Finn Tarpgaard

Kontakt: Solsikkevej 14, Mejdal, 7500 Holstebro
Telefon: 2165 7741
E-mail: finntarpgaard@gmail.com  

  1. Kaj Munk – den sprudlende kritiker
  2. Kampen for frihed – om frihedskæmpere under krigen
  3. Fra Grundtvig til Jens Rosendahl – et sangforedrag


Valgmenighedspræst i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed. Tidligere efterskoleforstander på Vedersø Idrætsefterskole og senere selvstændig konsulent.
Nu også historiefortæller og foredragsholder.

Finn Tarpgaard holder foredrag i hele landet.

1. Kaj Munk – den sprudlende kritiker

Kaj Munk var dramatiker og kendt i hele Norden i 1930’erne og 1940’erne. Han havde samtidig en skarp pen i sine samfundskritiske artikler. Specielt var han en åbenlys kritiker af nazismen og jødeforfølgelserne, men også af de demokratiske politikere. Han blev myrdet af den tyske besættelsesmagt 4. januar 1944.
Ud fra en positiv kritisk tilgang til Kaj Munk og hans forfatterskab indeholder foredraget fortællinger og anekdoter, der forsøger at kaste lys over digterpræstens liv og forfatterskab. Hans forhold til demokratiet og begrebet martyrium, bliver der også søgt et svar på.
Foredraget vil være krydret med lokale anekdoter, som er med til at give et alsidigt kendskab til digteren, skribenten og præsten Kaj Munk. Du vil gå fra foredraget med et levende og alsidigt billede af en spændende og stærk personlighed.
Du vil opleve spændvidden fra humor og latter til yderst alvorlig og rørende beskrivelser. Kaj Munk forstår at røre os dybt inde. Han levede selv i spændvidden mellem det livsglade og dybt alvorlige. Et menneske, der elskede at drille og et menneske, der påtog sig at hjælpe, når folk for alvor havde behov.
Desuden forsøger jeg at give et svar på, hvorfor interessen for Kaj Munk i disse år er stigende flere steder i verden.
(60-90 min.; 4.000 kr. + transport)

2. Kampen for frihed – om frihedskæmpere under krigen

Et foredrag om mod og handlekraft i en svær tid, hvor magten lå hos nazismen i Europa. Nazismen regerede i Danmark og ondskab og løgn var en del af forsøget på at holde fast i magten.
Chr. Ulrik Hansen var en ung student under krigen, men blev en betydningsfuld leder af modstandsgrupper, som forsøgte at spænde ben for nazismens magtudøvelse. Det krævede mod og viljestyrke og ikke mindst en stærk tro på, hvad der virkelig betyder noget - og så kæmpe for det. Han var parat til ”at sætte livet ind for sandheden”. Chr. U. Hansen var belæst inden for både historie, region og filosofi, men var samtidig den praktiske og handlingsprægede. Derfor følger vi ham både i hans svære overvejelser over, hvilken vej han skulle vælge i livet og i hans livsfarlige opgaver som modstandsmand.
Chr. U. Hansen var en lederfigur, som havde stor betydning for sine kammerater. Efter tilfangetagelsen forsøger de at befri ham, hvilket mislykkes. I celle 2 i Vestre fængsel bliver han dømt til døden. Hans afskedsbreve er nogle af de stærkeste og mest tænksomme breve, vi har fra den tid. Historien om Christian Ulrik Hansen er eksempel på en person der er 100 % tro i kampen for sandhed, retfærdighed og kærlighed – uden at hade sine modstandere.
(60-90 min.; 4.000 kr. + transport)

3. Fra Grundtvig til Jens Rosendahl – et sangforedrag

Med sangene i højskolesangbogen kan vi søge efter den menneskelige indsigt og erfaring, som vi formentlig alle gerne vil have mest muligt af, men som vi måske som moderne mennesker har glemt i farten.
Dette sangforedrag er et nyt koncept, hvor deltagerne både får mulighed for at synge sammen, men også bliver ført ind i sangene for at opleve sangene åbne sig og fortælle os endnu mere. Et sangforedrag, hvor jeg går i dybden, og forsøger at udforske, hvad teksten i sangene vil fortælle.
Arrangør kan enten selv sørge for pianist eller jeg kan skaffe en.
(60-90 min.; 4.000 kr. + transport)