Etik og samfundsdebat - foredragsholdere f-k

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie", "Kan du kende en muslim, når du møder én?", "Sufismen - islams åndelige dimension", "Debatskabende teatermonolog om romaer, migration og kærlighed"

Frederiksen, Niels Ole: "Der er et liv efter 65?"

Frøslev, Lene: "Krigskorrespondent og eventyrer", "Jerusalem og Palæstina"

Gade, Marianne: "Vær fri, sund og glad som pensionist"

Gjerris, Mickey: "Skildpaddetanker - Banale sandheder om fødsel, død og det utrolige liv ind i mellem", "Håb i en håbløs tid - Om klimaforandringer, etik og tro", "Giv mig dit hjerte - organdonation og etik", "Livet er udskudt død - Etik og aktiv dødshjælp", "Også de kan smage livets sødme - om dyr og etik"

Glahn, Stephen Egede: "Fra Jægerkorps og kontraefterretningstjeneste til kampen mod de medsammensvorne bag "Operation 9/11""

Gudberg, Poul: "Kan man forsvare en pædofil? - eller en morder?", "Hør anekdoter fra 42 år i danske retssale"

Hammeken, Morten Berle: "Den Skjulte Trussel", "Et Spil Uden Tabere? Virksomhedsetik i Danmark", "Slavehandlens ophør - en god forretning?"
"Elvira Madigan: Historien bag myten"

Hanghøj-Petersen, Willy: "Abort og aktiv dødshjælp"

Hartzner, Kim: "Sådan hjælper vi sammen katastroferamte", "Hjælp til familier på flugt i Mellemøsten", "Hjælp til katastroferamt befolkning i Nordkorea"

Henningsen, Povl: "Meningen med livet - det meningsfyldte liv", "Livsglæde, humor og fællesskab i en verden under forandring", "Samtale fremmer forståelsen - om kunsten at konversere og tale med folk, du ikke kender", "I Danmark er jeg født..."

Herbst, Martin: "De syv glæder. Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder", "Sunde og syge fælleskaber", "Hjertets Sondring"

Hesselholt, Marianne: "Alderdom er visdom"

Hornum, Pernille: "Et foredrag om løgn og sandhed - Sandheder om løgn og bedrag", "Kommunikation og konflikthåndtering", "Forebyggelse af mobning", "Den nødvendige samtale om de vanskelige emner i arbejdslivet", "Den nødvendige samtale i parforholdet"

Jakobsen, Birgitte: "Kvinde i en mandeverden"

Jakobsen, Erik H. A.: "Konspirationstænkning, falske nyheder og ekkokamre"

Jensen, Ole: "Agtelsens natursyn. Om at beskytte skaberværket", "Angst eller glæde? Hvad er et menneske? - K. E. Løgstrups tænkning", "Gud i jordskælvet, i poesien, i gudstjenesten"

Jessen, Gerda Neergaard: "Se mig!", "Jeg vil ha ret til at fejle!"

Juhl, Helle: "På lige fod - om kvindekamp og satire"

Juul, Ruth: "Når børnebørnenes forældre skilles", "Barnets bedste – efter skilsmissen", "Konflikthåndtering i teenage-familien. (for konfirmandforældre)", "Et værdigt farvel"

Kamp, Ole: "Etik – de væsentligste valg", "Trivsel, arbejdsglæde og udvikling. Hvordan sikrer og udvikler vi det gode arbejdsmiljø?", "Liv i lokalsamfundet", "Ledelse af frivillighed – om motivation, vision og trivsel", "Ledelse – Værdier - Udvikling – Nytænkning"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Kjær, Anette: "Sprogets magt og magi", "Sange og stjernestunder"

Klit, Mona Østergaard: "Etik - så det mærkes i hverdagslivet", "Sund aldring"

Korsgaard, Laurids: "Gudstro og sund fornuft"

Kristiansen, Maria: "Slået i stykker på ubestemt tid"

Krogsdal, Iben: "Fuldmagt til liv", "Vild opstandelse"