilbage til Skandinavien med både kristent og verdsligt gods, og ofte nedlægges sådanne værdifulde genstandene som skatte eller medgives som dyrebare gravgaver.
(60-90 min.; hjælpemidler: projekter + lærred eller hvid væg, evt. mikrofon; 2500 kr. + transport)

2. Kristne indflydelser i vikingernes verden

- om vikingesamfundets møde med den kristne verden
Vi ser på vikingernes storslåede og fantasifulde udsmykning med løver, heste, fugle og slanger ofte sammen med slyngende vinranker og fligede akantusblade. Det er nye motiver, som pryder våben, smykker og andre genstande. Vi følger inspirationerne til disse motiver fra orientalske, engelske og kontinentale traditioner med tilknytning til den kristne verden og symbolik. Vikingernes kendskab til den spirende kristendom i 800- og 900-tallet ses bl.a. i ornamentikken. Afgørende indflydelse på vikingernes billedverden og kulturhistorie knyttes til de berømte vikingetogter, som ledes af stormandsslægterne, til de udvidede handelsforbindelser og andre kontakter til store dele af Kontinentet og de østlige egne. Danmark er et hierarkisk opbygget samfund. Det ses bl.a. i de medgivne gravudstyr hos både mænd og kvinder. Kristendommen indføres omkr. 965 e. Kr. Vi skal høre om alt det, der sker både før og efter Jellingstenen bliver rejst og de første kirker bygges.
(60-90 min.; hjælpemidler: projekter + lærred eller hvid væg, evt. mikrofon; 2500 kr. + transport)

3. Europas gyldne byer – om romerske og byzantinske mosaikker, kunstgenstande og arkæologiske vidnesbyrd – strejftog til Ravenna, Rom, Konstantinopel, Palermo m.fl.

De smukke mosaikker på gulve, vægge og lofter i romerske huse og europæiske kirker giver et fint billede af tidens verdslige og kirkelige liv. Vi ser legende børn i Konstantinopel, dansende kvinder i bikini og drabelige jagtscener på Sicilien, mens der er yndefulde drueplukkende kvinder i en af de allertidligste kristne kirker i Aquileia. De fantastiske kejserbilleder fra midten af 500-tallet i Ravenna beretter om historiske begivenheder, og der trækkes linjer til Hagia Sofia-kirken i Konstantinopel. Scener fra det Gamle og Ny Testamente kan f.eks. nydes i Rom, Torchello og Venedig. Særlig skal mosaikkerne i de sicilianske byer Palermo og Monreale fremhæves som helt unikke. Tidens dragtmode følges og sommetider også smykker og våben. Der fremstår en utrolig rigdom af guld overalt. Sammen med eksempler på pragtgenstande fra europæiske museer og samlinger lægges brikkerne om Europas tidlige kulturhistorie.
(60-90 min.; hjælpemidler: projekter + lærred eller hvid væg, evt. mikrofon; 2500 kr. + transport)

4. Den verdslige og symbolske Have i den tidlige kristne tid

Den symbolske have med paradisets smukke blomster, slyngende ranker og farvestrålende fugle og dyr afbildes på romerske mosaikker og vægmalerier, monumenter, gitre, kunstgenstande etc. Vi skal høre om de tidligste vidnesbyrd på havekultur i den romerske og byzantinske tid. I klostrene lever munkene efter de store kirkefædre Augustins og Benedicts leveregler om pleje af naturen med frugter, blomster og dyr. I slutningen af 700-tallet nedskrives love og forordninger om, hvilke planter, der skal dyrkes på de kejserlige marker og om dyrene i de kejserlige paladser (pfalzer). Disse ting får stor betydning både for samtidens og også eftertidens havekultur med pryd- og nyttehaver. I smukke manuskripter og på kunstgenstande ses en mangfoldighed af motiver fra naturen, som fortæller om både det religiøse og det verdslige liv i det første årtusinde. Med middelalderen får også de dødes haver også betydning.
(60-90 min.; hjælpemidler: projekter + lærred eller hvid væg, evt. mikrofon; 2500 kr. + transport)

5. Kontakterne mellem Europa og de østlige egne i det første årtusinde

- Om fornemme gravgaver, unikke kunstskatte, fyrsteliv og kirkens indflydelse
Gennem arkæologiske, historiske og kunsthistoriske vidnesbyrd følger vi kontakterne mellem de europæiske og østlige egne i det første årtusinde. Disse styrkes ved militære alliancer og forbindelser, handel og giftermål mellem royale og fyrstelige slægter. Også i Danmark kan vi se disse tidlige østlige kontakter. Som tegn på fyrsternes betydning og indflydelse i et hierarkisk samfund medgives fornemme og unikke gaver i gravene. Disse vidner alle om kontakter til fremmede egne. I de skriftlige kilder kan vi læse om, hvordan kejseren sender gesandter af sted med gaver og selv modtager eksotiske varer som bl.a. silke og krydderier. Ja endog en elefant fragtes til den kejserlige zoologiske have. Kirken har stor betydning og kejseren er Guds stedfortræder på jorden. I europæiske museer opbevares stadig enestående silkestoffer, parfumeflakoner af krystal, udskårne ædelstene m.v. fra det 6.-12. årh.’s Byzans.
(60-90 min.; hjælpemidler: projekter + lærred eller hvid væg, evt. mikrofon; 2500 kr. + transport)