Foredragsholdere i det vestlige Jylland:

Albrechtsen. Erik, forstkandidat
Brændgaard, Ivar, tidl direktør for TV Midtvest
Christensen, Finn Mynster, lektor
Christensen, Martin Boje, sognepræst
Dal, Poul, fotograf
Dein, Ruth, fortællekonen fra heden
Dinesen, Anna, cand.mag.
Eberhard, Charlotte Bork, forfatter, gymnasielærer
Fabricius, Leif, tekstforfatter og entertainer
Granum, Henny Vestergaard, foredragsholder
Hansen, Birgitte, tidl højskolelærer
Jørgensen, Dorthe Dahl, musiklærer, organist
Jørgensen, Vagn, mag. art.
Kirkegaard, Lene, foredragsholder og højskolelærer
Naamansen, Arne, foredragsholder
Nørup, Mette og Poul, organist/lærer
Odgaard-Jensen, Agnete, Soldrys,
foredragsholder
Ottosen, Martin Bach, tidl. forstander
Rasmussen, Jørgen Dieckmann, arkivchef, cand.mag.
Rishøj, Flemming, præst og foredragsholder
Truelsen, Hans, skolelærer og foredragsholder
Vindum, Kirsten, sognemedhjælper
Østergaard, Anna-Grethe, pensioneret lærer, foredragsholder