Etik og samfundsdebat - foredragsholdere f-k

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie", "Kan du kende en muslim, når du møder én?", "Sufismen - islams åndelige dimension"

Flarup, Jane: "Taknemmelighed som livseleksir – hvorfor er det så vigtigt at kunne sige tak?", "Det gode liv – hvordan skaber man sig et godt liv ved at arbejde med tanker og mindset?", "Småting man går rundt og gør, og som har stor betydning for trivsel og livsglæde"

Frandsen, Henning: "Kristen næstekærlighed og tørre tæsk - Dansk børneforsorg fra Middelalderen og frem til nye, bedre tider slog igennem i løbet af 1900-tallet", "Tvunget ophold og overgreb - Piger og kvinder anbragt på Gundslev Pigehjem, Hjortebjerg Skole og Sprogø-anstalten"
"Min farmor og de andre faldne kvinder - Synet på kvinder, som fødte uægte børn og samfundets sanktioner", "Deporteret til Livø og Sprogø -
Da racehygiejnen foldede sig ud i Danmark i 1900-tallet", "Slyngler, sjovere og gravrøvere - True Crime fra 1790-1930", "Rovmordere, bankrøvere og gemene platugler - True Crime fra den danske underverden 1900-1970"

Frisenette, Tine: "Om at være indsat og ansat i det danske fængselssystem - T&O Fortæller"

Frøslev, Lene: "Krigskorrespondent og eventyrer", "Jerusalem og Palæstina"

Fønsbo, Ruben: "Islam i Europa"

Gjerø, Simon Rom: "Kina som stormagt i 2024 – et realitetstjek", "'Den smukke ø': Taiwan - verdens farligste sted?"

Glistrup, Anne-Marie: "Mogens Glistrup – Politikeren, Provokatøren og Privatpersonen", "Mogens Glistrup – i fortælling og sang", "Hvorfor taler vi stadig om jordskredsvalget – hvad skete i 1973?"

Hein, Kristian: "Putin og kirken", "Hvornår går vi i krig? Om krigens legitimitet"

Helle, Merete Pryds: "Danmark fra 1930’erne til i dag, oplevet igennem 3 romaner"

Herbst, Annette: "Det unikke menneske"

Hesselholt, Marianne: "Alderdom er visdom"

Hjermitslev, Hans Henrik: "Grundtvig og skolen"

Hornum, Pernille: "Et foredrag om løgn og sandhed - Sandheder om løgn og bedrag", "Kommunikation og konflikthåndtering", "Forebyggelse af mobning", "Den nødvendige samtale om de vanskelige emner i arbejdslivet", "Den nødvendige samtale i parforholdet"

Jakobsen, Birgitte: "Kvinde i en mandeverden"

Jakobsen, Erik H. A.: "Konspirationstænkning, falske nyheder og ekkokamre"

Jensen, Elisabeth Møller: "Drømmen om et bibliotek"

Jensen, Poul-Henrik: "Der må være en grænse", "Fra Grundtvig til Støjberg fra Lincoln til Trump"

Jespersen, Jakob: "En grønnere tro? - en grønnere praksis? – økoteologiske overvejelser", "Fremsynet Folkeskole – et dannelsesideal for det 21. århundrede", "Aktive Lokaldemokratier i Nepals bjerglandsbyer"

Johannesen, Kathrine Holme: "Apocalypse Now?", "Videnskabsmanden og præsten. Min vidunderlige arvemasse – Gud kan den fikses!?"

Juhl, Helle: "På lige fod - om kvindekamp og satire"

Kamp, Ole: "Etik – de væsentligste valg", "Trivsel, arbejdsglæde og udvikling. Hvordan sikrer og udvikler vi det gode arbejdsmiljø?", "Liv i lokalsamfundet", "Ledelse af frivillighed – om motivation, vision og trivsel", "Ledelse – Værdier - Udvikling – Nytænkning"

Karpantschof, René: "Nørrebro: Danmarks røde balladekvarter", "Mit liv som BZ’er"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Kjær, Anette: "Sprogets magt og magi"

Kjærgaard, Thorkild: "Grønland mellem øst og vest i 1000 år", "Fra 1700-tallets økologiske genopretning til covid-19 og klimakrisen"