Morten Seindal Krabbe

Kontakt: Lysagervænget 48, 8722 Hedensted
Telefon 75892808 / 24416661
E-mail: seindal.krabbe@hafnet.dk

  1. Jeg er her for at mildne.
    En præsentation af den ukendte Robert Storm Petersen.
    Hans kampe og tanker.
  2. Storm P.’å Herren
    Storm P’s forhold til kristendommen


Morten Seindal Krabbe er sognepræst i Hedensted – St. Dalby. Har gennem flere år forsket i Robert Storm Petersens dagbøger, scrapbøger, digte og malerier. Foredragene giver anledning til samtale og eftertænksomme hygge-smil.

Morten Seindal Krabbe holder foredrag i hele landet.

1. Jeg er her for at mildne
En præsentation af den ukendte Robert Storm Petersen
Hans kampe og tanker

De fleste kender Storm P’s fluer og hans hyggelige humor, men hvem var Robert Storm Petersen bag humoren? Igennem en præsentation af Storm P’s livshistorie og uddrag af hans dagbøger, interviews, digte og fremvisning af mere ukendte malerier og tegninger, skildres der sider af Storm P., som er med til at give hans kunst en alvor, som mange ellers slår hen i overfladisk sjov. Der er ind imellem alvorlige kræfter på spil i hans vagabondtegninger og fluer.
(60 - 90 min.; 3.000 kr + transport. Der skal anvendes projektor)
Foredraget er holdt:  Østhimmerlands kunstforening, foredragsforeninger, pensionistforeninger, på bibliotek, sogne- aftner/eftermiddage

2. Storm P.’å Herren
Storm P’s forhold til kristendommen

Storm P. var meget privat og blufærdig omkring sin kristne tro. Sådan noget taler man ikke om i det offentlige rum.
Igennem en række malerier, tegninger (bl.a. påvirket af kunstretningen: ”Symbolismen”), digte og dagbogsnotater af Robert Storm Petersen vil tilhørerne føres igennem mere ukendte værker, hvor kristendommen og hans kristne tro på godt og ondt har farvet hans kunst. Avis-interviews og artikler om Storm P fra 1920’erne frem til hans død i 1949 er også med til at give et indtryk af en finurlig mand, der havde den lyse Jesus med i sin livsbagage og så den mørke kristendom som en livsknuser.
Foredraget er nyt hver gang, da der pga. Storm P.s store produktion fremvises og fremføres forskellige værker. Foredraget er bl.a. vist på Nivågård Samlingen, i foredragskredse, foreninger og sogneaftner landet rundt.
(90 – 120 min.; 3.300 kr. + transport. Der skal anvendes projektor)