Foredragsholdere i Københavns-området (incl. Bornholm):

Abildgaard, Bertel, entertainer
Ahlmann, Henrik, foredragsholder
Andalucia Spirit, musikalsk duo
Auken, Ingegerd, tidl skoleleder, fortæller
Bang, Ellen Dahl, historiefortæller
Bender, Henning, mag. art.
Bisgaard, Lis, pensioneret præst
Brønholt, Gunnar, organist
Brønnum, Jakob, foredragsholder og forfatter
Carlsen, Jørgen, højskoleforstander
Christensen, Andreas, sognepræst, feltpræst
Dal, Hans, musiker
Dalgaard, Kasper, cand. theol, Ph.d.
Danielsen, Iben, journalist og forfatter
Drygaard, Birgit, bankassistent
Frøslev, Lene, journalist og eventyrer
Gjerris, Mickey, tidl. medlem af Etisk Råd og og lektor i bioetik
Hanke, Elisabeth, sanger
Hartmann-Petersen, Preben, kemiker, forfatter
Hartzner, Kim, læge og generalsekretær
Heister, Bodil, komponist, foredragsholder
Helle Reinhardt og Sisse Siegumfeldt, fløjtenist og skuespiller
Jahn, Anette, Måle Fortælleteater
Jensen, Jacob Wendt, journalist
Johansen, Niels, præst og forfatter
Josefsen, Mariane, historiefortæller
Juul, Ruth konfliktmægler og foredragsholder
Kornerup, Camilla, cand.mag.
Kronman, Christian, forfatter, gadedigter
Laneth, Pia Fris, journalist og forfatter
Larsen, Lars Oluf, skuespiller
Lausten, Martin Schwarz, professor, dr. theol
Lindhardt, Vibeke, tekstilkunstner og foredragsholder
Lumholt, Karen, journalist og forfatter
Lyngsø, Niels, forfatter og oversætter
Lütken, Jens-Kristian, cand. scient. pol.
Marstal, Henrik, lektor og musikforsker
Martiri, Marco, musiker
Melchior, Bent, overrabbiner
Michel, Stine, musiker og fortæller
Nielsen, Allan Spangsberg, cand. scient soc
Nielsen, Rita, hospicesygeplejerske og forfatter
Rasmussen, Bruno, sognepræst
Skovmark, Lene, sygeplejerske og cand. teol.
Sohn, Ole, mf'er og forfatter
Svestar, musikalsk trio
Sørensen, Marie-Louise I., lærer og mentor
Sørensen, Mogens, cand. theol.
Theilgaard, Jesper, meteorolog
Thomasen, Tom, fængselsbetjent og forfatter
Ulstrup, Preben, sognepræst
Wiedemann, Carsten, foredragsholder
Wille, Gunnar, animationsinstruktør og billedskaber
Witte, Eva Lucie, iranolog, rejseleder
Wold, Mikkel, sognepræst
Zelander, Eva, forfatter, landskabsarkitekt