Ole Kamp

Kontakt: Vesterbro 56, 9000 Aalborg
Telefon: 3070 1655
E-mail: Ole@olekamp.dk
Hjemmeside: www.Olekamp.dk

  1. At vælge livet - med humor, glæde og værdi
  2. Har Folkekirken en fremtid? Ledelse, visioner, trivsel og arbejdsmiljø
  3. Etik – de væsentligste valg
  4. Samtaler i sognet på Tværs af fordomme og forventninger
  5. Med kræften som følgesvend
  6. Trivsel, arbejdsglæde og udvikling. Hvordan sikrer og udvikler vi det gode arbejdsmiljø?
  7. Liv i lokalsamfundet
  8. Ledelse af frivillighed – om motivation, vision og trivsel
  9. Ledelse – Værdier - Udvikling – Nytænkning
  10. Når livet gør ondt – eller ved vendepunkterne
 

Foredragsholder, konsulent i udvikling, ledelse og konfliktløsning.
Teolog, økonom, præst, tidligere højskoleforstander.
Efterskolelærer, FDF konsulent, Sognepræst, menighedsrådsformand, rejser og ophold i Asien og Afrika, selvmordsforskning, integration. Bestyrelsesaktiv.

Ole Kamp holder foredrag i hele landet

1. At vælge livet - med humor, glæde og værdi

Hvordan bliver livet godt? Hvordan styrer vi i den retning, vi allerhelst vil? Og hvad gør vi, når vi er lige ved at mislykkes?
Alt for ofte bliver vi lammet vanetænkning og tradition. Eller af pænhed og fantasiløshed. Og så sker det ind i mellem, at glæden alligevel pibler frem. Som en mælkebøtte, der skyder op mellem fliserne. Og når vi er rigtig heldige, skaber glæden uorden i alle vanerne. Højskoleforstander Ole Kamp fører os gennem nogle tanker om livets vilkår.
Både de barske og svære ting, de store valg og den glæde, der til tider kan virke så fjern og tilhøre alle andre. Bid fast i livet og tag fat på mulighederne! Ole Kamp vil øse af erfaringer fra livet som forstander, præst, debattør, foredragsholder – og menneske.
(Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer. Honorar efter aftale)

2. Har Folkekirken en fremtid? Ledelse, visioner, trivsel og arbejdsmiljø

Folkekirken vrimler med muligheder og udfordringer. Hvor er vi på vej hen? Hvem styrer det. Hvordan leder man alle de frivillige? Og hvor kommer de frivillige fra? Hvordan hænger det sammen med alle de forskellige instanser – provst – biskop - menighedsråd – daglig leder – præsterne med forkyndelsesfrihed og tjenestemandsstilling.
Ole Kamp leder os igennem et foredrag eller en debat om muligheder og udfordringer. Foredraget vil også kunne indgå i menighedsrådets arbejde for at skabe fremtid, visioner og trivsel.
(Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer. Honorar efter aftale)

3. Etik – de væsentligste valg

Som menneske er man forpligtet på at tage stilling til sig selv, sine værdier og sin omverden. Og hvor værdierne støder sammen, og tilværelsens svære dilemmaer opstår, er der behov for begrebet etik. Men hvad afgør egentlig dine værdier, og hvad vil det sige at tage aktivt stilling?
Med udsyn og overblik giver Ole Kamp en nuanceret indføring i nogle af tilværelsens væsentligste valg, både som foredragsholder, debattør, konferencier og ordstyrer.
Foredraget kan også afvikles som flere vedkommende debataftner hvor sognets egne ”fyrtårne” eller ressourcepersoner inddrages – og der skabes en ny slags sognedebat.
(Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer. Honorar efter aftale)

