Foredragsholdere i Københavns-området (incl. Bornholm):

Ahlmann, Henrik, foredragsholder
Auken, Ingegerd, tidl skoleleder, fortæller
Bender, Henning, mag. art.
Berg, Sarah Warny, antropolog og terapeut
Bidstrup, Ulla Morre, ph.d. og lektor
Bojsen-Møller, Jutta, foredragsholder og fortæller
Brønnum, Jakob, forfatter
Capelle, Mirjam, psykolog og forfatter
Carlsen, Jørgen, højskoleforstander
Christensen, Andreas, sognepræst, feltpræst
Dahl, Pia, organist og foredragsholder
Danielsen, Iben, journalist og forfatter
Fortælletid Live v. Kasper Sørensen
Frøslev, Lene, journalist og eventyrer
Gudbergsen, Thomas og Merete Laursen, henholdsvis sognepræst og operasanger
Heisz, Tommy, forfatter og journalist
Helle Reinhardt og Sisse Siegumfeldt, fløjtenist og skuespiller
Hemmingsen, Morten, skuespiller og musiker
Holmboe, Nicolaj, musiklærer og foredragsholder
Jensen, Elisabeth Møller, forfatter
Jensen, Jacob Wendt, journalist
Jensen, Mads Mazanti, cand. mag.
Josefsen, Mariane, historiefortæller
Korsgaard, Louise, geograf og huleudforsker
Krag, Anne Hedeager, arkæolog, mag. art.
Lausten, Martin Schwarz, professor, dr. theol
Lindhardt, Vibeke, tekstilkunstner og foredragsholder
Martiri, Marco, musiker
Meyrowitsch, René, filmskaber og foredragsholder
Oldenburg, Claus, pastor emeritus
Rasmussen, Bruno, sognepræst
Rasmussen, Henrik, klovn og foredragsholder
Sievers, Søren, sognepræst, tidl politimand
Sjørup, Thomas, fotograf
Sohn, Ole, mf'er og forfatter
Sørensen, Marie-Louise Impgaard, sognepræst
Sørensen, Mogens, cand. theol.
Thomasen, Tom, fængselsbetjent og forfatter
Thornval, Mette, cand. mag.
Wiedemann, Carsten, foredragsholder
Wold, Mikkel, sognepræst