Erik Albrechtsen

Kontakt: Sct. Margrethes Vej 9, 8800 Viborg
Tlf: 2320 5060
Mail: Erik.Albrechtsen@mail.dk 

  1. Amazonas – en fortælling fra regnskoven
  2. Kan de varme lande ikke snart klare sig selv?
  3. Henrik Søfareren – det portugisiske geni, som ændrede verden


Jeg er forstkandidat (Cand. silv.) fra Københavns Universitet. Regnskovene i Amazonas var min arbejdsplads i mange år. Men jeg har også arbejdet med udvikling og skovbrug i andre tropelande i Sydamerika, Afrika og Østen. I FAO/FN, Danida og private virksomheder har jeg beskæftiget mig med udviklingsprojekter i bl.a. Ghana, Uganda og Congo samt arbejdet med EU-projekter i Portugal og på Madeira. I nogle år var jeg ansat som skovrider i Hedeselskabet. Gennem en årrække har jeg arrangeret historiske og kulturelle rejser til Portugal.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Amazonas – en fortælling fra regnskoven

De tropiske skove har betydning for os alle - især fordi de er vigtige for klimastabilitet og rummer så stor en biodiversitet. Millioner af mennesker lever i regnskovene og er afhængige af dem, men de medvirker undertiden også til deres ødelæggelse. Der er mange myter om regnskovene, men i dette foredrag får I en personlig fortælling fra regnskoven baseret på egne konkrete erfaringer. I kommer med på besøg i min ”egen” regnskov i Amazonas, hvor jeg i en årrække lavede forsøg med bæredygtig skovdrift. Men vi skal også besøge andre lande og se på:
• Hvorfor brænder landmanden sin skov i Amazonas?
• Hvordan dyrker bonden sin kakao i regnskoven i Ghana?
• Hvorfor hjælper træplantning kvinderne i Kenya?
• Hvordan får pygmæerne i Congo beskyttet deres hellige træer?
Som forbrugere langt væk fra tropeskovene er vi undertiden også selv med til at ødelægge skovene – ofte uden at være klar over det. Vi kommer derfor ind på, hvordan vi som forbrugere kan være med til at bevare regnskovene. Der er masser af billeder med i foredraget, så I kommer på en ”skovtur” på flere kontinenter.
(Foredraget er på 2 x 45 minutter med tid til efterfølgende debat. Men det kan tilpasses jeres ønsker tidsmæssigt. Jeg medbringer en PowerPoint præsentation på USB, så I skal have PC, projektor og lærred. Pris: 2.700 kr + kørsel)

2. Kan de varme lande ikke snart klare sig selv?

Det går skidt i mange lande i Afrika – så er der overhovedet noget håb forude? Hvad med vores støtte til udviklingslandene – ender pengene i et stort hul eller går de til korruption? Og hvad med strømmen af migranter, som kommer til EU fra Afrika - bliver det bare ved sådan?
Har I lyst til at få besvaret nogle af disse spørgsmål, så få et bud på i hvilken retning det går fra én, der har haft fingeren på pulsen.
I får en personlig fortælling om egne erfaringer fra udviklingsprojekter i Afrika og Sydamerika – herunder et par eksempler på projekter, der rent faktisk virker. I bliver også præsenteret for facts om dansk udviklingsbistand og nogle bud på, i hvilken retning det går – for der er, trods alt, noget positivt at fremhæve. Vi kommer også ind på FN’s Verdensmål og hvorfor de er så vigtige, når vi taler om udvikling i fattige lande.
(Foredraget er på 2 x 45 minutter med tid til efterfølgende debat. Men det kan tilpasses jeres ønsker tidsmæssigt. Jeg medbringer en PowerPoint præsentation på USB, så I skal have PC, projektor og lærred. Pris: 2.700 kr + kørsel)

3. Henrik Søfareren – det portugisiske geni, som ændrede verden

De fleste ved, at Columbus opdagede Amerika, selvom han selv troede, han havde fundet søvejen til Indien. Men Columbus kunne ikke have gennemført sin banebrydende rejse, hvis ikke den portugisiske prins, som vi i Danmark kalder Henrik Søfareren, i tiden forud havde banet vejen med sin innovative tænkning.
Henrik Søfareren revolutionerede skibsbygning og navigation med sit pionerarbejde, som bragte Portugal på verdenskortet, som en af de førende handels- og søfartsnationer. Det var derfor ikke tilfældigt, at portugisiske Vasco da Gama som den første fandt søvejen til Indien syd om Afrika i 1498. Det blev et vendepunkt i historien, som for altid ændrede verden.
Foredraget tager dig på en ”tour de force” gennem de banebrydende opdagelsesrejser og forklarer den indædte konkurrence der var mellem landene for at komme først og få monopol på de nye rigdomme. Danmark tog også del i opdagelsesrejserne og måske var det ligefrem en dansk/portugisisk ekspedition som kom til Amerika før Columbus? Du får indblik i et stykke danmarkshistorie, som er ukendt for de fleste.
Foredraget er rigt illustreret og tager dig med til mange lokaliteter i Portugal og Spanien, hvor koryfæerne Henrik Søfareren og Columbus færdedes.
(Foredraget er på 2 x 45 minutter med tid til efterfølgende debat. Men det kan tilpasses jeres ønsker tidsmæssigt. Jeg medbringer en PowerPoint præsentation på USB, så I skal have PC, projektor og lærred. Pris: 2.700 kr + kørsel)