Jane Flarup

Kontakt: Præstehaven 42, 8210 Aarhus V
Telefon: 2821 3789
E-mail: kontakt@janeflarup.dk
www.janeflarup.dk

  1. Taknemmelighed som livseleksir – hvorfor er det så vigtigt at kunne sige tak?
  2. Det gode liv – hvordan skaber man sig et godt liv ved at arbejde med tanker og mindset?
  3. Småting man går rundt og gør, og som har stor betydning for trivsel og livsglæde


Jeg har en broget baggrund som journalist på Jyllands-Posten og som underviser på Aarhus Universitet. Jeg er forfatter af bøger og har været kommunikationsdame i teaterverdenen.
Fra alle disse forskellige områder har jeg fundet et fælles punkt, som altid har interesseret mig: Hvad går mennesker rundt og gør, når de er i trivsel, og hvordan skaber de sig et godt liv.
I de senere år har jeg arbejdet med taknemmelighed som livseleksir og jeg har en bog på vej om taknemmelighed i serien Tænkepause. Jeg har egen virksomhed (janeflarup.dk), hvor jeg holder foredrag om især taknemmelighed, og jeg holder mange kurser og workshops. Jeg er medlem af en forskergruppe, hvor vi kobler taknemmelighed på fx HR og den sunde drift af virksomheder.
Jeg har i mange år været aktiv i foreningslivet, primært amatørkor og friluftsaktiviteter som spejder, vinterbadning og løb samt i vækstlagskulturen, hvor jeg er bestyrelsesmedlem i Granhøj Dans, som er et af Danmarks ældste avantgarde-dansekompagnier med omfattende internationale turnéaktiviteter.

Jeg holder foredrag i hele Danmark.

1. Taknemmelighed som livseleksir – hvorfor er det så vigtigt at kunne sige tak?

Vi kender sætningen, at tak er kun et fattigt ord. Dette foredrag handler om, at tak er meget mere end bare et fattigt ord: Tak og taknemmelighed er nøglen til lykke. Jeg plukker i forskningen om de gode virkninger, taknemmelighed har på trivsel, relationer til andre mennesker og helbredet. Jeg læser op af taknemmelighedsdagbøger og viser eksempler fra min Tænkepause-bog om taknemmelighed, som er under udarbejdelse.
(90 minutter eller efter aftale. 4000 kr. eller efter aftale + transport)

2. Det gode liv – hvordan skaber man sig et godt liv ved at arbejde med tanker og mindset?

Er glasset halvt fuldt eller halvt tomt? Hvad betyder det at være tilfreds, optimistisk og glad? Jeg fortæller om konkrete eksempler fra mit eget og andres liv og ender med at komme frem til en håndfuld nemme leveregler, hvor tankerne bliver vendt fra bekymringer til noget positivt, så man kan skabe sig et godt liv.
(60-90 minutter eller efter aftale. 3000 kr. eller efter aftale + transport)

3. Småting man går rundt og gør, og som har stor betydning for trivsel og livsglæde

De små sysler i dagligdagen rummer stor trivsel og glæde. I foredraget viser jeg eksempler på de småting, vi går og gør i det daglige, og jeg plukker i forskningens bud på, hvorfor det er sundt at lave ingenting.
(60-90 minutter eller efter aftale. 3000 kr. eller efter aftale + transport)