4. Samtaler i sognet på Tværs af fordomme og forventninger

Debat, der krydser alle de gamle grænser og lokker nye på deltagere på banen. Ind i mellem er det så selvfølgeligt. Vi mødes med de samme som sidste år. Og vi mener nærmest det, vi plejer at mene.
Med dette debatarrangement gentænker vi den gamle forsamlingshustradition og henter nye med i samtalen. Ole Kamp deltager i den strategiske tilrettelæggelse og er ordstyrer - provokatør og medskaber af samtalen.
Dette skal ske i samarbejde med folk fra sognet.
(Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer. Honorar efter aftale)

5. Med kræften som følgesvend

Når sygdommen rammer, vilkårligt, uretfærdigt og altødelæggende, er det en af tilværelsens helt store kampe. Og der er rigeligt med frelsthed og jubeloptimisme at finde, når man som menneske står overfor håbløsheden – men det kan man ikke altid bruge til noget.
Med udgangspunkt i en stærk personlig beretning tager Ole Kamp os med på en rejse imod håbet, livet og mulighederne.
(Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer. Honorar efter aftale)

6. Trivsel, arbejdsglæde og udvikling. Hvordan sikrer og udvikler vi det gode arbejdsmiljø?

Det ku være så godt……. Et foredrag og en fælles overvejelse om det gode samarbejde og om trivslen og arbejdsglæden. Hvordan står det til? Har vi sprog for knasterne og hvad skal vi gøre, hvis det ind i mellem kommer til at gå lidt for hårdt for sig? Ole Kamp har erfaringer for arbejdet med konflikter i mange sammen hænge og foredraget kan dels bruges til at forebygge og skabe godt samarbejde og udvikling eller det kan indgå i arbejdet med de konflikter I bøvler med hos jer.
(Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer. Honorar efter aftale)

7. Liv i lokalsamfundet

Hvordan kommer vi videre hos os, når vi gerne vil stå sammen og sætte en udvikling i gang. Når vi vil bevare sammenholdet, fællesskabet og det gode sted at leve og bo? Kan vi udvikle os på trods? Er der nye eller andre veje? Kan vi få det til at blomstre? Eller skal vi finde os i at lukke og slukke. Ole Kamp har lavet mange udviklingsopgaver og tænkt anderledes og skævt for at sætte nyt i gang. Foredraget kan indgå i jeres egne forberedelser eller være en del af en udviklingsproces hos jer.
(Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer. Honorar efter aftale)

8. Ledelse af frivillighed – om motivation, vision og trivsel

Frivilligheden har altid haft en central plads i vores danske tradition. Hvad er det helt særlige i frivillighed? Hvad vil vi med den? Hvordan ændrer frivillighedskulturen sig? Hvordan kommer vi til at brænde for det vi har med at gøre? Hvordan leder vi, når mening og værdier er motivationen?
Med erfaring fra mange foreninger, højskoleliv og kirkeliv fører Ole Kamp os rundt i frivillighedens glæder og udfordringer. Foredraget tilrettelægges til jeres behov.
(Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer. Honorar efter aftale)

9. Ledelse – Værdier - Udvikling – Nytænkning

Hvor er vi på vej hen? Og er det den vej vi vil? Foredraget kan formes i jeres retning. Det kan blive til en proces, der sigter på udvikling. Det kan henvende sig til jeres udfordringer - i samarbejde - visioner - konflikter. Eller det kan fokusere på forskellighedens udfordringer.
Der kan inddrages værktøjer fra udvikling - ledelse og fra mange andre sammenhænge. Ring og hør nærmere.
Kan bruges i Skoler - Foreninger - Sogne - og andre sammenhænge, hvor mennesker er fælles om udfordringer.
(Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer. Honorar efter aftale)

10. Når livet gør ondt – eller ved vendepunkterne

Med erfaringer fra rejser, sygdom, selvmordforskning, skilsmisse, integration og mange års arbejde med unge og med alle slags mennesker med udfordringer og knuder i samlivet går Ole Kamp ind i samtalen omkring sårbarhed og udfordringer.
Foredraget kan formes efter stedet og jeres ønsker.
(Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer. Honorar efter aftale)