Sabina Brorson

Bosiddende i Randers
Telefon: 2215 3087
E-mail: mail@sabinabrorson.dk
Hjemmeside: www.sabinabrorson.dk

  1. Ægte taknemmelighed
  2. Livets kriser - hvordan kommer du igennem dem?


Jeg er uddannet Master Practitioner i psykoterapi, samt akademimerkonom inden for ledelse. Til daglig arbejder jeg som koordinator og som selvstændig foredragsholder og terapeut. Samtaler med klienter danne grobunden for mine foredrag og kan være en hjælp for alle mennesker i deres liv, både når det handler om taknemmelighed og om at være i livets kriser.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Ægte taknemmelighed

Ægte taknemmelighed er en gave, der ligger i os alle. Vi kan vælge at bruge den eller lade være, det er op til os, men vi kan finde den som en grundtone i vores liv.
Foredraget handler om, hvordan vi kan aktivere ægte taknemmelighed ind i vores egen hverdag. Vi kigger på det ansvar, vi selv har og hvilke redskaber, vi kan bruge i form af f.eks. refraiming, og hvordan vi kan slippe bekymringer, som kan forstyrre vores fokus.
Foredraget handler også om den ekstra dimension i troen på Gud, og hvad vores tro kan betyde i forhold til ægte taknemmelighed. Det hele bliver kædet sammen med fire salmer, der alle handler om taknemmelighed.
Målet er, at tilhørerne går derfra med en fornyet og forstærket taknemmelighed samt bevidsthed om, hvordan den aktiveres.
(Varighed: Ca. én time; pris: 2.000 kr. plus transport (statens takst); der skal stilles en projekter samt klaver til rådighed)

2. Livets kriser - hvordan kommer du igennem dem?

Foredraget handler om livets kriser. Vi kan ikke komme igennem livet uden at opleve kriser, men der er forskel på, hvilke kriser vi oplever.
Håndteringen af vores krise bunder i, hvad vi har med i bagagen i forvejen og hvordan vi er udrustet psykisk. Vores kriser vil opleves individuelt og forskelligt, selv om de udadtil kan ligne hinanden. Vi skal derfor heller ikke gøre os alt for kloge på hinandens kriser.
Vi kan opleve forskellige former for kriser i vores liv f.eks som udviklingskriser eller som traumatiske kriser. Den traumatiske krise kan samtidig kobles sammen med sorg. Alt sammen er noget, vi skal arbejde os igennem, så vi står stærkere på den anden side af vores krise.

I foredraget kigger vi på:
● udviklingskriser, traumatiske kriser og sorg.
● hvordan kriser opleves
● hvilke faser man skal igennem
● hvordan man bedst kan hjælpe som pårørende til en i krise
● hvordan man bedst kan hjælpe sig selv, når man kommer i krise

I løbet af foredraget synger jeg nogle danske sange, som handler om sorg, fred og håb.
Formålet med foredraget er, at tilhørerne får en større forståelse for kriser og hvordan de påvirker os. Og at de vil være bedre rustet til at håndtere deres egne og andres kriser fremadrettet.
(Varighed: Ca. én time og 30 minutter; pris: 3.000 kr. plus transport (statens takst); OBS: Der skal stilles et klaver til rådighed)