Folkeliv og kristendom - foredragsholdere d-g

Dahl, Pia: "Grundtvig så det Rung’er … Om Grundtvig og salmesangen og melodierne, der ikke kunne følge med", "Tonens himmelstige. Om fællessangen i kirken", "Derfor kan musik gøre dig glad i låget. Om musikken som glædesformidler"

Dal, Poul: "Mit opgør med Jehovas Vidner efter mere end 30 år som vidne"

Damm, Ulrik R. og Birgitte Kaas Sørensen: "Sange/salmer af og fortælling om danske digtere og komponister", "Musikgudstjeneste – "500-året for reformationen""

Duetoft, Peter: "Hvorfor gør de det?"

Duo Grarup Hindø: "Vores salmeskat som jazz"

Ellekilde, Nils Holger: "Dalarbøndernes udvandring til det hellige land"

Fenger-Grøndahl, Malene: "Fra ateist til katolik – en trosrejse med stop i Rumænien, Syrien, Tyskland og Kokkedal", "Kaldet til kærlighed – katolsk ordens- og klosterliv i dag"

Flemming, Kurt: "Livet set med Hvid-vinkel - med Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot", "Livet og døden - Når døden kommer inden for døren", "Caminoen - en pilgrimsvandring"

Frøkjær, Thomas: "Tak for'ed! - En hyldest til originalerne", "Tak for’ed! -Du sku’ møde mine venner" 

Fønsbo, Ruben: "13 låste døre - Om at være præst i et af Europas sikreste fængsler", "Har Jesus eksisteret?", "Augustin og arvesynden", "De unges sprog – Hvad siger de når de snakker?"

Gade, Marianne: "Underfulde hændelser – kultur- og trosmøder i Island og Italien"

Gjerø, Simon Rom: "Kaldet til Kina - Danske missionærer i Manchuriet: 1893-1960"

Glahn, Stephen Egede: "Fra Jægerkorps til prædikestol - en skæbnehistorie"

Gleerup, Jørgen: "Glæden - Sorgen - Lykken"

Gottlieb, Jesper: "En regn af salmer! - om Simon Grotrians Salmeregn og musikken bag"

Gudbergsen, Thomas og Merete Laursen: "Julen har bragt velsignet (til)bud – et jule- og nytårsforedrag", "Livet og døden – få kærlighed til hverdagen i en sårbar verden", "Bøn - i samtale med Den usynlige som udtryk for tro, håb og kærlighedens længsel", "Tilgivelse, anerkendelse, fald og oprejsning – fokus på det at leve som et friere menneske"