Peer Mikkelsen

Kontakt: Teglparken 22, 6320 Egernsund
Telefon: 2186 2119
E-mail: post@p-peerspektiv.dk
Hjemmeside: www.p-peerspektiv.dk   

  1. At høre til fremfor at passe ind - En fortælling om at leve med et mere eller mindre synligt handicap.
  2. Når psykisk sygdom rammer familien - en personlig fortælling om håb
  3. Skammen og sorgens magt - livet som pårørende til psykisk sygdom
  4. Hjælp! Mit barn mistrives - en personlig fortælling om forældreskab


Pårørende PeerSpektiv – Handicap.
Peer Mikkelsen er foredragsholder for Pårørende PeerSpektiv, som han har startet for at bryde tabu om Handicap, såvel synligt, som usynligt handicap og psykisk sygdom. Han arbejder som nattevagt på Autismecenter Syd i Rødekro, som er et bosted for voksne med diagnoser indenfor autismespektret. Derudover har han i en årrække været aktiv i bestyrelsen for lokalafdelingen af pårørendeforeningen Bedre Psykiatri i Sønderborg, hvilket giver ham en god indsigt i, hvilke udfordringer de pårørende står i. Desuden er Peer Mikkelsen selv pårørende og fortæller i flere af hans foredrag om, hvordan det har påvirket ham og familien.
Der er en voksende ulighed i behandlingen af personer med handicap og problemet er stigende og vil blive større i fremtid med indførsel af ny handicap-aftale, som er lavet med det fortegn at spare på udgifterne til mennesker med handicap. Vi har brug for en holdningsændring om mennesker med synligt og usynligt handicap og psykisk lidelse og sygdom. Der er brug for, at vi sammen kan bryde tabu. Peer Mikkelsen har selv haft svært ved at tale om sin situation som pårørende. Måske mangler vi et sprog til at fortælle om handicap og psykisk sygdom?
Reference:
Psykiatriens Forskningsdag 2021, på Trinity, Fredericia:
“Peer kan som far til en tidligere psykiatrisk patient give vigtige pårørende perspektiver og refleksioner på mødet med behandlersystemet og på livet med psykisk sygdom i familien. Samtidig har Peer en særlig livsbekræftende historie at fortælle, der kan indgyde håb til patienter og deres familier.”
Ditte Roth Hulgaard, Læge, Børne og Ungdomspsykiatri Odense

Se flere referencer på www.speakerscore.com/professional-profile/speaker/peer.mikkelsen
Her kan man også se, hvor Peer Mikkelsen har holdt foredrag, som pårørende til psykisk sygdom.

Peer Mikkelsen holder foredrag i hele landet.

1. At høre til fremfor at passe ind - En fortælling om at leve med et mere eller mindre synligt handicap

Forfatter, skamforsker Brené Brown siger det sådan: ”At høre til er det modsatte af at passe ind” og beskriver meget godt, hvordan man i et fællesskab virkelig oplever at høre til. Modsat de steder, hvor man forsøger at passe ind og ikke oplever et tilhørsforhold.
Når forældrenes stolthed over ens barn skifter plads med sorg, skyld eller skam og om sorgen, der kommer og går, fordi udviklingen følger andre veje end de almindelige. Om at række ud og få hjælp, for der findes en stor kraft i at møde mennesker, som har prøvet det samme som en selv.
Desuden en personlig fortælling om at være forældre til et barn med et usynligt handicap – og om hvordan det bliver en fortælling fra mareridt til håb.
Peer Mikkelsen fortæller om sin nu voksne søn, om hvordan familien brød igennem muren af tabuer, for at genfinde balancen i livet.
Hvordan genfinder man perspektivet i livet?
Hvordan klarer man at sende sit barn på et behandlingshjem?
Hvordan kan vi være med til at fjerne tabu?
Peer Mikkelsen fortæller, hvordan han og familien har oplevet det.
(45-70 min + spørgsmål/samtale; nødv. hjælpemidler: projektor og lærred; honorar: eftermiddag: 3000 kr. + kørsel efter statens takst; Aften: 4000 kr. + kørsel efter statens takst; Øst for Storebælt: Eftermiddag: 4000 kr. + kørsel efter statens takst, broafg.; Øst for Storebælt: Aften 5000 kr. + kørsel efter statens takst, broafg.)
Foredraget er tidligere holdt: Kristeligt Handicap Forening, Århus.

