Foredragsholdere i Københavns-området (incl. Bornholm):

Abildgaard, Bertel, entertainer
Ahlmann, Henrik, foredragsholder
Andalucia Spirit, musikalsk duo
Auken, Ingegerd, tidl skoleleder, fortæller
Bender, Henning, mag. art.
Berg, Sarah Warny, antropolog og terapeut
Bidstrup, Ulla Morre, ph.d. og lektor
Bisgaard, Lis, pensioneret præst
Brønholt, Gunnar, organist
Brønnum, Jakob, foredragsholder og forfatter
Carlsen, Jørgen, højskoleforstander
Christensen, Andreas, sognepræst, feltpræst
Dahl, Pia, organist og foredragsholder
Danielsen, Iben, journalist og forfatter
Drygaard, Birgit, bankassistent
Frøslev, Lene, journalist og eventyrer
Hartmann-Petersen, Preben, kemiker, forfatter
Heister, Bodil, komponist, foredragsholder
Helle Reinhardt og Sisse Siegumfeldt, fløjtenist og skuespiller
Jensen, Elisabeth Møller, forfatter
Jensen, Jacob Wendt, journalist
Johansen, Niels, præst og forfatter
Josefsen, Mariane, historiefortæller
Kløvedal, Anna, forfatter og foredragsholder
Korsgaard, Louise, geograf og huleudforsker
Krag, Anne Hedeager, arkæolog, mag. art.
Lausten, Martin Schwarz, professor, dr. theol
Lindhardt, Vibeke, tekstilkunstner og foredragsholder
Lyngsø, Niels, forfatter og oversætter
Lütken, Jens-Kristian, cand. scient. pol.
Martiri, Marco, musiker
Melchior, Bent, overrabbiner
Nielsen, Rita, hospicesygeplejerske og forfatter
Oldenburg, Claus, pastor emeritus
Rasmussen, Bruno, sognepræst
Sievers, Søren, sognepræst, tidl politimand
Skovmark, Lene, sygeplejerske og cand. teol.
Sohn, Ole, mf'er og forfatter
Sørensen, Marie-Louise Impgaard, sognepræst
Sørensen, Mogens, cand. theol.
Thomasen, Tom, fængselsbetjent og forfatter
Wiedemann, Carsten, foredragsholder
Wold, Mikkel, sognepræst