Etik og samfundsdebat - foredragsholdere f-k

Fenger-Grøndahl, Malene: "Flygtningenes danmarkshistorie", "Kan du kende en muslim, når du møder én?", "Sufismen - islams åndelige dimension", "Debatskabende teatermonolog om romaer, migration og kærlighed"

Frandsen, Henning: "Det blodige angreb på Jyllandsekspressen 7. januar 1945 - og andre civile tab under besættelsen som følge af engelske og amerikanske flyangreb"

Frederiksen, Niels Ole: "Er der et liv efter 65?"

Gade, Marianne: "Vær fri, sund og glad som pensionist"

Gjerris, Mickey: "Skildpaddetanker - Banale sandheder om fødsel, død og det utrolige liv ind i mellem", "Håb i en håbløs tid - Om klimaforandringer, etik og tro", "Giv mig dit hjerte - organdonation og etik", "Livet er udskudt død - Etik og aktiv dødshjælp", "Også de kan smage livets sødme - om dyr og etik"

Glahn, Stephen Egede: "Fra Jægerkorps og kontraefterretningstjeneste til kampen mod de medsammensvorne bag "Operation 9/11""

Hammeken, Morten Berle: "Den Skjulte Trussel", "Et Spil Uden Tabere? Virksomhedsetik i Danmark", "Slavehandlens ophør - en god forretning?"
"Elvira Madigan: Historien bag myten"

Hanghøj-Petersen, Willy: "Abort og aktiv dødshjælp"

Hartzner, Kim: "Sådan hjælper vi sammen katastroferamte", "Hjælp til familier på flugt i Mellemøsten", "Hjælp til katastroferamt befolkning i Nordkorea"

Heiede, Bodil: "For og imod lovreligion"

Helbek, Britta: "Jeg forsvinder"

Henningsen, Povl: "Meningen med livet - det meningsfyldte liv", "Livsglæde, humor og fællesskab i en verden under forandring", "Samtale fremmer forståelsen - om kunsten at konversere og tale med folk, du ikke kender", "I Danmark er jeg født..."

Herbst, Martin: "De syv glæder. Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder", "Sunde og syge fælleskaber"

Hesselholt, Marianne: "Alderdom er visdom"

Holck, Niels: "Demokratiet og magtens ansigter"

Hornum, Pernille: "Et foredrag om løgn og sandhed - Sandheder om løgn og bedrag", "Kommunikation og konflikthåndtering", "Forebyggelse af mobning", "Den nødvendige samtale om de vanskelige emner i arbejdslivet", "Den nødvendige samtale i parforholdet"

Højlund, Charlotte: "MOAR – Sådan får du hvilepuls i hverdagen"

Jakobsen, Birgitte: "Kvinde i en mandeverden"

Jakobsen, Erik H. A.: "Konspirationstænkning, falske nyheder og ekkokamre"

Jensen, Ole: "Luther og Løgstrup. Hvordan store tanker fastholdes og fornyes", "Angst eller glæde? Hvad er et menneske? K. E. Løgstrups tænkning", "Agtelsens natursyn. Om at beskytte skaberværket", "Mennesker der har præget mit livssyn", "Gud i jordskælvet, i poesien, i gudstjenesten"

Jensen, Tina Gudrun: "Sameksistens i et multietnisk boligområde", "Nye muslimer i Danmark - de danske konvertitter", "Hverdagens naboskab", "Social sammenhængskraft og etnisk forskellighed", "Møder mellem mennesker"

Jessen, Gerda Neergaard: "Jeg vil ha ret til at fejle!"

Johnsen, Susan Monica: "Freja og Evas døtre - Kvindesyn fra Oldtid til nutid", "Fra Mariadyrkelse til Hekseprocesser"

Juhl, Helle: "På lige fod - om kvindekamp og satire"

Kamp, Ole: "Etik – de væsentligste valg", "Trivsel, arbejdsglæde og udvikling. Hvordan sikrer og udvikler vi det gode arbejdsmiljø?", "Liv i lokalsamfundet", "Ledelse af frivillighed – om motivation, vision og trivsel", "Ledelse – Værdier - Udvikling – Nytænkning"

Kirkegaard, Lene: "Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten"

Kjær, Anette: "Sprogets magt og magi", "Sange og stjernestunder"

Korsgaard, Laurids: "Gudstro og sund fornuft"

Kreilgaard, Aske: "Fortællinger fra en flygtningelejr – ”Et år i The Jungle”"

Kristent Pædagogisk Institut: "Hvilken relevans har det kristne menneskesyn i dagens Danmark", "Barn og belastet", "Tid til børn", "Åndsfrihed efter 11. september"

Krogsdal, Iben: "Fuldmagt til liv", "Vild opstandelse", "Må livet gøre ondt? - om det moderne menneskes forhold til smerte, modgang og livet når det gør ondt (bemærk: dobbeltforedrag med ægtefællen, Morten Skovsted)"