Foredragsholdere i Københavns-området (incl. Bornholm):

Abildgaard, Bertel, entertainer
Ahlmann, Henrik, foredragsholder
Andalucia Spirit, musikalsk duo
Auken, Ingegerd, tidl skoleleder, fortæller
Bang, Ellen Dahl, historiefortæller
Bender, Henning, mag. art.
Bisgaard, Lis, pensioneret præst
Brix, Helle Merete, journalist go forfatter
Brønholt, Gunnar, organist
Brønnum, Jakob, foredragsholder og forfatter
Carlsen, Jørgen, højskoleforstander
Christensen, Andreas, sognepræst, feltpræst
Danielsen, Iben, journalist og forfatter
Drygaard, Birgit, bankassistent
Frøslev, Lene, journalist og eventyrer
Gjerris, Mickey, tidl. medlem af Etisk Råd og og lektor i bioetik
Hanke, Elisabeth, sanger
Hartmann-Petersen, Preben, kemiker, forfatter
Hartzner, Kim, læge og generalsekretær
Heister, Bodil, komponist, foredragsholder
Helle Reinhardt og Sisse Siegumfeldt, fløjtenist og skuespiller
Jensen, Jacob Wendt, journalist
Johansen, Niels, præst og forfatter
Josefsen, Mariane, historiefortæller
Juul, Ruth konfliktmægler og foredragsholder
Kronman, Christian, forfatter, gadedigter
Lausten, Martin Schwarz, professor, dr. theol
Lindhardt, Vibeke, tekstilkunstner og foredragsholder
Lonning, Claudia Westh, forfatter, cand. mag.
Lumholt, Karen, journalist og forfatter
Lyngsø, Niels, forfatter og oversætter
Lütken, Jens-Kristian, cand. scient. pol.
Martiri, Marco, musiker
Melchior, Bent, overrabbiner
Nasiri, Hasib, cand. mag.
Nielsen, Allan Spangsberg, cand. scient soc
Nielsen, Rita, hospicesygeplejerske og forfatter
Oldenburg, Claus, pastor emeritus
Rasmussen, Bruno, sognepræst
Sievers, Søren, sognepræst, tidl politimand
Skovmark, Lene, sygeplejerske og cand. teol.
Sohn, Ole, mf'er og forfatter
Sørensen, Marie-Louise Impgaard, sognepræst
Sørensen, Mogens, cand. theol.
Theilgaard, Jesper, meteorolog
Thomasen, Tom, fængselsbetjent og forfatter
Ulstrup, Preben, sognepræst
Wiedemann, Carsten, foredragsholder
Wille, Gunnar, animationsinstruktør og billedskaber
Wold, Mikkel, sognepræst
Zelander, Eva, forfatter, landskabsarkitekt