Foredragsholdere i det vestlige Jylland:

Albrechtsen. Erik, forstkandidat
Brændgaard, Ivar, tidl direktør for TV Midtvest
Christensen, Finn Mynster, lektor
Christensen, Martin Boje, sognepræst
Dal, Poul, fotograf
Dinesen, Anna, cand.mag.
Ellerbæk, Thorkild, journalist
Fabricius, Leif, tekstforfatter og entertainer
Granum, Henny Vestergaard, foredragsholder
Jørgensen, Vagn, mag. art.
Kirkegaard, Lene, foredragsholder og højskolelærer
Naamansen, Arne, foredragsholder
Nørup, Mette og Poul, organist/lærer
Odgaard-Jensen, Agnete, Soldrys,
foredragsholder
Ottosen, Martin Bach, tidl. forstander
Rasmussen, Jørgen Dieckmann, arkivchef, cand.mag.
Rishøj, Flemming, præst og foredragsholder
Tarpgaard, Finn, valgmenighedspræst
Truelsen, Hans, skolelærer og foredragsholder
Vindum, Kirsten, sognemedhjælper
Østergaard, Anna-Grethe, pensioneret lærer, foredragsholder