2. Når psykisk sygdom rammer familien - en personlig fortælling om håb

Peer Mikkelsen fortæller om sin nu voksne søn, som blev ramt af psykisk sygdom, og hvordan familien brød igennem muren af tabuer, for at genfinde balancen i livet. For hele familien ramte muren, da sønnen blev ramt af psykisk sygdom. Hvordan genfinder man perspektivet i livet? Hvordan klarer man at sende sit barn på et behandlingshjem? Hvordan kan vi være med til at fjerne tabu omkring psykisk sygdom, som så mange rammes af? Peer Mikkelsen fortæller, hvordan han og familien har oplevet det.
Det er en solstrålehistorie og en fortælling om recovery, som Peer Mikkelsen fortæller, men sådan har det ikke altid været. Der var tidspunkter undervejs, hvor Peer Mikkelsen og familien ramte muren. For det er ikke kun den, der rammes af psykisk sygdom, der får rystet sin verden. Det gør de pårørende også. Det handler blandt andet om afmagt og skam, og om hvordan man genfinder balancen i livet. Fra at stå alene til at finde et fællesskab, hvor man kan låne håb og give håb til hinanden. En historie om recovery.
(45-70 min + spørgsmål/samtale; nødv. hjælpemidler: projektor og lærred; honorar: eftermiddag: 3000 kr. + kørsel efter statens takst; Aften: 4000 kr. + kørsel efter statens takst; Øst for Storebælt: Eftermiddag: 4000 kr. + kørsel efter statens takst, broafg.; Øst for Storebælt: Aften 5000 kr. + kørsel efter statens takst, broafg.)
Foredraget er tidligere holdt på: Psykiatriens Forskningsdag 2021, Region Syddanmark, Fredericia. Bedre Psykiatri i Sønderborg /Kolding /Thisted /Falster /Tønder. Flensborg Bibliotek. Netværkscafeen i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel.

3. Skammen og sorgens magt - livet som pårørende til psykisk sygdom

Der er mange følelser på spil, når psykisk sygdom rammer én af vores kære. Det kan være sorg som fylder, fordi livets faser og udvikling følger andre veje end de gængse. Nogle forældre oplever skyld, fordi ens barn reagerer anderledes, og man er bange for, at man selv har skylden for det.
En stor del af pårørende oplever skam, som får os til skjule os i fællesskabet og tie om den psykiske sygdom, fordi man er bange for at miste tilhørsforholdet til andre. Skam lever i det skjulte og vokser, når den gemmes væk. "Skam er den stille epidemi", som skamforsker og forfatter Brené Brown kalder den.
Skammen kaldes også for stolthedens kappe, fordi den værner om vores værdier og er med til at korrigere, når vi træder ved siden af, det som vi egentlig vil med livet. For der er flere måder at håndtere skammen på. Hvad gør sorg, skyld, skam, afmagt og desperation ved os som pårørende?
(45-70 min + spørgsmål/samtale; nødv. hjælpemidler: projektor og lærred; honorar: eftermiddag: 3000 kr. + kørsel efter statens takst; Aften: 4000 kr. + kørsel efter statens takst; Øst for Storebælt: Eftermiddag: 4000 kr. + kørsel efter statens takst, broafg.; Øst for Storebælt: Aften 5000 kr. + kørsel efter statens takst, broafg.)
Foredraget er tidligere holdt: SIND Odder og Bedre Psykiatri i Silkeborg.

4. Hjælp! Mit barn mistrives - en personlig fortælling om forældreskab

Med baggrund i egne erfaringer som forælder, så fortæller Peer Mikkelsen om en skolegang, der ændrer sig fra leg og læring til et vågent mareridt. Børn med psykiske sygdomme er ofte på overarbejde, når de er i skolen. Først når de kommer hjem i de trygge rammer, så kommer reaktionen, hvor barnet ”vælter”, fordi det ikke kan holde til mere. ”Jamen, det går jo godt i skolen”, siger lærerne og har svært ved at kende det billede, som vi forældre tegner. Hvad gør det ved vores forældreskab?
Desuden står vi, som forældre, ofte med et billede af, at vi er den eneste familie, som kæmper med psykisk sygdom og har et barn, der reagerer sådan. Vi har svært ved at række ud til andre og fortælle, hvad vi oplever hjemme hos os. Det kan blive vores ”familie-hemmelighed”, hvis vi ikke får hjælp til at række ud og finde personer i vores netværk, der kan bære med. Det kan også være befriende at møde andre forældre, der står i lignende situationer, hvor vi sammen kan genfinde håbet. Det er som at gå fra isolation til fællesskab.
Hvordan afmagt, frustrationer og skam kan fylde os forældre, når vi står magtesløse og ikke kan nå ind til sit barn og uden at kunne forstå, hvad der sker i barnet. ”Husk at passe på dig selv”, lyder det fra flere omkring os. Det kan være svært at lytte til, for lige nu fylder barnet og den psykiske sygdom alt – 24-7. Det er vigtigt som familie at finde små ”oaser” i hverdagen, så søskende og forældre kan hente ny energi.
Peer Mikkelsen fortæller også om den lange vej fra folkeskole til mødet med specialskole og behandlingshjem og at være pårørende og forældre der. Han fortæller om hvordan de genvandt forældreskabet på trods af kæmpe udfordringer undervejs.
(45-70 min + spørgsmål/samtale; nødv. hjælpemidler: projektor og lærred; honorar: eftermiddag: 3000 kr. + kørsel efter statens takst; Aften: 4000 kr. + kørsel efter statens takst; Øst for Storebælt: Eftermiddag: 4000 kr. + kørsel efter statens takst, broafg.; Øst for Storebælt: Aften 5000 kr. + kørsel efter statens takst, broafg.)
Foredraget er tidligere holdt: Pædagogisk Læringsfestival på Kalvehave Skole & Børnehus og ved Bedre Psykiatri i Århus og Bedre Psykiatri i Skanderborg.