Foredragsholdere på Sjælland (-Kbh.) med Lolland Falster

Andreasen, Arne, højskolelærer
Auken, Sarah, sognepræst, skribent
Behrendt, Birgitte, forfatter og foredragsholder
Birkerod, Rasmus, studievært, journalist
Bondo, Lillian, jordemoder
Bording, Aksel, præst og cand. pæd.
De grå Synger, musikgruppe
Enggren, Anja, virksomhedsejer og forfatter
Erlendsson, Kirsten, journalist
Flemming, Kurt, Bakkens Pjerrot
Gjerø, Simon Rom, cand. mag. og journalist
Hammerich, Per, historiefortæller
Hedeager Krag, Anne, arkæolog
Hein, Kristian, sognepræst, feltpræst
Helle, Merete Pryds, forfatter og foredragsholder
Høgh-Lefholm, Klaus, kirkesanger og musiklærer
Højlund, Charlotte, familieekspert
Jensby, Erik, artist og tidl speciallærer
Jespersen, Jakob, foredragsholder
Kjærgaard, Kathrine, cand. theol., phd.
Kjærgaard, Thorkild, historiker, dr. phil.
Larsen, Mogens, skoleleder
Liljebæk, Ivan, musiker og entertainer
Lisby, Bjarne, sangskriver og foredragsholder
Lundgaard, Otto, sognepræst
McGuire, Brian Patrick, professor
Nerup, Helle, sanger og sangskriver
Opsahl, Trine, komponist, harpespiller
Pedersen, Bendt, forhenv. konservator
Piekut, Ole Bach, sogne- og feltpræst
Prehn, Anette, sociolog og forfatter
Rahbek, Bodil, fortæller
Schmidt, Kirsten, præst og forfatter
Skibsted Klæsøe, Iben, mag. art., arkæolog
Stubbe-Teglbjærg, Kirsten, journalist
Theill, Lene, foredragsholder og forfatter
Topp, Lene, geograf og eventyrer
Vendeldorf, Allan, journalist og foredragsholder
Zalewski, Barbara, cand. mag.; ph.d.