Jakob Jespersen

Adresse: Sorøvej 495, 4700 Næstved
Mobil: 4255 1080
E-mail: langevraa@yahoo.com

  1. En grønnere tro? - en grønnere praksis? – økoteologiske overvejelser
  2. Fremsynet Folkeskole – et dannelsesideal for det 21. århundrede
  3. Aktive Lokaldemokratier i Nepals bjerglandsbyer


Jakob Jespersen. Naturflipper og hippie i ’68. Blaffede til Nepal 1969. Uddannet på Det Nødvendige Seminariums (Tvind) første hold, og herefter folkeskolelærer i Randers i nogle år. Forlod lærerjobbet for at blive udviklingsarbejder indenfor landbrug og tilpasset teknologi langt ude på landet i det nylig selvstændige Zimbabwe. Det blev til i 10 år dér og siden ligeledes 10 år i Nepal med Danida, Care, Mellemfolkeligt Samvirke og Action Aid. Arbejdet indbefattede udviklingen af metoder og materialer for lokaldemokrati, opbygning af en demonstrationslandsby, udvikling af en permakulturbaseret håndbog for småbønder, programudvikling, undervisning og meget andet. I dansk sammenhæng forfatter til undervisningsmaterialet ”Økologisk Rygsæk” og til bogen ”Fremsynet Folkeskole” og til en række artikler i aviser og fagblade. Langvarig interesse for det ”det der er større” og velbevandret i kristendom og taoismen. Nu pensioneret og bosat ved Susåen i Næstved kommune og formand for såvel ”Grøn Omstilling – Agenda 21 & Klimarådet i Næstved” som ”Levende Demokrati Næstved” og har ledt tre studiekredse på biblioteket med politisk og filosofisk indhold.

Jakob Jespersen holder forerag i hele landet.

1. En grønnere tro? - en grønnere praksis? – økoteologiske overvejelser

Et 2½ times arrangement med oplæg, diskussion og sang.
Oplæggene belyser såvel biodiversitetskrisen som klimakrisen i et kristent lys. Der inddrages citater fra centrale kristne ledere, europæiske tænkere og andre trosretninger. På basis af det, bliver der med spørgsmål lagt op til diskussioner af, om dette fører til nye nuancer i kristendommen f.eks. i forhold til forståelsen af ”skaberværket” og ”næsten”, og om det så igen fører til en ny og grønne trosbaseret praksis hos deltagerne. Diskussionerne vil være rummelige, således at vi har mulighed for at bevæge os ud i tilgrænsende områder som f.eks. filosofi og andre trosretninger. Undervejs synger vi salmer og sange, som har relevans for emnet og som afveksling fra de lidt svære diskussioner.
(Et 2½ times arrangement med oplæg, diskussion og sang; pris 2500 kr. + transport; arrangørerne sørger for te/kaffe og projektor)
Foredraget er tidligere afholdt: i Adventskirken på Brønshøj 9. september 2021

2. Fremsynet Folkeskole – et dannelsesideal for det 21. århundrede

2 timer med oplæg og diskussion
Folkeskolen i det 21. århundrede afspejler grundlæggende den sunde fornuft fra det 20. århundrede, og det er ikke særlig fornuftigt.
Virkeligheden i dette århundrede bliver nemlig afgørende forskellig fra det forrige. Det gør den først og fremmest af biofysiske grunde så som klimakaos, muldsvind, vandmangel, energimangel, råstofudtømning og befolkningstilvækst og desuden af de sociale og politiske følger af et sådant pres.
Dette er den realitet, som vi skal forberede os på, og den kolossale udfordring vi skal leve op til. Det kan godt lade sig gøre, men hvis det skal lykkes, er der bl.a. brug for et nyt uddannelsesideal, som kan give nutidens børn og unge og dermed fremtidens voksne rygstød, livsmod og lyst til opgaven og til livet i al almindelighed.
Foredraget givet et bud på grundstenene i et sådant dannelsesideal og bygger på min bog ”Fremsynet Folkeskole – et dannelsesideal for det 21. århundrede”
(Pris 2500 kr. + transport; arrangørerne sørger for te/kaffe og projektor)
Foredraget er tidligere afholdt: i Svendborg ved Økonet-arrangement 2016 (se https://vimeo.com/141255431) på Ålborg Seminarium og Hou Skole 2017.

3. Aktive Lokaldemokratier i Nepals bjerglandsbyer

2 timer med oplæg og diskussion – og rigeligt med billeder og film
Jeg har boet mange år boet i Nepal og arbejdet med udviklingen af demokratiske metoder og aktiviteter, som kan engagere alle i landsbyerne: fattige og rige; kvinder og mænd; folk fra de høje kaster såvel som dem, der kommer fra de lave kaster og ikke er vant til at blive hørt. Og alle metoder skal være nemme at forstå for folk, som ikke kan skrive eller læse.
Det er blevet til møder og høringer og demokratiske processer med masser af tegninger, kæmpeskemaer, smileys og meget snak på kryds og tværs af alle skel.
Demokratiet i Danmark er næste 170 år gammelt, og i Nepal er det kun nogle årtier gammelt. Baggrund og kultur er vidt forskellig, men Nepal kan lære af vores erfaringer med demokrati på godt og ondt.
Men måske kan vi også lære noget af dette unge, meget lokale og entusiastiske demokrati. Et demokrati, hvor alle borgere kan bidrage med ideer til f.eks. hvad de kommunale penge skal bruges til, og hvor borgerne sammen kan holde de lokale skoler og klinikker i ørerne.
(Pris 2500 kr. + transport; arrangørerne sørger for te/kaffe og projektor)
Foredraget er tidligere afholdt: Næstved Sygehus (for klub af ansatte), Næstved Bibliotek (for Levende Demokrati Næstved) 2017, København og Århus (x2) for Dansk Nepalesisk Selskab (2020)